Spoločnosť Volvo Cars predstavuje jedinečné systémové riešenie integrácie autonómne jazdiacich vozidiel do reálnej premávky

23.02.2015 17:39

Spoločnosť Volvo Cars predstavuje jedinečné, celistvé systémové riešenie, ktoré umožňuje integrovať autonómne jazdiace vozidlá do reálnej premávky – s obyčajnými ľuďmi na sedadle vodiča.
 
„V oblasti autonómneho riadenia vozidiel vstupujeme na nepreskúmané územie,“ povedal Dr. Peter Mertens, senior viceprezident pre výskum a vývoj v spoločnosti Volvo Car Group. „Ako prví robíme tento vzrušujúci krok smerom k verejnému pilotnému projektu, ktorý umožní obyčajným ľuďom posadiť sa za volantom v normálnej premávke na verejných cestách.“
 Projekt Drive Me vstupuje do druhého roka svoje existencie a spoločnosť Volvo Cars sa rýchlo približuje k svojmu cieľu dať do roku 2017 do rúk zákazníkom na vybraných cestách v okolí Göteborgu 100 autonómne jazdiacich vozidiel. Tento verejný pilotný projekt je jedinečnou spoluprácou zákonodarcov, dopravných orgánov, významného mesta a výrobcu vozidiel a zároveň je kľúčovým prvkom plánu spoločnosti Volvo Cars dosiahnuť udržateľnú mobilitu a zaistiť budúcnosť bez dopravných nehôd.
 
Záložné systémy
„Nestačí, aby bol tento komplexný systém spoľahlivý na 99 percent. Ak chcete zaradiť samostatne jazdiace autá do reálnej premávky spolu s ostatnými účastníkmi, musíte sa najprv dostať podstatne bližšie k stopercentnej spoľahlivosti,“ uviedol Erik Coelingh.
 
Pravdepodobnosť, že zlyhá brzdový systém je veľmi malá, autonómne jazdiace vozidlo však potrebuje druhý, nezávislý systém, ktorý ho zabrzdí, pretože je nepravdepodobné, že v prípade zlyhania bude vodič pripravený stlačiť brzdový pedál.
 
Zvládne komplikované situácie
Celistvé technologické riešenie zvládne aj tú najkomplikovanejšiu situáciu na cestách: hladké dochádzanie do miest, rušnú premávku aj núdzové udalosti.

Keď už autonómne riadenie nie je dostupné, napríklad v prípade výnimočných poveternostných podmienok, technickej poruchy alebo pri dosiahnutí cieľa cesty, systém upozorní vodiča, aby opäť prevzal kontrolu nad autom.

Ak je vodič z akéhokoľvek dôvodu neschopný prevziať riadenie vozidla včas, auto sa samo bezpečne privedie na miesto, kde môže zastať.
 
Výhody pre spotrebiteľa a spoločnosť
Okrem zjednodušenia života a premeny každodenného dochádzania do práce zo strateného času na čas kvalitný prinášajú samostatne riadiace automobily aj výhody pre životné prostredie.
 
Spoločnosť Volvo Cars očakáva, že systémy autonómneho riadenia by mohli znížiť spotrebu paliva. Táto technológia môže tiež zvýšiť plynulosť premávky a otvoriť viac možností v oblasti územného plánovania a hospodárnejšieho investovania do infraštruktúry.
 
Vybrané komponenty systémového riešenia Drive Me:
Senzorové technológie
Spoločnosť Volvo Cars vyvíja holistické riešenie, ktoré poskytuje presné určovanie polohy a úplný 360-stupňový pohľad na okolie vozidla. Tento cieľ dosahuje kombináciou niekoľkých radarov, kamier a laserových senzorov. Záložná sieť počítačov informácie spracuje a vygeneruje mapu pohybujúcich sa a stojacich objektov v okolí v reálnom čase.
 
Presné určenie polohy sa zakladá na týchto informáciách o okolí kombinovaných s GPS a digitálnou 3D mapou vo vysokom rozlíšení, ktorá sa neustále aktualizuje údajmi v reálnom čase. Systém je dostatočne spoľahlivý na to, aby pracoval bez dohľadu vodiča.

Spojenie radaru a kamery
Spojenie kamery na čelnom skle a 76 GHz radaru s frekvenčnou moduláciou kontinuálnej vlny je také isté ako v úplne novom modeli XC90. Tento systém rozpoznáva dopravné značky a zakrivenie vozovky a dokáže na ceste spozorovať objekty, ako napríklad iných účastníkov premávky.

Priestorové radary
Štyri radary za predným a zadným nárazníkom (jeden v každom rohu) rozpoznajú predmety v každom smere. Pokrývajú pravú aj ľavú stranu a vysielajú signál, ktorý sa odráža od značiek, stĺpov a stien tunela. Vďaka tomu monitorujú okolie auta v úplnom okruhu 360 stupňov.

360-stupňový pohľad na okolie vozidla
Štyri kamery monitorujú predmety v tesnej blízkosti vozidla. Dve sú umiestnené pod vonkajšími spätnými zrkadlami, jedna v zadnom nárazníku a jedna v mriežke chladiča. Okrem rozpoznávania predmetov v tesnej blízkosti sledujú tieto kamery aj značenie jazdných pruhov na ceste.

Kamery majú vysoký dynamický rozsah a zvládnu aj rýchle zmeny v svetelných podmienkach, ako napríklad pri vjazde do tunela.

Viaclúčový laserový snímač
Tento snímací systém je umiestnený v prednej časti vozidla pod prívodom vzduchu. Snímač rozpozná predmety pred vozidlom a zabezpečuje vysoké širokouhlé rozlíšenie. Dokáže tiež rozlišovať medzi rôznymi druhmi objektov. Tento jedinečný laserový snímač rozpoznáva vozidlá v dosahu 150 metrov a pokrýva 140stupňové zorné pole.

Trojšošovkový optický systém
Za hornou časťou čelného skla sú navyše umiestnené tri kamery v jednej, ktoré pokrývajú široké zorné pole 140, ako aj zorné pole 45 a úzke zorné pole 34s dlhým dosahom, ktoré zlepšuje vnímanie hĺbky a rozpoznávanie predmetov v diaľke. Kamera dokáže rozpoznať, ak sa na ceste náhle objaví chodec či iné nečakané nebezpečenstvo.

Radary s veľkým dosahom
Dobrý rozhľad smerom dozadu zabezpečia dva radary s dlhým dosahom umiestnené v zadnom nárazníku vozidla. Táto technológia je obzvlášť užitočná pri prechádzaní do iného jazdného pruhu, pretože dokáže už z veľkej diaľky zaznamenať rýchlo sa približujúce autá.

Ultrazvukové senzory
Po obvode auta je rozmiestnených dvanásť ultrazvukových senzorov, ktoré rozpoznávajú objekty v blízkosti vozidla a  podporujú autonómnu jazdu pri nízkej rýchlosti.
 
Senzory sú založené na technológii, ktorá sa v súčasnosti používa vo funkciách parkovacieho asistenta a je vylepšená pokročilým spracovaním signálov.
Typickým príkladom situácie, v ktorej je takáto technológia užitočná, je rozpoznávanie neočakávaných situácií, ako napríklad chodcov alebo nebezpečenstiev na ceste v blízkosti automobilu.

Digitálna 3D mapa s vysokým rozlíšením
Automobilu poskytuje informácie o okolí (napr. nadmorskú výšku, zakrivenie cesty, počet jazdných pruhov, geometriu tunelov, zvodidlá, značky, výjazdy atď.) digitálna 3D mapa s vysokým rozlíšením. Geometria polohy je často presná na centimetre.

Vysokovýkonné určovanie polohy
Mimoriadne výkonné GPS je jednou z neoddeliteľných súčastí systému riadenia polohy, ktorý vylepšuje kombinácia pokročilého GPS, akcelerometra s 3 stupňami voľnosti a gyroskopu s 3 stupňami voľnosti. Automobil získava informácie o svojej polohe v okolitom prostredí porovnaním 360 obrazu vytvoreného niekoľkými senzormi so zobrazením na mape.
 
Vozidlo Drive Me dokáže pomocou kombinácie údajov zo senzorov a mapy vybrať v reálnom čase najlepšiu cestu, pričom berie do úvahy faktory, akými sú napríklad zakrivenie cesty, obmedzenie rýchlosti, dočasné značky a ďalší účastníci cestnej premávky.

Cloudové služby
Cloudová služba je prepojená s kontrolným centrom dopravných orgánov. Vďaka tomu má vozidlo vždy k dispozícii najaktuálnejšie dopravné informácie. Operátori kontrolného centra tiež môžu v prípade potreby inštruovať vodičov, aby systém autonómneho riadenia vypli.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode