Neodborná oprava automobilu po nehode môže mať fatálne dôsledky

10.04.2014 22:06

Dodržanie postupov z Dielenskej príručky ŠKODA pri oprave po ťažkej havárii zachová bezpečnostné parametre na úrovni nového vozidla

  • Oprava iným spôsobom môže vážne ohroziť bezpečnosť posádky vozidla
  • Opakované nárazové testy skúmali vplyv spôsobu opravy na bezpečnosť vozidiel značky ŠKODA

Pod dohľadom nezávislého skúšobného inštitútu DEKRA uskutočnila ŠKODA AUTO test opravárenských postupov na nových vozidlách ŠKODA Octavia druhej generácie. Dve úplne nové a identické vozidlá boli opravené rozdielnymi postupmi po bočnom nárazovom teste v rýchlosti 30 km/h s použitím ŠKODA Originálnych dielcov. Vozidlo opravené v autorizovanom servise ŠKODA v súlade so štandardmi vykazovalo bezpečnostné charakteristiky nového vozidla aj pri opakovanom nárazovom teste v rýchlosti 50 km/h. Druhé vozidlo, opravené v nemeckom laboratóriu KTI bez dodržania pokynov výrobcu, vykázalo pri rovnakom opakovanom nárazovom teste výrazné zníženie bezpečnosti posádky.

 

Test s názvom Fair Repair ukázal rozdiely v spôsobe opravy vozidiel. Zásadné boli predovšetkým v technológiách zvárania a vyrovnávania dielov z vysokopevnostnej ocele. Kým autorizovaný servis vymenil všetky poškodené diely za nové, v laboratóriu KTI diely vyrovnali metódou za studena, najviac poškodené časti odrezali a čiastočne vymenili. Opakovaný nárazový test v rýchlosti 50 km/h naplno odhalil dôležitosť dodržiavania opravárenskych postupov. „Zatiaľ čo po autorizovanej oprave nedošlo k narušeniu štruktúry a vozidlo vykazovalo parametre nového automobilu, po neautorizovanej oprave sa prejavili neodborné zásahy do štruktúry, a to najmä zlomením B-stĺpika v mieste napojenia novej bočnice. Narovnanie prahu za studena znížilo tuhosť celej platformy aj spodnej časti B-stĺpika,“ hovorí Ing. Petr Kraus, vedúci bezpečnosti a testovania vozidiel v ŠKODA AUTO a.s.

 

Veľkú pozornosť test venoval aj konkrétnym dopadom na bezpečnosť vodiča. Biomechanická analýza výsledkov testu konštatuje, že vodič vozidla opraveného autorizovaným postupom by utrpel iba ľahšie zranenia bez trvalého vplyvu na jeho zdravie. Naopak vodič vozidla neopraveného podľa aktuálnej Dielenskej príručky ŠKODA by pri opakovanom náraze utrpel vážne poranenia hrudníka, pomliaždenie vnútorných orgánov, hemothorax a hemopneumothorax. To by znamenalo intenzívnu a operačnú liečbu s hospitalizáciou v trvaní týždňov až mesiacov vrátane práceneschopnosti.

 

Projekt konfrontuje odlišné prístupy k opravám vozidiel po nehodách. Zároveň ukazuje, ktorá oprava je férovejšia pre zákazníka, aby mohol jazdiť s bezpečným vozidlom aj po oprave po dopravnej nehode. Dôsledné dodržiavanie opravárenských postupov v súlade s Dielenskou príručkou ŠKODA a používanie ŠKODA Originálnych dielcov je nevyhnutným predpokladom bezpečnosti posádky.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode