Nehody na Silvestra? Kedy volať políciu a kedy fotka nestačí

01.01.2022 08:38

Oslavy záveru roka prinášajú so sebou aj riziko poistných udalostí týkajúcich sa vozidla. Často vinník nie je známy. Kedy je potrebné volať políciu a kedy vám ani havarijné poistenie nepomôže?

 

Uvoľnenie protipandemických opatrení počas tohtoročného Silvestra umožnilo viacerým vychutnať si oslavy záveru roka s rodinou doma, ale aj ďaleko od ruchu miest, napríklad v horách. Silvester však prináša viacero rizík aj pre vozidlo. „Škody bez známeho vinníka sú čoraz bežnejšie. Kým štandardné povinné zmluvné poistenie kryje len škody, ktoré spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky, kvalitné havarijné poistenie kryje aj škody vzniknuté neznámym vozidlom alebo osobou. A to v dôsledku škôd spôsobených pyrotechnikou, vandalizmom, krádeže vozidla či jeho časti, pri parkovaní alebo cúvaní na parkovisku, vplyvom počasia a podobne,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby. Ako však upozorňuje odborník, dôležité je mať nielen uzavreté havarijné poistenie, ktoré zmierni škody vzniknuté na vozidle, ale poistnú udalosť aj zdokumentovať. „V prípade vozidiel na operatívny lízing je tiež potrebné udalosť zdokumentovať, avšak následne už proces riešenia poistnej udalosti vybavuje lízingová spoločnosť,“ dodáva. 

Škody z pyrotechniky

Petardy, delobuchy, ohňostroje a iné druhy pyrotechniky patria k najväčším rizikám pre vozidlo zaparkované na ulici. Vinníka je pritom ťažké nájsť, najmä ak pyrotechniku odpaľujú viacerí počas Silvestra z okna, prípadne z ulice. Hocako, ak v dôsledku jej použitia došlo k poškodeniu vozidla, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia. „Nezáleží pritom na tom, či ste vinníka identifikovali alebo nie. Čo poisťovňu bude zaujímať, je dokumentácia. Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne či fotograficky zdokumentovať a v špecifických prípadoch aj privolať políciu,“ radí Vladimír Guštafik. Treba si uvedomiť, že vozidlá majú dnes väčšiu a drahšiu výbavu. „Stále väčšie a drahšie čelné sklá s kamerami či vyhrievaním, panoramatické strešné okná alebo celé strechy, to všetko môže pri poškodení pyrotechnikou znamenať veľmi veľký zásah do rodinného rozpočtu, ak vozidlo nie je havarijne poistené,“ spresňuje. Ak však dokumentácia, vrátane fotodokumentácii, chýba, prípadne je neúplná, poisťovňa môže krátiť či odmietnuť plnenie. Samozrejme, najlepšie je preto vozidlo zaparkovať v garáži či na inom chránenom mieste. Určite ho nenechávajte pod oknami, prípadne na frekventovanom mieste osláv.

 

Vandalizmus

Rizikové tiež je, ak vaše vozidlo „stojí“ v ceste podguráženým výtržníkom, ktorí oslavy berú aj ako ničenie všetkého naokolo. „Najlepšie je vozidlo vždy zaparkovať na chránenom bezpečnom mieste, no v prípade poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom sa aj na ňu vzťahuje havarijné poistenie. Ak je však škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, len zdokumentovanie nestačí a potrebné je privolať aj políciu,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. 

Políciu privolajte tiež vtedy, ak výška škody prevyšuje 4 000 eur. Ak si nie ste istý výškou škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing.  „My odporúčame a vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody, alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4 000 eur. Políciu treba privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba alebo bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie,“ vysvetľuje odborník Business Lease. 

V prípade totálnej škody vozidla, ak napríklad zhorelo do tla, zostalo zdemolované či ho ukradli, poskytuje poisťovňa obvykle plnenie do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť tisícky eur a znáša ho klient poisťovne. „Pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta tzv. GAP poistenie. Napríklad  v Business Lease ho má klient automaticky zahrnuté v havarijnom poistení,“ podotýka.

 

Vrtochy počasia

Počasiu nerozkážete a práve na jeho dôsledky môžu doplatiť aj vozidlo. A to nielen počas cesty na oslavu Silvestra či návratu z neho, ale pád snehu a cencúľov zo striech, zosun časti strechy, pád stromu pri snehovej víchrici a podobne, vedia napáchať škody aj na zaparkovanom vozidle. „Ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia, je nevyhnutné zdokumentovanie poškodenia vozidla políciou,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. Pokiaľ chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove. 

 

Nehody pod vplyvom alkoholu

Výlukami, kedy poisťovňa kráti či môže úplne odmietnuť poistné plnenie, bývajú okrem prípadov neúplného zdokumentovania poistnej udalosti alebo nesprávnej obsluhy vozidla, aj poistné udalosti, ktoré ste spôsobili vy pod vplyvom alkoholu, alebo ste išli vedome do rizika, ak k poistnej udalosti došlo počas jazdy. Preto je potrebné pamätať, že aj zbytkový alkohol vám môže okrem nemalej pokuty či zadržania dokladov tiež výrazne predražiť škodu, ktorú ste na vozidle spôsobili, a to aj v prípade, že  máte uzatvorené havarijné poistenie.

 

Škody spôsobené zverou

Oslavy Silvestra na horách sú neopakovateľné, no aj tu okrem rizika počasia hrozia škody spôsobené zverou. Jednak počas cesty môže ísť o stret so zverou, no v prípade zaparkovaného vozidla tiež o  

rozhryzenie káblov hlodavcami. Ako však upozorňuje odborník, v prípade poškodenia elektroinštalácie auta hlodavcami ani zdokumentovanie nepomôže. „Momentálne je vo väčšine poistných podmienok poškodenie káblov hlodavcami vylúčené, teda nespadá do poistenia, a to aj v prípade operatívneho lízingu, kedy náklady za opravu takéhoto poškodenia hradí nájomca,” dodáva Vladimír Guštafik. 

 

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode