Najväčšie riziká lodnej dopravy

11.04.2012 13:55

 

  • Námorná preprava je štvrtá najbezpečnejšia v Európe. Na lodi sú pasažieri z hľadiska smrteľných nehôd v omnoho väčšom bezpečí ako v aute, na motorke či dokonca na chodníku
  • Medzi aktuálne hrozby patrí neustále sa zväčšujúca veľkosť lodí, zlyhanie posádky, pirátstvo a v neposlednom rade aj rozšírenie prepravných trás do arktických vôd

 

 

Čo najviac ohrozuje bezpečnosť lodí?

V apríli 1912 sa stala jedna z najznámejších dopravných tragédií všetkých čias. Poisťovňa Allianz bola jedna z poisťovní, ktoré sa významne podieľali na výplate škôd z tejto katastrofy. Veľké lodné katastrofy, ako je práve skaza Titaniku, paradoxne vždy viedli k zvýšeniu bezpečnosti. Za posledných 100 rokov sa svetová flotila obchodných lodí strojnásobila na viac než 100 000 plavidiel, avšak celkové straty poklesli z pomeru 1 stratená loď k sto lodiam v roku 1912, na pomer 1 ku 670 v roku 2009. Rozhodne sa však nedá povedať, že dnes už námorný priemysel žiadnym rizikám nečelí. Naopak, ďalšie vznikajú s pokračujúcim rastom celosvetovej lodnej dopravy.

Štúdia o bezpečnosti lodnej dopravy upozorňuje na niekoľko úskalí, obzvlášť na stúpajúci trend výroby lodí obrovských rozmerov a zároveň na tlaky na zníženie nákladov v lodnej doprave, ktoré nútia majiteľov lodí angažovať posádky z krajín tretieho sveta, kde štandardy výcviku a ohodnotenia sú často v priamom rozpore. Ďalšie významné bezpečnostné riziká predstavuje znižovanie počtu členov posádky, zvýšenie byrokracie na palube lodí, pokračujúca hrozba pirátstva v Somálsku a inde, plávajúce ľadovce a v neposlednom rade aj komplikácie súvisiace so zlyhaním navigácie.

 

Najčastejšou príčinou nehôd na mori je ľudská chyba

Závery štúdie tiež poukazujú na ďalší problém sprevádzajúci námornú prepravu, ktorým je ľudská chyba. Ide o faktor, ktorý je stále kritický, a to aj napriek storočiu plnému technologických a regulačných zlepšení – viac než 75 percent námorných strát sa dá pripočítať na vrub širokej škále ľudských zlyhaní, ako je únava, zlé vyhodnotenie rizík či nedostatky v odbornej príprave posádky. Práve na ľudský faktor by sa mal teda lodný priemysel v budúcnosti zamerať.

Práve lodné katastrofy dali podnet ku kľúčovým zmenám v bezpečnosti, či už to v minulosti boli zdokonalené radary alebo globálne navigačné systémy. Dobrým príkladom je Medzinárodná dohoda o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS) z roku 1914, ktorá bola iniciovaná práve skazou Titaniku.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode