Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila na pomoc Ukrajine štvrť milióna eur, pomáha aj priamo na hranici

14.04.2022 20:35

Nadácia Volkswagen Slovakia vyčlenila na mimoriadne aktivity na pomoc ľuďom z Ukrajiny 250 000 eur. Okamžite po vypuknutí vojnového konfliktu darovala na humanitárne účely sumu 50 000 eur a následne rozbehla sériu viacerých dobročinných aktivít. Cieľom bolo pružne reagovať na aktuálne a akútne potreby v oblasti humanitárnej pomoci v rámci dostupných možností s dôrazom na ich udržateľnosť.

 

Nadácia Volkswagen Slovakia a výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pripravili a zrealizovali v uplynulých týždňoch viaceré formy pomoci pre ľudí z Ukrajiny. Po okamžitom finančnom dare a niekoľkých materiálnych zbierkach, do ktorých sa zapojili zamestnanci slovenských i zahraničných závodov značky Volkswagen, prišli na rad ďalšie dobročinné aktivity. 

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia uvoľnil pre Nadáciu Volkswagen Slovakia na humanitárne účely ubytovacie kapacity, pôvodne zazmluvnené pre podnik, v ktorých sa podarilo nájsť v spolupráci s mestom Bratislava strechu nad hlavou pre takmer stovku odídencov z Ukrajiny. „Prichádzajú k nám najmä ženy s deťmi a starší ľudia, ktorí kvôli vojne museli opustiť svoje domovy a často aj rodiny. Snažíme sa im poskytnúť pocit istoty a bezpečia a zároveň podať pomocnú ruku pri začlenení sa do bežného života. V spolupráci s mestskou časťou Devínska Nová Ves a Duálnou Akadémiou pomáhame rodinám aj s umiestnením detí do škôlok a škôl,“ uviedla Lenka Michálik Holešová, manažérka pre komunikáciu a stratégiu z Nadácie Volkswagen Slovakia. Pri príchode dostal každý potravinový balíček, nové uteráky a základnú drogériu. V rámci ubytovania majú v spolupráci s dodávateľom stravovania zabezpečené aj trikrát denne jedlo, a to priamo v závodnej kantíne Volkswagen Slovakia. Okamžitá pomoc s ubytovaním bola poskytnutá aj s balíčkom základných potrieb taktiež rodinným príslušníkom ukrajinských spolupracovníkov pôsobiacich vo Volkswagen Slovakia. 

 

V rámci terénnej pomoci sa podarilo zapožičať ôsmim neziskovým organizáciám 12 priestranných úžitkových vozidiel, ktoré im pomáhajú zabezpečiť toľko potrebnú mobilitu. Do pomoci Ukrajincom a Ukrajinkám sa však významne zapojili aj samotní zamestnanci. Tri posádky vycestovali s podporou zamestnávateľa v rámci svojho voľného času počas odstávky výroby priamo na slovensko-ukrajinskú hranicu, kde strávili od jedného do dvoch týždňov dobrovoľníckymi činnosťami v denných aj nočných zmenách. „Sme radi, že vedenie, ako aj zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia, sa rozhodli podporiť viac ako 900-ročnú misiu Maltézskeho rádu pomoci núdznym, bez ohľadu na ich pôvod, rasu, či vierovyznanie. Boli sme jednou z prvých organizácií pôsobiacich sa na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, a to 24 hodín denne. Tešíme sa, že okrem zapožičania áut sa zamestnanci spoločnosti zapojili aj priamo do služby. Ich pracovitosť, odhodlanosť a húževnatosť boli povzbudením pre nás všetkých,” uviedol JUDr. Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko. Časť zamestnancov pomáhala vo Vyšnom Nemeckom a časť v Ubli. „Počas týždňa stráveného vo Vyšnom Nemeckom v pozícii dobrovoľníkov sme spoločne s kolegami dňom i nocou zastrešovali rôzne činnosti, počnúc výdajom teplých nápojov a jedla, cez rozveseľovanie detí hračkou a milým slovom až po prípadné zabezpečovanie transportu či starostlivosť o psíkov. Snažili sme nájsť riešenie na každý, i neočakávaný podnet. Všetci sme robili všetko pre to, aby sme naplnili naše poslanie – podať osudom ťažko skúšaným ľuďom pomocnú ruku a aspoň trochu im uľahčiť ich nepredstaviteľne náročnú životnú situáciu, v ktorej sa ocitli,“ priblížil jeden z dobrovoľníkov Brětislav Chmelík. Po úspešnom nasadení dobrovoľníkov na hraniciach plánuje Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s výrobným závodom v tejto činnosti pokračovať aj v blízkej budúcnosti, konkrétne v asistenčnom centre na Bottovej ulici v Bratislave. 

 

Tisíce zamestnancov Volkswagen Slovakia sa priebežne zapájajú do pomoci Ukrajine vo svojom voľnom čase v mestách a obciach, z ktorých pochádzajú, ako aj pod značkou svojho zamestnávateľa – či už darovaním vecí a potravín do materiálnych zbierok, či formou celofiremnej výzvy, vďaka ktorej bolo nedávno darovaných 3 200 originálnych Volkswagen currywurstov pre ubytovacie zariadenie v Gabčíkove a charitatívnu organizáciu Misia – osobnosti kuriérmi, ktorá podporuje celkovú starostlivosť o odídencov z Ukrajiny v rámci hlavného mesta. „Poslaním Nadácie Volkswagen Slovakia je popri jej dlhodobých kľúčových projektoch poskytovať systematickú, udržateľnú a adresnú pomoc aj v mimoriadnych krízových situáciách, akou bola pandémia koronavírusu alebo aktuálny vojnový konflikt v susednej Ukrajine,“ dodala Michálik Holešová.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode