Na zámku Schloss Hof a Niederweiden

20.05.2018 17:20

Najväčší vidiecky zámocký komplex v Rakúsku sa nachádza na Moravskom poli  neďaleko hraníc so Slovenskom. Areál zámku Hof sa rozprestiera na ploche vyše 5 ha a okrem samotného zámku sa v jeho areáli nachádzajú aj hospodárske budovy, pasienky, stajne a poľnohospodárska úžitková plocha. Zámok patrí k najväčším barokovým komplexom tohto typu v Európe.

V 12. a 13.storočí sa zámok uvádza ako pevnosť Hof a patril k zámku Eckartsau. Až do roku 1507 platilo privilégium, ktoré ochraňovalo brod cez rieku Morava patriaci do majetku šľachtického rodu Pollheimovcov. V polovici 16. storočia sa majiteľom tejto usadlosti stal Eustachius Pranckh von Rickersdorf. Jeho syn Friedrich von Pranckh postavil v roku 1620 hrad z dôvodu povodňových škôd. V roku 1725 získal hrad a trhovisko Hof savojský princ Eugen. Hrad na jeho pokyn výrazne prestaval jeho architekt Johann Lukas von Hildebrandt, ktorý ho rozšíril a pozmenil, čím z neho spravil letný zámok.

Po princovi Eugenovi zdedila zámok jeho neter Anna Viktória Savojská. Ďalším majiteľom sa stal Jozef Fridrich Sasko-Hildbrughausenský. Od neho zámok získala v roku 1755 rakúska arcivojvodkyňa Mária Terézia, ktorá ho darovala svojmu manželovi. Okolo roku 1770 sa panovníčka rozhodla, že k zámku pristavia ešte jedno poschodie, kam ubytovala svoje služobníctvo. Počas týchto stavebných prác získal zámok dnešnú podobu, pretože cisársky dvorský architekt Franz Anton Hillebrandt vyzdobil fasádu a tiež aj interiéry zámku bohatým klasicistickým dekorom. V apríli roku 1766 sa v kaplnke zámku Hof vydávala arcivojvodkyňa Mária Kristína, dcéra Márie Terézie.

Za vlády cisára Františka Jozefa I. sa zámok využíval pre potreby armády ako sklad a výcvikové miesto. Nábytok zo zámku bol uložený na rôznych miestach vo Viedni.

Po páde Rakúsko-uhorskej monarchie zostal zámok naďalej pod správou armády. Počas druhej svetovej vojny  zámok okupovala armáda nemeckého Wehrmachtu, neskôr (v roku 1945 ho obsadila a bola tu umiestnená  Červená armáda, ktorá tu bola desať rokov.

Napriek tomu, že po roku1955 prebiehali rôzne snahy o renováciu a obnovu zámku, chýbali finančné prostriedky na vykonanie a realizovanie týchto zámerov. V roku 1986 bola vykonaná renovácia (počas príprav na dolnorakúsku výstavu). Vďaka tejto renovácii sa mnohé predmety, ktoré boli medzičasom umiestnené či už na rôznych miestach v Rakúsku, alebo aj v zahraničí, vrátilo naspäť do zámku. Výrazný zlom nastal v roku 2002, kedy bola založená osobitná spoločnosť, ktorá mala za cieľ revitalizovať toto kultúrne dedičstvo. Ďalšia rozsiahla renovácia teda prebehla v roku 2006 V roku 2007 došlo k revitalizácii Oranžérie nachádzajúcej sa na dvore zámku. V nasledujúcich niekoľkých rokoch pokračovala obnova a renovácia zámku a aj záhrady.

Neďaleko Schloss Hofu môže navštíviť poľovnícky zámok Niederweiden, ktorý sa od roku 2015 pravidelne využíva ako výstavné miesto.

Tohtoročná výstava Čo svet JE? na rakúskom zámku Schloss Hof neďaleko Bratislavy sa venuje širokej tematike potravín pochádzajúcich zo zeme. Informuje o počiatkoch poľnohospodárstva, pestovaní a obrábaní pôdy, stravovacích zvyklostiach rôznych spoločenstiev, ale aj prečo a kto skupuje pôdu v zahraničí i dôvodoch miznutia úrodnej pôdy vo svete

.Základom expozície sú potraviny od ich štyroch základných metód spracovania - ohňom, mrazom, kvasením a mletím. Množstvo obrazových a textových informácií aj po slovensky dopĺňajú rôzne tabuľky. Z nich sa dá vyčítať, že prvý cukrovar bol otvorený v roku 1802, svet pozná konzervovanie potravín od roku 1804, polievku v prášku (1873), instantnú kávu (1890), prášok do pečiva (1893), čajové vrecúško (1929) alebo že horčica v tube existuje od roku 1930.


Dozviete sa, čo sú alergény a že ich je 14, aké druhy "éčiek" existujú a všeličo o kvalite potravín, dôležitosti vody a soli, spôsoboch stravovania i o šetrení potravín. Spozná typické druhy jedál, akými sú viedenský rezeň, kebab, burger, pizza, guľáš, suši. Tiež kuchynské spotrebiče od papinových hrncov používaných od roku 1619 cez elektrické sporáky (1893) až po súčasné. Novú výstavu dopĺňajú súvisiace víkendové podujatia.

"Tie sú tiež nové. Najbližšie v sobotu a nedeľu (21. a 22.4.) to bude s pestrým programom najväčší kulinársky festival v celom Rakúsku. Predstavia sa na ňom vystavovatelia z rôznych regiónov, ktorí budú v 70 stánkoch prezentovať svoje typické plodiny, prípravu i podávanie jedál. Novinkou je aj podujatie s argentínskym grilovaním Asado 16. a 17. júna a prvýkrát si možno na našom zámku vychutnať Medzinárodný deň piknikov. Ten bude 23. júna v rámci súčasného Európskeho roku kultúrneho dedičstva ako projekt kulinárskej tradície na 18 zámkoch v 12 krajinách," uviedla pre TASR zámocká sprievodkyňa - slovenka Barbora Hromjáková.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode