Na svetovom kongrese ITS v Kodani predstaví Honda svoje portfólio technológií inteligentnej mobility

18.09.2018 08:07

Na 25. ročníku svetového kongresu ITS v Kodani (17. – 21. septembra) Honda predstaví svoje portfólio inteligentných dopravných systémov. V súlade s motívom konferencie „Kvalita života“ predstaví Honda súčasné a budúce produkty, ktoré sa zameriavajú na inteligentné monitorovanie vozidiel, komunikáciu medzi prepojenými automobilmi, aktívnu bezpečnosť a autonómne jazdenie. Tieto produkty následne predstaví Honda na piatich kľúčových výstavách.

 

  • Na globálnej konferencii sa predstaví súčasná, ale aj nadchádzajúca generácia pokročilých technológií spoločnosti Honda

  • Prezentácia výsledkov projektov automobilu s palivovými článkami HyFIVE a rozmiestnenia infraštruktúry v Dánsku a Spojenom kráľovstve

  • Africa Twin s aktivovaným systémom V2X predstavuje inteligentnejší bezpečnostný systém pre motocykle

  • Honda potvrdila svoju účasť v pilotnej schéme autonómneho jazdenia

Automobil Clarity Fuel Cell bude vystavený ako dôkaz trvalého úsilia Hondy o presadzovanie vozidiel s palivovými článkami a vytváraní životaschopnej infraštruktúry vodíkových čerpacích staníc na celom kontinente. Automobil Clarity Fuel Cell bol v Európe predstavený v obmedzenom počte v Dánsku a Spojenom kráľovstve v rámci predvádzacieho projektu HyFIVE, ktorý pomohol pri rozmiestňovaní čerpacích staníc v regióne a priblížil túto technológiu širšiemu okruhu záujemcov.

 

Spolu s Clarity sa predstaví aj Africa Twin, ktorá je vybavená novým systémom komunikácie vozidla s okolím V2X (vehicle-to-everything), vhodným pre motocykle. Táto technológia je najnovšou fázou prebiehajúceho vývoja v spoločnosti Honda, ktorého cieľom je dramatické zlepšenie úrovne komunikácie medzi motocyklami a ostatnými vozidlami, a tým pádom aj zmenšenie počtu kolízií na cestách a plynulejšia premávka.

 

Honda sa usiluje o realizáciu „udržateľnej“ spoločnosti „bez nehôd“, ktorá je v rámci jej globálneho podnikania vyjadrená dvomi konceptmi: „Bezpečnosť pre každého“ a „Modrá obloha pre naše deti“. Na svetovom kongrese ITS v Kodani predstaví Honda aj svoje špičkové technológie aktívnej bezpečnosti a asistenčných systémov – Honda Sensing™. Tento bezpečnostný balík využíva kombináciu radarových a kamerových informácií, ktorými varuje vodiča a asistuje mu v potenciálne nebezpečných situáciách. Systém je tvorený automatickým núdzovým brzdením na zabránenie potenciálnym kolíziám, adaptívnym tempomatom, ktorý sa dokáže prispôsobiť ostatným vozidlám „prechádzajúcim cez jazdné pruhy“ na diaľniciach a systémom pre udržanie v jazdnom pruhu, ktorý drobnými zásahmi udržiava automobil v strede aktuálneho pruhu.

 

Honda potvrdí aj svoju účasť v európskej pilotnej schéme autonómneho jazdenia. Toto prehlásenie nastupuje po prezentácii spoločnosti Honda na svetovom kongrese ITS v roku 2017, kde zdôraznila výrazný potenciál technológií V2X pri vytváraní systémov „bezpečného húfu“, ktoré napodobujú koordinované a efektívne pohyby húfu rýb a plynule komunikujú medzi vozidlami s cieľom zmenšiť dopravné zápchy a zlepšiť bezpečnosť.

 

Honda už od debutu svojich technológií kooperatívneho autonómneho jazdenia v roku 2013 skúmala, ako môžu tieto systémy pomôcť pri spolupráci motocyklov, automobilov a chodcov prostredníctvom komunikačných a snímacích technológií, poskytovaním bezpečnejších a pohodlnejších služieb bez zhoršenia pocitu zábavy a nadšenia z mobility.

 

Svetový kongres o inteligentných dopravných systémoch sa organizuje každý rok. Je to konferencia spojená s obchodnou výstavou, ktorej cieľom je propagovať technológie ITS. Všetkým záujemcom o inteligentné dopravné systémy poskytuje ideálnu príležitosť na diskutovanie o projektoch a vytváranie potrebných kontaktov na presadzovanie iniciatív. Kongres zároveň pôsobí aj ako výkladná skriňa dosiahnutých výsledkov ITS v hostiteľskom meste a regióne a výsledkov predvádzacieho projektu automobilov s palivovými článkami HyFIVE v Dánsku, ktoré budú hlavnou témou rozhovorov na tohtoročnom podujatí.

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode