Mondial Assistance

02.12.2012 19:56

Mondial Assistance poskytuje asistenčné služby pre klientov Allianz – SP. Je to asistenčná spoločnosť, ktorá je jedným z popredných odborníkov zameraných na pomoc cestujúcim v núdzi. Služby technickej, zdravotníckej, právnej asistencie a služby home assistance sú poskytované buď priamo, alebo prostredníctvom zmluvných partnerov.

Technická asistencia pre vozidlá je neodmysliteľnou súčasťou produktov poistenia vozidiel Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s. Služby spoločnosti Mondial Assistance využíva vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle. Tieto služby sú určené pre dvojstopové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným slovenským osvedčením o evidencii, resp. technickým preukazom.

Služby v oblasti technickej asistencie pre vozidlá možno využívať v Slovenskej republike a v Českej republike ako aj v ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej časti Turecka, s výnimkou Moldavska a Bieloruska. Ak nastanú v jednom poistnom období rôzne škody, je možné záruky asistenčnej služby pre vozidlá využiť opakovane.

V rámci havarijného poistenia, poistenia vozidla na vybrané riziká, poistenia pre prípad odcudzenia celého vozidla, poistenia ojazdených vozidiel LIMIT a KASKO poistenia - Moje auto, Vám Mondial Assistance zabezpečí a uhradí v stanovenom limite náklady na:

 

-príchod cestnej služby, opravu vozidla a odťah vozidla, ak došlo k poruche vozidla alebo vozidlo je po nehode či živelnej udalosti nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla
-ubytovanie v núdzi po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
-návrat do miesta bydliska po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
-uschovanie nepojazdného vozidla
-zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche, živelnej udalosti alebo odcudzení vozidla
-na požiadanie odťah vozidla až do miesta bydliska
-asistenčné služby v prípade chyby vodiča
-drink taxi
-administratívno-informačné asistenčné služby

 

Pri povinnom zmluvnom poistení máte možnosť využívať asistenčnú službu poskytovanú spoločnosťou Mondial Assistance, ktorá je Vám k dispozícii v prípade nepojazdnosti vozidla následkom poruchy alebo nehody, ako aj v prípade odcudzenia vozidla na Slovensku i v zahraničí. V prípade núdze zabezpečíme:

Služby spoločnosti Mondial Assistance

-príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a odťah vozidla, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie vozidla
-ubytovanie v núdzi po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
-návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
-zabezpečenie náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla
-uschovanie nepojazdného vozidla

Pre ďalšie informácie klikni tu

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode