Mercedes čelí emisnému škandálu. Organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH) odhalila osem doteraz neznámych rušiacich zariadení na manipuláciu s emisiami

05.11.2021 22:05

  • Posudok Felixa Domkeho podrobne odhaľuje princípy fungovania doteraz neznámych softvérovo riadených rušiacich zariadení, ktoré drasticky znižujú účinnosť čistenia výfukových plynov v reálnej cestnej premávke
  • Národný riaditeľ DUH Jürgen Resch je presvedčený, že koncern Daimler je vinný z používania ďalších nelegálnych “rušiacich zariadení” mimo zariadení na reguláciu teploty
  • Dôsledkom toho je, že kým na testovacom zariadení vozidlá spĺňajú zákonom stanovené limity oxidov dusíka, pri podobnom jazdnom profile na vozovke však emisie vystrelili až o 500 % a viac
  • DUH požaduje, aby nová spolková vláda oficiálne dočasne stiahla z trhu všetky naftové vozidlá, ktoré sú vybavené aktívnymi rušiacimi zariadeniami, a boli opravené dotknuté katalyzátory výfukových plynov 

Koncern Daimler so sídlom v Stuttgarte je do škandálu s emisiami naftových motorov zapletený hlbšie, ako sa doposiaľ vedelo. Dokazuje to správa, ktorú dnes verejnosti podrobne predstavila nemecká organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH). V nej odborník na automobilový softvér Felix Domke zdokumentoval v mene americkej právnickej firmy celkovo osem doteraz neznámych rušiacich zariadení v naftovom vozidle Mercedes-Benz triedy E, normy Euro 6. Podľa názoru DUH tieto jednoznačne nelegálne tzv. „rušiace zariadenia“ znižujú účinné čistenie výfukových plynov katalyzátorom SCR. Výsledok: skutočné emisie oxidov dusíka na cestách sú až o 500 percent vyššie ako zákonom stanovená maximálna hodnota. Doposiaľ spoločnosť Daimler AG popierala, že by v naftových vozidlách predávaných v Nemecku a Európe používala nelegálne rušiace zariadenia.

„Znalecký posudok Felixa Domkeho konečne dokazuje, že spoločnosť Daimler je vinná. Po prvýkrát nám ukazuje, ako sa spoločnosti darí dodržiavať zákonné limity v testovacom laboratóriu, pričom počas reálneho používania v cestnej premávke doslova zaplavuje naše mestá škodlivými oxidmi dusíka. K manipulácii s čistením výfukových plynov tu nedochádza preto, že je to nevyhnutné z fyzikálnych dôvodov alebo pre účely ochrany motora. Dôvod je rovnako jednoduchý, ako je cynický: ide o maximalizáciu zisku na úkor životného prostredia a zdravia obyvateľov miest,“ hovorí Jürgen Resch, národný riaditeľ DUH a dodáva: „Od novej spolkovej vlády požadujeme, aby všetky naftové vozidlá s rušiacimi zariadeniami v systéme čistenia výfukových plynov boli buď vyradené z prevádzky, alebo opravené prostredníctvom oficiálneho zvolávania na náklady výrobcov, ako je to v USA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nedávno vyzvala na zníženie hodnoty limitov oxidu dusičitého z ročného priemeru 40 na 10 µg/m3. Aby sa tak stalo, je nutné zamerať sa na všetky nelegálne zdroje výfukových plynov v naftových motoroch, a je potrebné konečne konať."

Znalec objavil celkovo osem rušiacich zariadení a podrobne ich zdokumentoval. Šesť z nich je spojených so systémom SCR. Tri z nich závisia od „faktora starnutia“ vozidla, ktorý výrazne znižuje hraničné hodnoty, pri ktorých sa vypínacie zariadenia aktivujú. V dvoch prípadoch k tomu začína dochádzať už po zostarnutí približne o 1 % v pomere k životnosti vozidla,  t. j. už po niekoľkých tisíckach kilometrov. K ďalšiemu zníženiu dochádza po zostarnutí vozidla približne o 20 percent. Dve nelegálne poruchové zariadenia sú spojené so systémom recirkulácie výfukových plynov vozidla. Neexistuje žiadny vierohodný fyzikálny dôvod pre existenciu ktoréhokoľvek z nich.

„Zistené rušiace zariadenia sa aktivujú v jazdných situáciách, ktoré sú bežné v podmienkach cestnej premávky. Aj v takýchto prípadoch takmer vždy aspoň jedno rušiace zariadenie aktívne bráni znižovaniu emisií, aj keď to nie je fyzicky potrebné alebo nevyhnutné na ochranu motora. Tým sa výrazne znižuje množstvo vstrekovanej kvapaliny AdBlue, ktoré je nevyhnutné na neutralizáciu oxidov dusíka v katalyzátore SCR; podobne sa znižuje aj miera recirkulácie výfukových plynov. Výsledkom je, že bežne účinný hardvér na čistenie výfukových plynov často funguje len na zlomok svojej potenciálnej kapacity a vozidlo vypúšťa zbytočne veľké množstvo oxidov dusíka,“ hovorí expert Felix Domke.

Odborná správa je podložená aktuálnymi meraniami výfukových plynov, ktoré na cestách získal Inštitút pre kontrolu emisií patriaci pod DUH. Tie dokazujú, že výrobca Daimler nainštaloval viacero rušiacich zariadení do vozidla E350T normy Euro 6, na ktoré bolo meranie zamerané. Vozidlo počas testovania spĺňalo zákonné limitné hodnoty oxidov dusíka. Avšak, na základe podobného profilu jazdy na ceste, merania výfukových plynov  naznačujú zvýšenie emisií oxidov dusíka až o 500 percent a viac. Nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt) už požadoval aktualizáciu softvéru pre skúmaný model. V aktualizovanom softvéri sa odstránili nelegálne rušiace zariadenia a emisie oxidov dusíka boli následne aj počas testov v cestnej premávke pod zákonom stanovenou limitnou hodnotou. To však podčiarkuje, že hardvér vozidla bol vždy schopný znížiť emisie v súlade so zákonom, avšak programovanie softvéru tomu zámerne bránilo.

„Tvrdenia výrobcov automobilov, že jazdné podmienky vedú k vysokým emisiám škodlivín na cestách, sú v tomto smere dovedené do absurdity,“ vysvetľuje expert na životné prostredie a dopravu Axel Friedrich. „Treba dúfať, že aj súdy prestanú veriť nezmyselným tvrdeniam výrobcov áut a konečne pomôžu majiteľom áut domôcť sa svojich práv.“

Aj keď sa v tomto prípade posudzovalo len jedno vozidlo, expert predpokladá, že aj iné vozidlá značky Mercedes s porovnateľnými motormi a technológiami obsahujú podobné nelegálne rušiace zariadenia. Niekoľko meraní výfukových plynov, ktoré Inštitút pre kontrolu emisií vykonal na iných naftových vozidlách značky Mercedes, poskytlo už v tomto smere jasné indície. Takisto Úrad pre motorové vozidlá tiež zistil nelegálne rušiace zariadenia vo veľkom počte vozidiel výrobcu.

„Z právneho hľadiska je skutkový stav jasný,“ komentuje Glenn Phillips, Managing Partner medzinárodnej advokátskej kancelárie Milberg, ktorá si znalecký posudok nechala vypracovať. „Vyšetrovaním sme dospeli k záveru, že koncern Daimler nainštaloval veľký počet nepovolených rušiacich zariadení, ktoré jednoznačne porušujú platné právne predpisy. Postihnutí spotrebitelia majú teraz zjavne nárok na náhradu škody, keďže im bolo predané chybné vozidlo, za ktoré zaplatili plnú kúpnu cenu. Z právneho hľadiska to možno považovať za podvod - spáchaný nielen na životnom prostredí, ale aj na spotrebiteľoch. Vodiči vozidiel Mercedes by si mali overiť, či sa to týka aj ich vozidla s naftovým motorom.“

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode