Mercedes-Benz AG rozširuje technologické partnerstvo prostredníctvom väčšieho podielu v automobilke Aston Martin

05.11.2020 09:55

  • Spoločnosti Mercedes-Benz AG a Aston Martin Lagonda Global Holdings plc („Aston Martin”) rozširujú a posilňujú svoje existujúce technologické partnerstvo.
  • Podpis dohody o strategickej spolupráci sprístupní automobilke Aston Martin nové technológie a komponenty značky Mercedes-Benz.
  • Prístup k týmto novým technológiám a komponentom bude poskytnutý výmenou za nové podiely v automobilke Aston Martin; dodanie nových technológií a komponentov prebehne za dohodnutých obchodných podmienok.
  • Nové akcie budú vydané v niekoľkých etapách počas nasledujúcich troch rokov a podiel spoločnosti Mercedes-Benz AG v automobilke Aston Martin nepresiahne 20,0 %.

Spoločnosti Mercedes-Benz AG a Aston Martin ohlásili novú strategickú technologickú dohodu a posilnené partnerstvo. Na základe novej dohody poskytne spoločnosť Mercedes-Benz AG prístup k celému radu pokrokových technológií Mercedes-Benz vrátane hybridných a elektrických hnacích ústrojenstiev ďalšej generácie či ďalších komponentov a systémov vozidiel.

Prístup k týmto technológiám bude poskytnutý výmenou za nové akcie spoločnosti Aston Martin, ktoré sa budú vydávať v niekoľkých etapách počas nasledujúcich 3 rokov, a to až do celkovej hodnoty 286 miliónov GBP. Súčasný podiel spoločnosti Mercedes-Benz AG je na úrovni 2,6 % základného imania spoločnosti Aston Martin. S novými akciami, ktoré budú vydané, sa podiel spoločnosti Mercedes-Benz AG zvýši maximálne na 20,0 %. Spoločnosť Mercedes-Benz AG nemá v úmysle zvyšovať svoj podiel v spoločnosti Aston Martin nad túto úroveň.

Wolf-Dieter Kurz, vedúci produktovej stratégie Mercedes-Benz Cars: „So spoločnosťou Aston Martin sme už nadviazali úspešné technologické partnerstvo, z ktorého profitovali obe spoločnosti. Vďaka tomuto novému rozšírenému partnerstvu môžeme spoločnosti Aston Martin sprístupniť nové špičkové technológie a komponenty vrátane hybridných a elektrických hnacích systémov ďalšej generácie. Dohody o dodávke týchto nových technológií budú prebiehať podľa dohodnutých obchodných podmienok. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s automobilkou Aston Martin, ktorej želáme veľa úspechov v jej ďalšom období rastu.“

Pozadie
V roku 2013 nadviazali spoločnosti Mercedes-Benz AG a Aston Martin strategickú spoluprácu týkajúcu sa dodávky motorov AMG V8 a komponentov architektúry E/E (elektrické/elektronické). Za dodanie motorov a komponentov získala spoločnosť Mercedes-Benz AG kapitálovú účasť na spoločnosti Aston Martin na úrovni 5 %. Po uvedení akcií spoločnosti Aston Martin na burzu v roku 2018 a rôznych ďalších finančných kolách vlastní teraz spoločnosť Mercedes-Benz AG podiel na úrovni 2,6 %.

Kľúčové podmienky novej dohody
V priebehu roku 2020 sa začali jednania o rozšírení existujúcej spolupráce. V rámci prvého kroku požiadala spoločnosť Aston Martin o prístup k určitým motorom a hnacím ústrojenstvám, ako aj príslušnému softvéru, architektúre E/E a rôznym ďalším komponentom. Spoločnosť Mercedes-Benz AG súhlasila so sprístupnením tejto technológie spoločnosti Aston Martin výmenou za poskytnutie ďalších nových podielov v spoločnosti Aston Martin, ktoré budú spoločnosti Mercedes-Benz AG pridelené formou vecného vkladu (Contribution in Kind – „CiK“). Dohoda nezahŕňa peňažný vklad zo strany spoločnosti Mercedes-Benz AG. Systémy a komponenty budú dodávané za štandardných trhových podmienok.

Na dosiahnutie maximálneho dohodnutého podielu v spoločnosti Aston Martin na úrovni 20,0 % bude potrebný vecný vklad v celkovej výške 286 miliónov GBP. Spoločnosť Mercedes-Benz AG nemá v úmysle zvyšovať svoj podiel nad túto úroveň. Nové akcie majú byť spoločnosti Mercedes-Benz AG vydané do roku 2023 v rámci niekoľkých tranží, pričom ich vydanie má byť spojené s uvoľnením rôznych balíkov technológií.

Najdôležitejšie podmienky prvého balíka technológií a tranží akcií sú už dohodnuté. Hodnota technologickej tranže 1 je 140 miliónov GBP. S akciami, ktoré sú emitované spoločnosti Mercedes-Benz AG na výmenu za tranžu 1 technológie, sa podiel spoločnosti Mercedes-Benz AG zvýši na 11,8 %. V prípade ďalších tranží sa zmluvné strany musia dohodnúť na rozsahu technológie, ktorá bude sprístupnená spoločnosti Aston Martin, na príslušnej hodnote („vstupné poplatky“) a jednotkových cenách komponentov a systémov.

Plánované pokračovanie a zintenzívnenie spolupráce so spoločnosťou Aston Martin povedie k ďalšiemu predaju komponentov a systémov v prospech spoločnosti Mercedes-Benz AG a umožní prípadné zvýšenie hodnoty rozšíreného podielu v spoločnosti Aston Martin.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto stránke: https://media.mercedes-benz.com/mbsu

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode