Medzinárodné aktivity Autoklubu Slovenskej republiky (AKSR)

24.09.2015 11:28

Vstup do dobrej rodiny

Autoklub Slovenskej republiky (AKSR) je na Slovensku dlhodobo pevne etablovaný. Ďalším stupňom aktívneho klubu je činnosť na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej únie. AKSR  už dlhšie obchodne spolupracuje s rakúskym autoklubom ARBÖ a nemeckým ARCD. Po vzájomných pracovných návštevách u týchto zahraničných partnerov odznela možnosť pre Autoklub Slovenskej republiky vstúpiť do asociácie európskych autoklubov EAC – European Automobile Clubs. Posun AKSR do medzinárodných štruktúr bol logický, lebo činnosť EAC priamo pomáha bežným motoristom. Reprezentuje ich vyše 2,5 milióna.

EAC má stálu kanceláriu v Bruseli prostredníctvom ktorej presadzuje záujmy motoristov európskych štátov v inštitúciách Európskej únie.  EAC sa okrem iného podieľa na harmonizácii legislatívy, zlepšuje prehľadnosť predpisov a právnych noriem pre motoristov v Európe, robí kroky na zvyšovanie bezpečnosti na cestách a pripomienkuje návrhy riešenia mobility.

Autoklub Slovenskej republiky sa tak stal novým informačným kanálom v oblasti motorizmu medzi Slovenskom a Bruselom. Doterajšia spolupráca AKSR s ministerstvami, Zväzom automobilového priemyslu, poisťovňami, či Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch dostala nový rozmer. Témy, návrhy, pripomienky a motoristické impulzy sa vďaka členstvu v European Automobile Clubs budú rýchlo zapracované do celoeurópskych programov a projektov  súvisiacich s dopravou a motoristami. 

 

EAC European Automobile Clubs –  partner pre mobilitu

Princíp činnosti šiestich nemeckých, rakúskych a slovenských autoklubov v rámci asociácie EAC (European Automobile Clubs) spočíva v spolupráci zameranej na zlepšovanie mobility. Asociácia reprezentuje záujmy európskych vodičov, motoristov na národnej úrovni a vďaka svojmu zastúpeniu priamo v Bruseli aj na úrovni voči inštitúciám Európskej únie. Hlavné ciele:  harmonizácia dopravných predpisov, vyššia transparentnosť pomocou európskych nariadení pre sektor dopravy, viac bezpečnosti v cestnej premávke a trvalé zlepšovanie dopravných riešení.   www.eac-web.eu


Výročné stretnutie v sídle Auto Club Europa v Stuttgarte. Zľava: Mgr. Štefan Mihálik, prezident AKSR, Stefan Heimlich, prezident ACE Stuttgart, hosť stretnutia Peter Friedrich, minister pre EÚ Baden-Wurttemberg, Erwin Braun, podpredseda ACE.

ACE patrí k najsilnejším nemeckým autoklubom. Má viac ako 580 000 členov a jeho asistenčná služba robí na cestách cez 100 000 zásahov ročne.

Členovia:                   

ACE – Auto Club Europa                   cca 580 000 registrovaných členov, založený v r. 1965

acv Automobil Club Verkehr             cca 300 000 členov, založený v r. 1962

AKSR – Autoklub Slovenskej republiky       5980 členov

ARBÖ – Auto- Motor- und Radfahrerbund – Bundesorganization (Rakúsko)          490 000 členov, 730 zamestnancov (!)

ARCD – Auto- und Reiseclub Deutschland   cca 280 000 členov, založený v r. 1928

KS – Kraftfahrer-Schutz                                 cca 450 000 členov, založený v r. 1935

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode