Luxus budúcnosti: Mercedes-Benz šetrí zdroje a používa trvalo udržateľné materiály

05.04.2022 22:30

Luxus budúcnosti je trvalo udržateľný – Mercedes-Benz už zavádza inovatívne prístupy z technologického programu VISION EQXX do sériovej výroby: 

  • trvalo udržateľný materiál zo zhodnotených, netriedených domových odpadov od UBQ™ bude zavedený do sériovej výroby EQS a EQE (EQE 350+, WLTP: kombinovaná spotreba elektriny: 18,7 – 15,9 kWh/100 km, kombinované emisie CO2: 0 g/100 km)[1]
  • pravá koža spracovaná so zreteľom na šetrenie zdrojmi sa od roku 2023 bude postupne používať vo všetkých konštrukčných radoch
  • oceľ, ktorá neobsahuje takmer žiadne CO2, sa bude od roku 2025 používať v rozličných modeloch vozidiel

Výrobca automobilov Mercedes-Benz na ceste za plnoelektrickou budúcnosťou bez emisií pristupuje k plneniu plánu Ambícia 2039 dôslednejšie ako kedykoľvek predtým. Cieľom je vytvoriť autopark nových osobných motorových vozidiel a transportérov s neutrálnymi emisiami CO2 v rámci celého hodnotového reťazca a celého životného cyklu od roku 2039 – o 11 rokov skôr ako predpisuje zákonodarstvo EÚ. Osobitná pozornosť je pritom venovaná šetrnému zaobchádzaniu so zdrojmi. Spoločnosť intenzívne pracuje na uzavretí kolobehu látok, ako aj na výraznom zvýšení podielu recyklovaných materiálov a hľadá nové materiály, ktoré sú v súlade s prírodou. 

 

„Trvalá udržateľnosť je základom všetkých výskumných a vývojárskych aktivít značky Mercedes-Benz. Naším cieľom je dosiahnuť technologické prvenstvo v environmentálnom inžinierstve tým, že dosiahneme viac vecí s použitím menšieho množstva zdrojov. Preto zvyšujeme tempo našich inovácií a v čo najkratšom čase zavádzame nové, trvalo udržateľné technológie do sériovej výroby – napríklad z programu VISION EQXX: len po niekoľkých mesiacoch integrujeme prvý trvalo udržateľný materiál z nášho technologického programu do prebiehajúcej sériovej výroby. EQS a EQE budú ako úvodné konštrukčné rady vybavené káblovými kanálmi z náhradného plastového materiálu od spoločnosti UBQ™, ktorý sa získava z domového odpadu,“ hovorí Markus Schäfer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, technický riaditeľ zodpovedný za vývoj a nákup. „Našou víziou je premena nášho celého hodnotového reťazca na čo najuzavretejší kolobeh. Už dnes sa v našich sériových vozidlách používa množstvo recyklovaných materiálov. V priebehu nasledujúcich desiatich rokov budeme zvyšovať podiel druhotných surovín v autoparku našich osobných motorových vozidiel v priemere na úroveň 40 percent.“

 

Trvalo udržateľný materiál UBQ™ sa získava spracovaním zmiešaných domových odpadov, ktorých recyklácia je náročná. Tieto odpady sa preto často zužitkovávajú tepelne alebo končia na skládke odpadov. K surovinám pre tento materiál patria zvyšky potravín, zmiešané plasty, lepenka a detské plienky. V súčasnosti sa testujú ďalšie možnosti použitia, napríklad v podobe obloženia podlahy zospodu vozidla, obloženia podbehov kolesa a krytu motorového priestoru. 

 

Dizajn pre životné prostredie

Mercedes-Benz dbá na trvalú udržateľnosť už v úvodných štádiách vývoja produktu. MercedesBenz má ucelený prístup k emisiám CO₂, ako aj k využívaniu zdrojov. Pri navrhovaní vozidiel sa prehodnocuje zostava všetkých materiálov, ktoré sa majú použiť, a overujú sa možnosti trvalo udržateľných alternatív. Platí to pre povrchové materiály, ako aj pre materiály, ktoré zákazník nevidí. Príkladmi v interiéri vozidla sú trvalo udržateľne spracovaná koža, použitie látok s vysokým recyklačným podielom, ako aj inovatívne materiály budúcnosti. Pri výrobe karosérie a holej karosérie používa výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem iného aj oceľ so zníženým podielom CO2. Vozidlá by mali byť v celom životnom cykle čo najšetrnejšie k zdrojom a čo najekologickejšie. Mercedes-Benz to nazýva „dizajnom pre životné prostredie“. Spoločnosť pritom používa inovatívne technológie, ktoré spĺňajú nároky na luxus a trvalú udržateľnosť. 

 

  1. TRVALO UDRŽATEĽNÝ LUXUS – KOŽA A ALTERNATÍVNE MATERIÁLY

Interiér vozidla je dôležitou súčasťou zážitku zákazníka zo značky. Okrem komfortu, funkčnosti a dlhej životnosti je na prvom mieste aj najvyššia zrakom a hmatom vnímaná kvalita. Od počiatkov automobilu je koža symbolom vysokokvalitnej výbavy v interiéri, ktorú si želajú mnohí zákazníci. Mercedes-Benz má aj v tejto oblasti ucelený prístup k trvalo udržateľnému stvárneniu luxusu. 

 

Trvalo udržateľne spracovaná koža

Zákazníci, ktorí si želajú výbavu z pravej kože, sa nemusia vzdať trvalej udržateľnosti: od nasledujúceho roku bude Mercedes-Benz vo všetkých konštrukčných radoch postupne ponúkať už len trvalo udržateľne vyrábanú a spracovanú kožu. Pozornosť sa pritom venuje celému procesu od chovu zvierat až po činenie. Mercedes-Benz už vo svojich zoznamoch požiadaviek predpisuje dodržiavanie rôznych kritérií vhodných podmienok pre zvieratá. Spoločnosť od svojich dodávateľov okrem iného požaduje dodržiavanie „piatich slobôd pre vhodné životné podmienky zvierat“ Výboru pre dobré životné podmienky hospodárskych zvierat v chovoch (Animal Welfare Committee). Dôležitou požiadavkou pri zadávaní zákazky dodávateľovi je okrem toho aj to, že z kožiarskeho dodávateľského reťazca musí byť odstránená akákoľvek forma protiprávneho odlesňovania a pastevné plochy nesmú prispievať k ohrozovaniu alebo strate prirodzených lesov. V tomto kontexte musia partneri odhaliť celý svoj dodávateľský reťazec – od poľnohospodárskeho regiónu až po konečný produkt. 

 

V ekologickom procese činenia sa v budúcnosti budú môcť používať už len rastlinné alebo alternatívne trvalo udržateľné triesloviny, ktoré neobsahujú žiadny chróm – sem patria napríklad vysušené škrupinky kávových bôbov, gaštany alebo extrakty z iných obnoviteľných surovín. Kožu pre produkty MercedesBenz navyše môžu spracovať už len garbiarske podniky, ktoré sú certifikované podľa zlatého štandardu skupiny spracovateľov kože. Tento štandard zahŕňa dôležité ekologické aspekty ako znižovanie miery použitia vody, energie a chemických látok v procese činenia. Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem toho spoločne s dodávateľmi pracuje na neustálom zlepšovaní trvalej udržateľnosti koženého produktu. Na to musia partneri predložiť napríklad ekologickú bilanciu celého zhodnocovania – od farmy až po zušľachtenú kožu. Tak je možné cielene zaviesť opatrenia na zmenšenie ekologickej stopy kože.

 

Trvalo udržateľné alternatívy kože

Výrobca automobilov Mercedes-Benz súčasne intenzívne skúma alternatívy pravej kože, ktoré nemajú živočíšny pôvod. Nielenže by mali byť šetrné k zdrojom, ale mali by ponúkať aj najvyššiu kvalitu vo všetkých parametroch. V rámci programu Mercedes-Benz VISION EQXX už boli predstavené sľubné alternatívy k pravej koži, napríklad materiály z obnoviteľných surovín, ako sú napríklad kaktusové vlákna. Vďaka sile biotechnológie sa zo zhluku vlákien húb v laboratóriu stávajú inovatívne alternatívy kože, ktoré ukazujú budúcnosť trvalo udržateľnej, luxusnej vnútornej výbavy. Pri vývoji a výbere týchto materiálov je na prvom mieste čo najvyšší podiel recyklovaných surovín alebo použitie obnoviteľných surovín namiesto surovín na báze ropy. 

 

Mercedes-Benz ponúka automobily po celom svete v mnohých segmentoch, ktoré už od výroby alebo v rámci individuálneho želania zákazníka majú interiér bez použitia kože. K rôznym variantom výbavy patrí vysokokvalitná imitácia kože, ako aj plstená látka s mikrovláknami, ktorá svojím vzhľadom aj na dotyk pripomína semiš. V interiéri vozidla sa používa napríklad ako poťah sedadla, čalúnenie stropu a obloženie stĺpikov a má vysoký podiel recyklovaných materiálov, ktorý sa bude v budúcnosti postupne zvyšovať.

 

  1. ŠETRENIE ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM INOVATÍVNYCH RECYKLOVANÝCH MATERIÁLOV – NAPRÍKLAD LÁTKY

Recyklované materiály sú už dnes súčasťou sériovej výbavy mnohých vozidiel. Výrobca automobilov Mercedes-Benz tak v interiéri okrem koženky a mikrovlákna ponúka rozličné vysokokvalitné látky čalúnenia, ktoré až do 100 percent pozostávajú z recyklovaných PET fliaš. Na výrobu podlahových krytín v EQS sa používa nylonová priadza, ktorá pochádza z recyklovaných kobercov a zhodnotených rybárskych sietí. Jedna tona tejto priadze ušetrí viac ako 6,5 tony CO2 v porovnaní s novým materiálom. Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem toho používa aj prírodné vlákna a nahrádza obvyklé plasty obnoviteľnými surovinami. 

 

  1. TRVALO UDRŽATEĽNÉ MATERIÁLY BUDÚCNOSTI

V rámci výskumu koncernu spoločnosť testuje uvedenie sľubných materiálov do sériovej výroby, ktoré spĺňajú vysoké nároky značky Mercedes-Benz na trvalú udržateľnosť a kvalitu. Patrí k nim vysokovýkonný plast s lakovaným povrchom, ktorý sa získava inovatívnou chemickou recykláciou. Pri chemickej recyklácii sa najmä staré pneumatiky a inak ťažko recyklovateľné plastové odpady rozkladajú na chemické prvky, a tak je možné vyrobiť absolútne nové materiály. Kombinácia surovín z chemickej recyklácie a obnoviteľnej suroviny biometán pritom znižuje mieru použitia fosílnych prírodných zdrojov. Tento materiál by sa už čoskoro mohol používať v kľučkách dverí.

 

Ďalším sľubným materiálom, ktorý by sa mohol používať v čalúnení zadných sedadiel, je pena, ktorá je čiastočne založená na CO2. CO2 sa v polyole, ktorý je hlavnou súčasťou tejto polyuretánovej peny vhodnej na použitie v automobiloch, viaže chemickým spôsobom. Inak by sa dostal do atmosféry. Oxid uhličitý môže predstavovať až 20 hmotnostných percent polyolu. 

 

Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem toho intenzívne skúma pripravenosť ďalších inovatívnych materiálov, ktoré boli predstavené v programe VISION EQXX, na sériovú výrobu. Patria k nim biotechnologicky vyrábaný textil podobný hodvábu, ktorý neobsahuje žiadne živočíšne produkty, a koberce z bambusových vlákien. Tieto materiály sú nielen mimoriadne trvalo udržateľné, ale poskytujú výnimočný zážitok na pohľad aj na dotyk.

 

  1. ZNÍŽENIE CO2 V HOLEJ KAROSÉRII A KAROSÉRII

Ucelený prístup k trvalej udržateľnosti všetkých materiálov sa okrem interiéru vozidla týka aj karosérie a holej karosérie. Osobitná pozornosť je pritom venovaná materiálom, ktoré pri výrobe produkujú veľké množstvo emisií CO2, ako je napríklad oceľ a hliník. 

 

Už v sériovej výrobe: oceľ so zníženým obsahom CO2

Výrobca automobilov Mercedes-Benz sa v rámci plánu Ambícia 2039 snaží dosiahnuť cieľ dekarbonizácie dodávateľského reťazca ocele, pričom sa vedome spolieha nie na kompenzáciu, ale na bránenie vzniku a redukovanie emisií CO2. Spoločnosť tak v prvom kroku dôsledne znižuje emisie CO2 v dodávateľskom reťazci ocele: v modeli VISION EQXX sa používa plochá oceľ so zníženým obsahom CO2 od spoločnosti Salzgitter Flachstahl GmbH, ktorá sa do 100 % vyrába zo šrotu v peci založenej na elektrickom oblúku. Kvality mikrolegovanej ocele, ktorej obsah CO2 je znížený o viac ako 60 %, sa v krátkom čase uplatnia v prvých aplikáciách v súčasnej Triede A, aktuálnej Triede E, novej Triede C a v EQE. 

 

Mercedes-Benz je tak prvým výrobcom automobilov, ktorý takýmto spôsobom zaviedol do sériovej výroby plech so zníženým obsahom CO2, ktorý šetrí zdroje. Spolupráca medzi spoločnosťami Mercedes-Benz AG a Salzgitter Flachstahl GmbH bola ocenená cenou MATERIALICA Design + Technology Gold-Award 2021 v kategórii Efektívnosť v produkcii CO2. Výrobca automobilov Mercedes-Benz okrem toho získava oceľ od amerického dodávateľa Big River Steel, ktorý znižuje emisie CO2 vo výrobe ocele o viac ako 70 % prostredníctvom používania recyklovaného oceľového šrotu a obnoviteľných energií. Na porovnanie: pri klasickej vysokej peci vzniknú pri výrobe jednej tony ocele v priemere viac ako dve tony emisií CO2.

 

Od roku 2025: oceľ bez produkcie CO2

V nasledujúcom kroku bude výrobca automobilov Mercedes-Benz od roku 2025 v rozličných modeloch automobilov používať oceľ, ktorá vďaka výrobe s použitím vodíka namiesto koksového uhlia nebude produkovať takmer žiadne emisie CO2. Spoločnosť sa na tento účel ako prvý výrobca osobných motorových vozidiel podieľa na švédskom inovatívnom podniku H2 Green Steel (H2GS). V rámci partnerstva so švédskym výrobcom ocele SSAB sú už v tomto roku naplánované prvé prototypy dielov pre karosériu z ocele vyrobenej bez použitia fosílnych surovín. Tento partner bude preto vyrábať oceľ zo železa, ktoré sa vyrába pomocou vodíka v pilotnom zariadení v meste Luleå. Túto oceľ je možné použiť v častiach karosérie, ktoré sú relevantné pre bezpečnosť.

 

Výrobca automobilov Mercedes-Benz prostredníctvom partnerstiev podporuje premenu oceliarskeho odvetvia a urýchľuje vývoj a výrobu ocele bez produkcie CO2 v Európe.

 

Recyklovaný hliník

Aj pri používaní hliníka sa dôsledne pracuje na dekarbonizácii dodávateľského reťazca. V čase uvedenia modelu Mercedes-AMG SL na trh sa pripravuje ďalšia svetová premiéra. V holej karosérii modelu Mercedes-AMG SL sa prvýkrát použijú odlievané konštrukčné prvky z tlakových zliatin, ktoré sa vyrábajú zo 100-percentne recyklovaného hliníkového šrotu. Vo výrobe hliníka sa tým ušetrí viac ako 90 % emisií CO2.

 

 

[1] Spotreba elektriny bola zistená na základe nariadenia 2017/1151/EÚ v súlade so skúšobným postupom WLTP.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode