Kia je pripravená na ekologickú budúcnosť

11.09.2018 10:22

Mení sa spôsob testovania emisií a spotreby paliva, dôvodom je zastaranosť systému NEDC (známeho ako nový európsky jazdný cyklus), ktorý bol zavedený v 80-tych rokoch minulého storočia a vychádzal skôr z teórie. Od 1. septembra musia osobné vozidlá predávané v Európskej únii plniť nové hodnoty spotreby, ktoré sa získavajú podľa testovacieho cyklu WLTP. WLTP (Worldwide Harmonizaed Light-Duty Vehicles Test Procedure) je celosvetovo jednotná testovacia norma pre určenie spotreby paliva a emisií a jej cieľom je poskytnúť presnejšie porovnateľné údaje o vozidle, ktoré lepšie odrážajú reálne jazdné podmienky.

 

  • Od septembra 2018 musia byť všetky nové modely predávané v Európskej únii certifikované podľa testovacieho cyklu WLTP a zároveň musia spĺňať emisnú normu Euro 6c

  • Cieľom nového testovacieho cyklu WLTP je poskytnúť presnejšie a porovnateľné údaje o emisiách a spotrebe vozidla

  • Všetky modely Kia sú certifikované podľa testovacieho cyklu WLTP a spĺňajú dokonca prísnejšiu emisnú normu Euro 6d TEMP

  • Navyše sú v celej šírke modelovej ponuky okamžite dostupné k odberu pre zákazníkov

 

Porovnanie NEDC a WLTP:

 

 

Výhody postupu WLTP

Nová laboratórna skúška má poskytovať presnejšiu predstavu o spotrebe paliva a emisiách CO2 v osobných automobiloch. Tu je stručný prehľad výhod testovacieho cyklu WLTP:

 

širšie spektrum jazdných situácií (mestská premávka, hlavné cesty, diaľnice)

dlhšia vzdialenosť prejdená počas testu

realistickejšie hodnoty vonkajšej teploty

vyššia priemerná a maximálna rýchlosť

vyšší priemerný a maximálny jazdný výkon

dynamickejšie a typickejšie zrýchľovanie a spomaľovanie

kratšie zastávky

voliteľné výbavy: hodnoty CO2 a spotreby paliva sa udávajú pre individuálne vozidlá

prísnejšie podmienky nastavenia vozidla a merania

poskytuje najlepšie a najhoršie hodnoty, ktoré zohľadňujú voliteľné prvky dostupné pre podobné modely vozidiel

 

Všetky modely Kia sú certifikované podľa testovacieho cyklu WLTP a spĺňajú emisnú normu Euro 6d TEMP

 

Od septembra 2018 so zmenou testovania vozidiel prichádza do platnosti emisná norma Euro 6c, ktorá upravuje maximálne povolené objemy resp. hmotnosti emisií na jeden prejdený kilometer. Od roku 2020 príde do platnosti ešte prísnejšia emisná norma Euro 6d. Euro 6d bude v porovnaní s Euro 6c rozšírená o meranie emisií v cykle RDE (Real Driving Emissions).

V súčasnosti je však v platnosti už emisná norma Euro6d TEMP, ktorá je akoby predprípravou na emisnú normu Euro 6d. Norma Euro 6d sa od 6d Temp líši v odchýlke – odchýlka medzi WLTP a RDE môže byť maximálne 110%, pričom pri emisnej norme Euro 6d už iba 50%. Prechod medzi Euro 6c a 6d TEMP znamená, že za rok musia výrobcovia všetky svoje motory upraviť. To však samozrejme nie je z rôznych technických dôvodov úplne možné a jednoduché.

 

Spoločnosť Kia je odhodlaná presadzovať ekologickejšiu budúcnosť. Od začiatku septembra má všetky nové modely certifikované podľa normy WLTP a všetky modely už teraz spĺňajú normu Euro 6d TEMP, čím je o krok vpred a hrdo deklaruje 5-ročný plán „Green Goal“ (ekologický cieľ), ktorého súčasťou je okrem iného aj rozšíriť jej ponuku úsporných vozidiel a neustále vyvíjať nové opatrenia v záujme ekologickejšieho jazdenia.

 

Všetky naše nové modely sú poháňané paletou hnacích sústav, ktoré boli navrhnuté a vyvinuté tak, aby nielenže splnili, ale prekračovali prísne limity stanovené náročnými emisnými normami. Som hrdý, že všetky naše modely už dnes spĺňajú emisnú normu Euro 6d TEMP a sú okomžite dostupné k odberu pre našich zákazníkov. V tretej generácii Ceedu bol predstavený nový 1,6-litrový motor „U3“ CRDi (s priamym vstrekovaním so spoločným tlakovým potrubím) využívajúci technológiu selektívnej katalytickej redukcie (SCR) s aktívnym riadením emisií, ktorá výrazne znižuje emisie. Nový motor tým pádom produkuje menej oxidu uhličitého, pevných častíc a oxidov dusíka (NOx) v porovnaní so skoršími vznetovými motormi od spoločnosti Kia.“ uviedol pri tejto príležitosti Marián Hoffer, generálny riaditeľ KMSS.

 

Na záver dodal: „V roku 2014 sme uviedli na trh náš prvý elektromobil Kia Soul EV, po ktorom v roku 2016 nasledovala Kia Niro ako naše prvé hybridné úžitkové vozidlo (HUV) a v poslednom štvrťroku 2018 pribudne elektromobil Kia Niro. Do roku 2020 výrazne zvýšime našu ponuku ekologických vozidiel a v budúcnosti by sme boli radi lídrom v ekologizácii.“

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode