Každý týždeň nový svet

20.10.2023 19:15

Kuchynské, záhradné, športové potreby, potreby na voľný čas, móda, šperky a nekonečne mnoho iných druhov tovaru – každý týždeň ponúka Tchibo svojim zákazníkom kvalitné výrobky z kategórie spotrebného tovaru. Už pre tematickú šírku tohto sortimentu a množstvo ponúkaných výrobkov je tu, v priebehu celého roka, pre každého niečo.

 

Ponuka tovaru, ktorá je každý týždeň nová, sa riadi princípom, ktorý je rovnako jedno­duchý ako smero­dajný: jednotná téma, spájajúca všetky ponúkané výrobky. Vzájomná spolu­práca prísl­u­šných produktových manažérov, vyhľadávačov aktuálnych trendov a ústavov prieskumu trhu umožňuje analýzu dlho­dobých vývojových trendov spoločnosti aj trhového správania zákazníkov.

Výsledok tejto činnosti je často prekvapivo jedno­značný. Môžeme sa preto pripraviť na najrôznejšie aspekty predaja: na okamžité priania a potreby našich zákazníkov, zmeny ich zvyklostí, ich požiadavky kladené na modernú technológiu.

Súčasťou našej obchodnej koncepcie sú aj nákupcovia a kontrolóri akosti. Bez týchto ľudí by boli naše dobré ceny aj známa vynikajúca kvalita nášho tovaru nemysl­i­teľné. Nie každý to vie, no každý druh tovaru sa vyrába exkluzívne pre Tchibo a každý výrobok sa potom predáva len v jedinom vyhotovení. To znamená, že v týždennej ponuke je napríklad spotrebného tovaru zastúpený len jeden typ žehličky, a nie dvadsať rôznych modelov, z ktorých by si zákazník musel vyberať. Tchibo pre svojich zákazníkov skrátka robí spoľahlivý predbežný výber. Hlavná myšlienka každého týždňa je integ­rovaná do našej celkovej obchodnej koncepcie – každých sedem dní vzniká ďalší „nový svet“. Ponuka každého týždňa znamená tiež novú dekoráciu výkladov obchodov Tchibo, prestavbu regálov v predajných miestach, nové katalógy Tchibo či obnovu webových stránok. Tchibo sa tak zakaždým stáva špeci­a­l­i­zo­vaným obchodom, hoci len na obmedzený čas. Naši verní zákazníci vedia, že kto chce v danom týždni kúpiť vyhliadnutý druh tovaru, musí sa poponáhľať. Naša ponuka je totiž, čo sa týka množstva, zámerne obmedzená.

Kuchynské, záhradné, športové potreby, potreby na voľný čas, móda, šperky a nekonečne mnoho iných druhov tovaru – každý týždeň ponúka Tchibo svojim zákazníkom kvalitné výrobky z kategórie spotrebného tovaru. Už pre tematickú šírku tohto sortimentu a množstvo ponúkaných výrobkov je tu, v priebehu celého roka, pre každého niečo.

 

Ponuka tovaru, ktorá je každý týždeň nová, sa riadi princípom, ktorý je rovnako jedno­duchý ako smero­dajný: jednotná téma, spájajúca všetky ponúkané výrobky. Vzájomná spolu­práca prísl­u­šných produktových manažérov, vyhľadávačov aktuálnych trendov a ústavov prieskumu trhu umožňuje analýzu dlho­dobých vývojových trendov spoločnosti aj trhového správania zákazníkov.

Výsledok tejto činnosti je často prekvapivo jedno­značný. Môžeme sa preto pripraviť na najrôznejšie aspekty predaja: na okamžité priania a potreby našich zákazníkov, zmeny ich zvyklostí, ich požiadavky kladené na modernú technológiu.

Súčasťou našej obchodnej koncepcie sú aj nákupcovia a kontrolóri akosti. Bez týchto ľudí by boli naše dobré ceny aj známa vynikajúca kvalita nášho tovaru nemysl­i­teľné. Nie každý to vie, no každý druh tovaru sa vyrába exkluzívne pre Tchibo a každý výrobok sa potom predáva len v jedinom vyhotovení. To znamená, že v týždennej ponuke je napríklad spotrebného tovaru zastúpený len jeden typ žehličky, a nie dvadsať rôznych modelov, z ktorých by si zákazník musel vyberať. Tchibo pre svojich zákazníkov skrátka robí spoľahlivý predbežný výber. Hlavná myšlienka každého týždňa je integ­rovaná do našej celkovej obchodnej koncepcie – každých sedem dní vzniká ďalší „nový svet“. Ponuka každého týždňa znamená tiež novú dekoráciu výkladov obchodov Tchibo, prestavbu regálov v predajných miestach, nové katalógy Tchibo či obnovu webových stránok. Tchibo sa tak zakaždým stáva špeci­a­l­i­zo­vaným obchodom, hoci len na obmedzený čas. Naši verní zákazníci vedia, že kto chce v danom týždni kúpiť vyhliadnutý druh tovaru, musí sa poponáhľať. Naša ponuka je totiž, čo sa týka množstva, zámerne obmedzená.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode