JLR VYTVÁRA NOVÝ OBNOVITEĽNÝ SYSTÉM UKLADANIA ENERGIE Z POUŽITÝCH AUTOBATÉRIÍ

24.08.2023 06:40

  • Spolupráca s Wykes Engineering vytvorí jeden z najväčších systémov na skladovanie energie
    v Spojenom kráľovstve na využitie solárnej a veternej energie pomocou použitých batérií
    z elektromobilov  

  • Batériové úložisko Battery Energy Storage System (BESS) pomôže dekarbonizovať národnú sieť
    a vysporiadať sa so špičkami dopytu. Tridsať použitých batérií z modelu Jaguar I-PACE dokáže uložiť 2,5 MWh energie – dosť na pokrytie spotreby približne 250 domácností za deň*  

  • Opätovné použitie automobilových batérií tvorí súčasť ambície spoločnosti JLR zabudovať princípy obehového hospodárstva založené na filozofii Používať menej, Používať dlhšie a Používať znova s cieľom obmedziť spotrebu zdrojových surovín  

  • Projekt predstavuje pre spoločnosť Wykes Engineering Ltd. kľúčovú prioritu výskumu a vývoja   

Spoločnosť JLR sa spojila s Wykes Engineering Ltd., lídrom v sektore obnoviteľnej energie, na vývoji jedného z najväčších systémov na skladovanie energiev Spojenom kráľovstve. Projekt využije na uskladnenie solárnej a veternej energie vyradené batériez elektromobilov Jaguar I-PACE.   

 

Jedno úložisko Wykes Engineering BESS využíva 30 použitých batérií z modelu I-PACE a pri plnej kapacite dokáže uskladniť až 2,5 MWh energie. Dodané batérie pochádzajú z prototypov a technických testovacích vozidiel a cieľom spoločnosti JLR je do konca roku 2023 dodať dostatok batérií na uskladnenie celkovo 7,5 MWh energie – dosť na pokrytie spotreby 750 domácností
na jeden deň. Po tomto momente môžu v budúcnosti vzniknúť ďalšie kontajnery na uloženie ďalších použitých batérií odstránených zo sériovo vyrábaných vozidiel.
  

Každé úložisko BESS, prepojené s pokročilým invertorom na maximalizáciu účinnosti a riadenie toku energie, dokáže v čase odbernej špičky dodávať energiu priamo do národnej siete, ako aj vypnúť dodávanie do siete počas hodín mimo špičky, aby bola následne k dispozícii pre budúce použitie.    

Akumulátorové skladovacie systémy, ako je tento, tvoria rozhodujúci príspevok pre dekarbonizáciu siete, pretože sa dokážu vysporiadať s rýchlymi nárastmi špičiek dopytu a maximalizovať zachytávanie slnečnej a veternej energie počas vhodných slnečných, alebo veterných podmienok
na neskoršie použitie v prípade potreby.   

V rámci technickej spolupráce dosiahli spoločnosti Wykes Engineering a JLR bezproblémovú integráciu bez potreby ďalších výrobných krokov, alebo odstraňovania batériových modulov. Batérie sa jednoducho vyberú z modelov Jaguar I-PACE a vložia sa do stojanov v kontajneroch, čo pomáha maximalizovať udržateľnosť projektu.  

Partnerstvo predstavuje dôležitý krok v tom, ako spoločnosť JLR prijíma princípy obehového hospodárstva. Tieto princípy tvoria súčasť obchodnej stratégie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality
do roku 2039.  

Batérie počas druhej životnosti pre stacionárne aplikácie, ako je napríklad skladovanie obnoviteľnej energie, by mohli do roku 2030 prekročiť kapacitu 200 GWh ročne, čím by sa vytvorila celosvetová hodnota vo výške viac ako 30 miliárd USD**. Batérie pre modely JLR vznikajú podľa najvyšších štandardov, a preto ich pri poklese využiteľnej kapacity v elektromobile pod 70 – 80 percent možno nasadiť v zariadeniach s nízkymi nárokmi na výkyvy v spotrebe energie.   

Opätovné použitie batérií elektrických vozidiel vytvorí pre spoločnosť JLR nové obchodné modely obehového hospodárstva v oblasti skladovania energie a mnohých ďalších. Akonáhle stav batérie klesne pod požadovanú úroveň aj pre tieto prípady takéhoto použitia, spoločnosť JLR batérie recykluje, aby získala suroviny na opätovné použitie v rámci celkovej obehovej ekonomiky.  

Náš prístup k udržateľnosti rieši celý hodnotový reťazec našich vozidiel vrátane opätovného využitia batérií použitých v elektrických vozidlách. Naše batérie pre elektromobily spĺňajú najvyššie konštrukčné štandardy a tento inovatívny projekt so spoločnosťou Wykes Engineering dokazuje, že ich možno bezpečne opätovne použiť napríklad v energetickom sektore na zvýšenie možností obnoviteľnej energie. Použitie 70 – 80 % zostatkovej kapacity v batériách elektromobilov pred ich recykláciou demonštruje úplné prijatie princípov obehového hospodárstva. V spolupráci s poprednými partnermi v odvetví vyvíjame kompletný ekosystém elektromobilov, od batérií až po nabíjanie, čím podporujeme našu transformáciu na spoločnosť s nulovou uhlíkovou stopou“, uviedol François Dossa, výkonný riaditeľ pre stratégiu a udržateľnosť v spoločnosti JLR.

Jednou z hlavných výhod systému, ktorý sme vyvinuli, je, že kontajnery sú pripojené k sieti takým spôsobom, že môžu absorbovať slnečnú energiu, ktorá by sa inak po dosiahnutí kapacity siete mohla stratiť. Táto prebytočná energia sa pre neskoršie využitie uloží vo vyradených batériách z modelov I-PACE. To nám umožňuje naplno využívať solárny park a maximalizovať množstvo energie, ktorú vyrábame na využívanej ploche,“ doplnil ho David Wykes, výkonný riaditeľ Wykes Engineering.  

 

* Na základe priemernej ročnej spotreby elektrickej energie domácností v roku 2019, keď 3,772 kWh = 72,3 kWh za týždeň. Spotreba energie v Spojenom kráľovstve v rokoch 1970 až 2019    

** McKinsey, Second-life EV batteries: The newest value pool in energy storage 

 

Poznámka pre redaktorov

Stratégia Reimagine spoločnosti JLR prináša víziu plnú udržateľnosti a moderného luxusu vďaka dizajnu. 

 

Spoločnosť JLR transformuje svoje podnikanie tak, aby sa do roku 2039 stala úhlíkovo čistou v rámci celého dodávateľského reťazca, produktov a samotnej prevádzky. Stanovili sme plán na zníženie emisií v rámci našich vlastných prevádzok a reťazcov do roku 2030 prostredníctvom schválených, vedecky podložených cieľov. Elektrifikácia je ústredným bodom tejto stratégie a do konca desaťročia budú mať naše kolekcie Range Rover, Discovery a Defender každý čisto elektrický model, zatiaľ čo Jaguar bude úplne elektrický. 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode