Jazdy a skúšky v autoškole by mladým vodičom mali poskytnúť reálnejšie vodičské skúsenosti

04.09.2013 09:39

  • Inštruktori v autoškolách si myslia, že súčasné skúšky nepripravia mladých vodičov na bezpečnú jazdu na ceste.
  • Inštruktori volajú po simuláciách „reálnych situácií,“ keď na nováčikov v priebehu jázd i skúšok pôsobia rôzne podnety rozptyľujúce ich pozornosť.
  • Postupný systém získavania vodičského oprávnenia a povinný kondičný výcvik by pomohli začínajúcim vodičom získať viac skúseností a zvýšiť sebavedomie.

 

Len 23 % inštruktorov autoškôl si myslí, že mladí vodiči v Európe po úspešnom zložení skúšky dostatočne chápu, čo znamená bezpečné správanie sa na ceste. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Goodyear a Európskej asociácie autoškôl (EFA). Najmenej presvedčení o vhodnosti súčasných skúšok sú inštruktori autoškôl v Českej republike (11 %).§

56 % európskych inštruktorov autoškôl podporuje zaradenie podnetov rozptyľujúcich pozornosť do výcviku. Malo by to slúžiť na to, aby mladí vodiči boli lepšie pripravení na reálne situácie. Myšlienku podporilo najviac respondentov vo Veľkej Británii (96 %).V Českej republike sa kladne vyjadrilo najmenej inštruktorov (36 %).

Súčasne sa 56 % európskych inštruktorov domnieva, že skúšky v autoškolách by mali zahŕňať viac „reálnych“ situácií, ako je jazda, pri ktorej vodičov rozptyľujú rôzne podnety, núdzové brzdenie či neočakávaný manéver, aby boli mladí začiatočníci dostatočne pripravení na skutočné vodičské prostredie.

Učitelia v autoškolách poukazujú aj na skutočnosť, že súčasné testy neposkytujú dostatočné vedomosti o tom, ako udržiavať vozidlo v bezpečnom stave. Inštruktori v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a v Belgicku najmenej veria, že skúšky v ich autoškolách dokážu mládež dostatočne poučiť o údržbe bezpečného vozidla. Väčšina inštruktorov si myslí, že prevenciou tejto skutočnosti by mohlo byť zaradenie niekoľkých kľúčových pokynov na údržbu vozidla do vodičských skúšok.

Vyššie pokuty, postupné získavanie vodičského oprávnenia a kondičný výcvik pripraví mladých vodičov zodpovednejšie

Vzhľadom na postoj mladých ľudí k výcviku v autoškole a k širokej škále faktorov, ktoré vedú k nesprávnemu správaniu sa za volantom, niet divu, že 52 % inštruktorov si myslí, že európske úrady by mali zaviesť postupné získavanie vodičského oprávnenia, aby nováčikovia nadobudli vodičské skúsenosti a zručnosti postupne.[1] V Južnej Afrike podpora postupného systému získavania vodičského oprávnenia dokonca stúpa až k 80 %.

Inštruktori, ktorí sú za postupný systém získavania vodičského oprávnenia

Názory na povinné kondičné testy sa rozchádzajú. Necelá polovica inštruktorov (45 %) žiada úrady, aby zvážili zavedenie povinnosti absolvovať kondičný výcvik i po zložení skúšky. Týmto spôsobom by si mladí vodiči mali zvýšiť sebavedomie a získať skúsenosti v rôznych podmienkach (napr. v zimných podmienkach alebo na diaľnici). Napriek tomu, že tento postup je vhodný, inštruktori sa zhodujú, že 43 % nových vodičov by po úspešnom zložení skúšok nemalo o kondičný výcvik záujem.[1] Existujú tri kroky či tri fázy k novému vodičskému oprávneniu. Prvým je získanie vodičského povolenia, ďalším je obmedzené dočasné vodičské oprávnenie a poslednou fázou je získanie plnohodnotného vodičského preukazu. Systém postupného získavania vodičského oprávnenia spravidla obmedzuje jazdu v noci, na diaľniciach a bez dozoru v úvodných fázach. Postupom času a s ďalšími testami sú tieto obmedzenia zrušené, až jednotlivec získa plnohodnotný vodičský preukaz.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode