Jason Bilotta, vedúci oddelenia konštrukcie vozidiel, vysvetľuje prvé použitie technológie na svete v novej Honde NSX

12.08.2016 19:48

Inžinier Hondy Jason Bilotta zodpovedá za celkovú konštrukciu vozidla a inžiniering novej Hondy NSX. Pri predvádzaní automobilu pre európske médiá Jason predstavil náhľad do použitia prvých technológií na svete, ktorých účelom je udržať originálne základné hodnoty NSX.

Môžete stručne opísať, ako sa vaša kariéra v Honde vyvíjala cez rôzne projekty, na ktorých ste pracovali, až doteraz? A navyše, ako ste sa stali súčasťou projektu NSX?

„V spoločnosti Honda som začal pracovať v roku 1994 ako inžinier pre konštrukciu podvozku a nadobudol som odborné vedomosti z oblasti vývoja palivových systémov. Lídrom projektu som sa prvýkrát stal pri úžitkovom vozidle Ridgeline, kde som zodpovedal za vývoj podvozku. Vrcholom úsilia skupiny pre podvozok tohto konkrétneho vozidla bola špecifikácia nezávislého zadného zavesenia.

Potom som 5 rokov riadil skupinu konštrukcie podvozkov a viedol konštrukciu a vývoj našej platformy pre ľahké úžitkové vozidlá, medzi ktoré patria Acura MDX, Pilot a nový Ridgeline.

Keď sa projekt Ridgeline postupne končil a začal sa rozbiehať projekt NSX, mal som šťastie a bol som ustanovený na pozíciu vedúceho pre konštrukciu a vývoj.  

Objavili sa nejaké výzvy pri kombinácii štýlu exteriéru s technickým dizajnom exteriéru novej NSX?

„Mojou hlavnou starosťou bolo zabezpečiť, aby sme nestratili esenciu originálnej vývojovej štúdie vozidla, ktoré bolo tak pozitívne prijaté, a zároveň ju vyvážiť s nutnosťou usporiadať komponenty tým najlepším spôsobom pre nastavené výkonnostné ciele.

Bolo to skutočné tímové úsilie, pri udržiavaní konceptu vývojovej štúdie vozidla sme museli v rámci rôznych funkcií úzko spolupracovať. Množstvo času sme strávili upravovaním prechodu vzduchu cez vozidlo nielen kvôli chladeniu pohonnej jednotky, ale aj vstupu vzduchu do rôznych kanálov, aby sa dostal k výmenníkom tepla. Pri tom všetkom sme museli zabezpečiť aerodynamický prítlak na prednej a zadnej náprave.“

V novom modeli NSX boli prvýkrát na svete použité trojrozmerne tvarované a kalené rúrky, vďaka ktorým boli vytvorené mimoriadne tenké predné stĺpiky. Môžete mi o tomto projekte povedať niečo viac?

Neustále pracujeme na výskume nových technológií pre rôzne použitie a túto konkrétnu technológiu sme práve dostali od jedného z tradičných dodávateľov Hondy. Pri pokuse dodržať originálny odkaz prvej generácie NSX, preslávenej vynikajúcim výhľadom dopredu, sme si uvedomili výhody, ktorými môže táto nová technológia prispieť ku konštrukcii predného stĺpika novej NSX.

Pri snahe o dodržanie bezpečnostných noriem na ochranu pred deformáciou strechy sme si overili, že tradičný predný stĺpik by bol veľmi veľký.

Prišli sme na to, že táto technológia by sa v NSX dala vhodne využiť a mohli by sme ponúknuť niečo špeciálne, čo nemá žiadna konkurencia.“

Medzi originálne hodnoty modelu NSX patrilo, že vozidlo sa správalo ako predĺženie vodiča. Môžete zdôrazniť dizajn interiéru nového modelu NSX a vysvetliť, akým spôsobom dokáže napodobniť túto hodnotu?

„Podpora vstupov od vodiča tvorí úplný základ konceptu NSX. Z toho dôvodu sme interiér kokpitu skonštruovali tak, aby skutočne podporoval vodiča a umožnil mu úplne sa zamerať na riešenie úloh.

Ergonomicky povedané, nastavili sme veľmi nízky bedrový bod a úplne jednoduché rozhranie pre vodiča, ktoré nie je komplikované a pri riadení vozidla neodpútava jeho pozornosť.

Zabezpečili sme pohodlné sedadlo, ktoré skutočne podporuje dolnú časť trupu a bedrovú oblasť vodiča, takže znesie akýkoľvek typ dynamických manévrov. Okrem toho sme chceli, aby sedadlo umožňovalo voľnosť pohybu hornej časti trupu pri interakcii s volantom. Na elimináciu rušenia od odleskov od povrchu z tvrdených uhlíkových vlákien a hliníka sme očalúnili stredovú konzolu a obloženie dverí.“

Viedli ste počas navrhovania dizajnu nového modelu NSX konzultácie s ostatnými tímami dizajnu produktu, prípadne aj s nejakými súťažnými tímami Hondy?

„Pravdepodobne najväčší vplyv malo stretnutie s originálnym tímom NSX v japonskom Motegi. Nestretli sme sa len s originálnymi inžiniermi, ale aj so zákazníkmi, ktorí si kúpili vlastné NSX.

Nadšenie, ktoré sme cítili u zákazníkov, s ktorými sme sa rozprávali a poznanie toho, čo im na vozidle skutočne imponuje, nás motivovalo k zachovaniu podstaty originálneho NSX v maximálne možnej miere. Stretnutia s originálnymi inžiniermi a pochopenie základov DNA a konceptov, ktoré chceli dosiahnuť, boli nesmierne inšpiratívne. Bolo to skutočné položenie základov pre spôsob, akým sme sa uberali pri vývoji nového vozidla.“

A napokon, máte budúcu víziu nového NSX?

„Súčasný model NSX v rámci Hondy predstavuje špičkovú víziu pre nový športový zážitok (New Sports eXperience). Poskytujeme technológie, ktoré vodičovi umožňujú vnímať vozidlo, akoby s ním tvorilo jedno telo.

Budúca vízia modelu NSX je udržanie rovnakého základného smerovania, v maximálnej miere podobného originálnemu NSX. Počas jeho životnosti plánujeme ďalšie skúmanie a zlepšovanie toho, čo sme doteraz dosiahli. Dúfame, že tretia generácia bude pokračovať v rovnakej línii, pričom využije ešte dokonalejšie technológie na zabezpečenie plynulej interakcie medzi automobilom a vodičom, a zostane verná originálnemu konceptu NSX.“

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode