Inovatívne a ekologické riešenia sú témou roka vo  verejnej doprave

26.04.2019 13:01

Dopravcovia diskutovali o aktuálnych výzvach a problémoch v cestnej doprave. Zväz autobusovej dopravy (ZAD) bol spolu so združením ČESMAD Slovakia odborným garantom včerajšej HN konferencie Doprava 2019.

Preprava ľudí a tovarov sa stala jednou z najpálčivejších tém poslednej dekády. Hlavnými dôvodmi sú čoraz intenzívnejšia urbanizácia, celková ekonomická prosperita, rapídny technologický vývoj, no aj klimatické zmeny.

Experti, dopravcovia či predstavitelia štátnych inštitúcií a medzinárodných organizácií – všetci sa zhodujú, že ekologický a inovatívny prístup ku tvorbe nových riešení bude kľúčovým pre budúcnosť dopravy. HN konferencia Doprava 2019 priniesla viacero zaujímavých diskusií. Najvýznamnejší slovenskí dopravcovia boli zastúpení združeniami Zväz autobusovej dopravy a ČESMAD Slovakia, ktorí boli odbornými garantmi podujatia.

Dopravné konferencie musia mať aj reálnu koncovku, a to v podobe konkrétnych riešení. Práve preto sme sa tento rok zamerali na bohatú účasť nielen zástupcov privátneho sektora, ale aj štátu, tvorcov verejných politík či expertov,“ uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Ekológia a udržateľnosť mobility sú kľúčové

Environmentálna bezpečnosť a trvalá udržateľnosť budú prioritnými témami nielen pre zahraničie, ale aj v rámci dopravného sektora na Slovensku. „Čaká nás znižovanie emisií a rozsiahle investície do environmentálne priateľskej infraštruktúry. V podpore verejnej dopravy voči autám pomáhajú zákaznícky orientované digitálne technológie, ktoré majú pred sebou ešte obrovské – možno dnes ani netušené – možnosti,“ vysvetľuje prezident ZAD Peter Sádovský.

Problém s klimatickými zmenami podľa expertov vzniká najmä kvôli využívaniu áut so spaľovacími motormi. „Na jednu osobu, ktorá cestuje autom, pripadá 60 kilogramov CO2 na tisíc prejdených kilometrov. Pri moderných autobusoch s 30 ľuďmi na palube ide v prepočte na jedného človeka len o 18 kg,“ vysvetľuje Juraj Andrejka, výkonný riaditeľ Leo Express pre Ukrajinu a Poľsko. Aj preto sa odborníci zhodujú, že budúcnosťou je jednoznačne verejná doprava a nové, šetrnejšie zdroje energie.

Popri ekologických výzvach zostáva nemenej dôležitou témou nedostatok ľudí na pracovných pozíciách v doprave. „Môžeme mať autobusy, cesty a stanice, ale bez ľudí nemôžeme fungovať – potrebujeme šoférov, mechanikov, dispečerov. Týchto ľudí je na trhu veľmi málo,“ hovorí László Ivan, generálny riaditeľ Arriva Slovakia. Dopravcovia spolu so štátom a objednávateľmi dopravy vo verejnom záujme musia podľa jeho slov pracovať na tom, aby prilákali do sektoru dopravy čo najviac šikovných ľudí.

Intenzívnejšia spolupráca pri inováciách

Negatívne ekologické dopady môže zmierniť prechod zo spaľovacích motorov na šetrnejšie zdroje energie: elektrinu, vodík alebo zemný plyn. Tieto však zatiaľ nie sú plnohodnotnými alternatívami ku fosílnym palivám. V budúcnosti bude preto potrebné zintenzívniť spoluprácu medzi výrobcami, inštitúciami a inovátormi, aby bolo možné dosiahnuť rozsiahle využívanie alternatívnych zdrojov energie v doprave. S tým súvisí aj budovanie potrebnej infraštruktúry ako napríklad nabíjacie a čerpacie stanice, motivácia výrobcov aj spotrebiteľov a osveta v širokej verejnosti.

Aktuálnou témou naďalej zostáva integrácia dopravy. Integrovaný dopravný systém funguje napríklad v Bratislavskom kraji už šesť rokov. Celkový počet prepravených cestujúcich sa za rok 2018 vyšplhal na 309 miliónov. Predalo sa tak zhruba o 10 miliónov viac cestovných lístkov oproti roku predtým, skonštatovala generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy Zuzana Horčíková.

Očakáva sa, že v rámci mestskej mobility bude narastať význam „nových“ taxi služieb, o ktorých na konferencii hovoril Matej Beňuška zo spoločnosti Bolt (donedávna Taxify). Beňuška spomenul aj stále kontroverznú tému zdieľania dát o cestujúcich medzi dopravcami, ktorú Bol podporuje. Otázkou zostáva, ako vyvážiť záujem efektívnych riešení v prospech cestujúcich spolu s vlastným know-how, ktoré si každý dopravca chráni.

HN konferencie Doprava 2019 sa zúčastnilo aj mnoho ďalších zaujímavých odborníkov. Spomedzi zahraničných zástupcov na konferencii vystúpil napríklad Matthias Maedge, zástupca Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU či Artur Runge-Metzger, riaditeľ pre medzinárodné a klimatické stratégie v Európskej komisii. O svoje zaujímavé postrehy sa rovnako podelil Thomas Fabian, riaditeľ Európskej obchodnej asociácie výrobcov automobilov (ACEA).

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode