Iniciatíva Hyundai Motor má za cieľ podporovať žiadanú kvalifikáciu mladých ľudí v Európe

03.12.2015 14:25

Hyundai Motor Europe a európska agentúra pre vzdelávacie programy JA Europe začali vyhľadávať vyše 5.000 študentov z celej Európy, ktorí by sa mohli zúčastniť iniciatívy Skills for the Future (Kvalifikácia pre budúcnosť) v školskom roku 2015/2016.

  • Skills for the Future má za cieľ znižovať kvalifikačnú disproporciu na európskom trhu práce
  • Od roku 2012 sa zúčastnilo vyše 10.700 študentov
  • Rekordný cieľ 5.000 účastníkov pre akademický rok 2015/2016

 

Po štvrtý rok za sebou sú Hyundai Motor Europe a JA Europe partnermi pri zvyšovaní podnikateľských schopností a zamestnateľnosti mladých európskych talentov zvyšovaním ich kompetencie v oblasti vedy, technológie, konštrukcie a matematiky (STEM – science, technology, engineering and mathematics) a získavaní praxe pre oblasti automobilového priemyslu i mimo nej.

 

Aktuálna disproporcia medzi kvalifikáciou pracovníkov a potrebami na európskom trhu práce predstavuje veľkú výzvu pre európsku ekonomiku. Štúdia Európskeho centra pre vývoj odborného vzdelávania European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) ukazuje, že 39 % firiem v EÚ má problémy nájsť zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou. Okrem toho nezisková organizácia Engineering UK predpokladá, že len vo Veľkej Británii je aktuálny nedostatok približne 55.000 osôb v technických odboroch, čo zvýrazňuje vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch v Európe.

 

Iniciatíva Skills for the Future partnerov Hyundai Motor Europe a JA Europe pomáha čiastočne znižovať tento nedostatok rekvalifikáciou mladých Európanov pred ich vstupom na trh práce. So svojou výraznou pozíciou v európskej ekonomike – s výrobou vyše 500.000 automobilov ročne a ich predajom v 31 štátoch – spoločnosť  Hyundai Motor Europe cíti zodpovednosť na pomoc európskej ekonomike v oblasti konkurencieschopnosti a inovácií.

 

Počas jednoročného programu študenti – vedení svojimi učiteľmi a podporovaní približne 300 dobrovoľníkmi Hyundai Motor – majú príležitosť vyvinúť svoje vlastné podnikanie, získať čoraz dôležitejšie zručnosti v oblasti STEM a priamo aplikovať svoje poznatky v reálnom svete. Koncom aktuálneho školského roka budú cenou Hyundai Skills for the Future Award – uznávanou Európskou komisiou ako dobrá prax v oblasti výchovy k podnikaniu – ocenené najlepšie realizovateľné nápady z oblasti automobilových produktov a služieb.

 

Thomas A. Schmid, prevádzkový riaditeľ Hyundai Motor Europe, povedal: „Prostredníctvom nášho programu Skills for the Future podporujeme študentov odborným vedením a dohľadom s osobitným dôrazom na dôležitú oblasť trvalej udržateľnosti. Poskytujeme im praktické skúsenosti v reálnych podmienkach pre  rozšírenie príležitostí pre mladých ľudí v Európe a pre pestovanie environmentálne uvedomelého zmýšľania novej generácie talentov.“

 

Minuloroční víťazi vytvorili systém SoberDrive, inovatívny analyzátor alkoholu v dychu vodiča, integrovaný v kľúči vozidla. Autori v súčasnosti v spolupráci s Hyundai Motor hľadajú spôsoby, ako umiestniť svoj produkt na trh.

 

Počas uplynulých troch ročníkov sa na programe Skills for the Future zúčastnilo vyše  10.700 mladých ľudí z odborných škôl vo veku od 15 do 18 rokov z 15 európskych štátov.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode