Hyundai radí: Deti púšťame samé do školy zhruba od 10 rokov

28.08.2015 09:16

Za socializmu dostal už prváčik na základnej škole kľúč na krk a išiel sám do školy. V súčasnosti je situácia úplne odlišná a Slováci púšťajú svoje deti samé s taškou na chrbte až približne od desiatich rokov. Hyundai sa v rámci svojej orientácie na rodinu rozhodol na tému pozrieť bližšie a poradiť rodičom, kedy deti pustiť samé do nástrah cestnej premávky.

  • Deti do 9 rokov patria medzi najrizikovejšie skupiny v cestnej premávke
  • Rodičia sú vzorom aj pri porušovaní pravidiel na ceste

Prvá vec je otázka veku a zrelosti dieťaťa. Platí, že ak má rodinu školu blízko svojho bydliska, môže dieťa pustiť aj v skoršom veku. Rodičia si však musia uvedomiť, že podľa oficiálnych štatistík sú deti do 9 rokov najrizikovejšími účastníkmi v cestnej premávke. Správajú sa nepredvídateľne a impulzívne. Pri prechode cez cestu nevenujú dostatočnú pozornosť obom smerom a malé zaváhanie často končí tragicky. Pri náročnejšej trase, ktorú musí dieťa do školy zvládnuť teda platí, že minimálne veková hranica by mala byť jedenásť rokov.

 

„Druhá a nemenej dôležitá vec je príprava. Tu by si rodičia mali v prvom rade uvedomiť, že dieťa mimovoľne kopíruje ich správanie. Ak teda sami nerešpektujú dopravné značenia a napríklad prechádzajú vozovku mimo značeného miesta, ich dieťa to bude robiť rovnako. „Preto chceme apelovať na všetkých rodičov, aby zodpovedne dodržiavali všetky pravidlá cestnej premávky a išli tak svojim deťom pozitívnym príkladom. Bezpečnosť na cestách je rovnako dôležitá v každom prípade, či už ste práve v pozícii motoristu, alebo chodca,“ uviedla Marcela Divičanová z Hyundai Motor Slovensko.

 

Pri príprave si je potrebné uvedomiť, že dieťa nevie situáciu na ceste vyhodnotiť tak rýchlo ako dospelý človek. Odborníci preto radia, aby sme ho učili pozrieť sa každým smerom aspoň dvakrát, než vstúpi na vozovku. Rovnako dôležité je, aby sme mu neustále pripomínali aj zdanlivo jasné veci, ako napríklad chodiť po ľavej strane, alebo prechádzať vozovku len cez prechod pre chodcov.

 

„Treťou a nemenej dôležitou vecou, je učiť deti bezpečnosť cestnej premávky komplexne. „Od malička by im mali byť vysvetľované všetky zásadné pravidlá, ako napríklad  používanie pásu v aute, prilby na bicykli a postupne aj jednotlivé dopravné značky. Dieťa si na to všetko ľahšie zvykne a rodičia sa budú cítiť bezpečnejšie, keď ho prvýkrát pustia samé do cestnej premávky,“ dodala Marcela Divičanová z Hyundai Motor Slovensko.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode