Hyundai Motor 2025: Od výrobcu automobilov k poskytovateľovi riešení inteligentnej mobility

01.01.2020 23:43

  • Proces transformácie značky Hyundai na poskytovateľa riešení inteligentnej mobility (Smart Mobility Solution Provider) do roku 2025 je založený na dvoch hlavných pilieroch, ktorými sú:

  • Inteligentné dopravné prostriedky (Smart Mobility Devices), ktoré rozšíria ponuku značky nad rámec automobilov a budú zahŕňať osobné vzdušné vozidlá PAV (Personal Air Vehicle), robotov prostriedky mobility na posledný úsek cesty (Last-mile mobility)

  • Služby inteligentnej mobility (Smart Mobility Service), ktoré budú poskytovať personalizované služby a obsahy na integrovanej platforme

 

Hyundai oznámil nasledujúci súbor strategických cieľov: dosiahnuť rovnováhu a trvalý rast zvýšiť ziskovosť posilnením hodnoty poskytovanej zákazníkom a inováciami v štruktúre nákladov do roku 2025 dosiahnuť predaj 670.000 elektrických automobilov (BEV) a automobilov poháňaných palivovým článkom na vodík (FCEV) ročne a zaradiť sa do prvej trojice výrobcov elektrických automobilov do roku 2030 ponúkať väčšinu nových modelov s elektrickým pohonom na hlavných trhoch a do roku 2035 aj na rozvíjajúcich sa trhoch Spoločnosť Hyundai Motor Company oznámila podrobný plán, ktorý má zabezpečiť jej pozíciu na čele v mobilite budúcnosti.

V rámci nového plánu, označeného ako Strategy 2025, bude spoločnosť rozvíjať inteligentné dopravné prostriedky (Smart Mobility Devices) a služby (Smart Mobility Services) ako svoje dva hlavné piliere podnikania. Synergie, vytvorené medzi týmito dvoma piliermi, majú pomôcť uskutočniť transformáciu z čistého výrobcu automobilov na poskytovateľa inteligentných riešení mobility (Smart Mobility Solution Provider). Odvetvie inteligentných prostriedkov mobility bude dodávať produkty optimalizované pre služby mobility a položí základ pre vývoj týchto služieb. Na druhej strane odvetvie inteligentných služieb mobility bude poskytovať personalizované obsahy a služby na mobilných elektronických zariadeniach, čím rozšíri bázu zákazníkov.

Plány značky Hyundai v oblasti inteligentných prostriedkov mobility zahŕňajú širokú škálu skupín produktov, siahajúcich nad rámec automobilov, ako napríklad osobné vzdušné vozidlá PAV (Personal Air Vehicle), robotov a prostriedky mobility na posledný úsek cesty (Last-mile mobility). Hyundai posilní svoje výrobné možnosti tak, aby umožňovali výrobu produktov poskytujúcich zákazníkom neobmedzenú mobilitu. Služby inteligentnej mobility (Smart Mobility Services) predstavujú pre Hyundai novú oblasť podnikania, ktorá sa bude rozvíjať ako kľúčový strategický pilier pre v budúcnosti. Služby a obsahy budú personalizované a poskytované prostredníctvom integrovanej platformy aby sa maximalizovala ich hodnota pre zákazníkov.

Tieto dva piliere zastrešujú tri hlavné smery, ktoré spoločnosť Hyundai definovala: zvýšiť ziskovosť pri výrobe automobilov so spaľovacím motorom, zabezpečiť si postavenie lídra v oblasti elektrifikácie vozidiel a položiť základy pre podnikanie založené na internetových platformách. Na realizáciu Strategy 2025 v oblasti produktov sa Hyundai bude usilovať o vyvážený a trvalý rast, pričom bude hľadať rovnováhu medzi trhmi a modelmi pri preferovaní dlhodobej udržateľnosti namiesto krátkodobých cieľov. Spoločnosť okrem toho plánuje zvýšiť ziskovosť súčasným zvyšovaním hodnoty poskytovanej zákazníkom a zavádzaním inovácií do štruktúry nákladov.

Na zabezpečenie pozície lídra v elektrifikácii Hyundai plánuje do roku 2025 dosiahnuť predaj 670.000 elektrických vozidiel ročne a zaradiť sa do prvej trojice svetových výrobcov elektrických vozidiel a vozidiel s palivovým článkom. V oblasti služieb inteligentnej mobility má spoločnosť Hyundai zámer vytvoriť obchodný model, ktorý by kombinoval produkty a služby vytvorením integrovanej platformy mobility, poskytujúcej zákazníkom personalizované obsahy a služby. Na dosiahnutie uvedených cieľov Hyundai vyčlení 61,1 triliónov KRW (cca 47,1 miliardy EUR) na výskum a vývoj do roku 2025, ako aj na ďalšie overovanie technológií budúcnosti. V tom istom časovom rámci si spoločnosť stanovila cieľ dosiahnuť operatívny zisk 8 percent vo výrobe automobilov a trhový podiel 5 percent na globálnom automobilovom trhu.

Samostatne spoločnosť Hyundai avizovala plán skúpiť z voľného obchodovania svoje akcie v hodnote 300 miliárd KRW (cca 229 miliónov EUR) do februára 2020 ako súčasť svojho kontinuálneho úsilia zvýšiť hodnotu pre akcionárov a zvýšiť transparentnú komunikáciu s trhom. Komplexný strategický plán Hyundai v stredno- a dlhodobom horizonte predstavil Wonhee Lee, prezident a CEO Hyundai Motor počas fóra „CEO Investor Day“, konaného začiatkom decembra v Soule, na ktorom sa zúčastnili rozliční akcionári a investori spoločnosti. „Kľúčom k našej stratégii pre budúcnosť je koncentrácia na zákazníkov a prezentácia najatraktívnejších produktov a služieb. Chceme poskytovať riešenia inteligentnej mobility, ktoré budú spĺňať meniace sa požiadavky zákazníkov vďaka využitiu vyspelých technológií,“ povedal Wonhee Lee.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode