Hyundai a Kia vyvinuli prvý systém radenia s podporou informačných a komunikačných technológií na svete

21.02.2020 17:50

  • Systém radenia s podporou informačných a komunikačných technológií (ICT) automaticky preradí na optimálny prevodový stupeň na základe dopravnej situácie a jazdných podmienok na ceste

  • Minimalizuje zbytočné preraďovanie vďaka prediktívnemu systému ovládania radenia prevodových stupňov, čím zlepšuje komfort jazdy a znižuje spotrebu paliva

  • V budúcnosti bude systém zohľadňovať aj preferencie vodiča a stav svetelnej signalizácie

Spoločnosti Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation oznámili, že vyvinuli prvý prediktívny systém radenia s podporou informačných a komunikačných technológií (ICT Connected Shift System) na svete, ktorý umožňuje vozidlu automaticky preradiť na optimálny prevodový stupeň, len čo identifikuje stav vozovky a dopravnú situáciu na ceste pred ním. Spoločnosti Hyundai a Kia plánujú aplikovať túto technológiu vo svojich budúcich vozidlách. Počas vývoja systému podali obe spoločnosti žiadosť o približne 40 významných patentov v Južnej Kórei aj v zahraničí.

 

Kým technológie používané na automatické radenie prevodových stupňov závisia od preferencií vodiča, ako je napríklad režim inteligentnej jazdy Smart Drive Mode – ktorý ponúka väčšina súčasných modelov značiek Hyundai a Kia –, systém „ICT Connected Shift System“ je prvou informačno-komunikačnou technológiou, ktorá automaticky preradí prevodový stupeň podľa aktuálnych jazdných podmienok, stavu vozovky a dopravnej situácie na ceste.

 

Systém „ICT Connected Shift System“ využíva inteligentný softvér v jednotke riadenia prevodovky (TCU), ktorý v reálnom čase zhromažďuje a interpretuje vstupy od základných technológií vozidla. Patrí k nim navigácia s 3D zobrazením, ktorá je vybavená presnou mapou cesty, ako aj kamery a radar inteligentného tempomatu. Vstup z 3D navigačného systému obsahuje údaje o nadmorskej výške, sklone vozovky, zakrivení a rôznych udalostiach na ceste, ako aj aktuálnu dopravnú situáciu. Radar sníma rýchlosť a vzdialenosť medzi vozidlom a ostatnými vozidlami a kamera snímajúca priestor pred vozidlom poskytuje informácie o jazdnom pruhu.

Jednotka TCU pomocou všetkých týchto vstupov predpovie optimálny scenár radenia prevodových stupňov pre danú jazdnú situáciu v reálnom čase pomocou algoritmu umelej inteligencie a podľa toho zaradí príslušný prevodový stupeň. Napríklad keď sa očakáva pomerne dlhé spomaľovanie a radar nezaznamená žiadne nepravidelnosti v rýchlosti vozidla na ceste vpredu, spojka prevodovky dočasne prepne do neutrálneho režimu, aby sa znížila spotreba paliva.

 

Keď spoločnosti Hyundai a Kia testovali vozidlo so systémom „ICT Connected Shift System“ na výrazne zakrivenej ceste, frekvencia zmien prevodových stupňov pri prejazdoch zákrutami sa znížila približne o 43 percent v porovnaní s vozidlami bez tohto systému. Podobne systém znížil frekvenciu používania brzdy približne o 11 percent, v dôsledku čoho sa znížila aj únava vodiča a opotrebovanie bŕzd.

 

Keď si vjazd na diaľnicu vyžadoval prudké zrýchlenie, režim jazdy sa v mieste napojenia automaticky prepol do športového režimu, aby uľahčil vozidlu zaradenie do premávky. Keď sa vozidlo zaradilo, automaticky sa vrátilo do svojho predchádzajúceho jazdného režimu, a mohlo tak bezpečne a efektívne pokračovať v jazde.

 

Okrem toho sa pri uvoľnení plynového pedála automaticky aplikovalo brzdenie motorom, a to vďaka detekcii spomaľovacích prahov, klesajúcich svahov a miest zmeny povolenej rýchlosti na ceste. Keď predný radar zaznamenal zmeny vo vzdialenosti od vozidla vpredu, systém automaticky upravil prevodový stupeň, v dôsledku čoho sa zlepšila kvalita jazdy.

 

Systém je zároveň v súlade s technológiou autonómneho riadenia, ktorá sa vyvíja každým dňom. Systém „ICT Connected Shift System“ v reakcii na aktuálnu dopravnú situáciu a podmienky na ceste zabezpečí vyšší výkon, v dôsledku čoho prinesie nižšiu spotrebu paliva a kvalitu stabilnej jazdy v ére autonómnych vozidiel.

 

Spoločnosti Hyundai a Kia plánujú pracovať na ďalšom vývoji systému „ICT Connected Shift System“ a rozvinúť ho do ešte inteligentnejšej technológie prevodovky, ktorá bude vedieť komunikovať aj s dopravnou signalizáciou na základe komunikácie cez pripojenie LTE alebo 5G a identifikovať tendencie vodičov, čo povedie k ďalšiemu zdokonaleniu ovládania radenia prevodových stupňov.

 

Vozidlá sa vyvíjajú z obyčajných mobilných zariadení na inteligentné riešenia pre mobilitu,“ hovorí Byeong Wook Jeon, vedúci Výskumného laboratória pre ovládanie inteligentných pohonov. „Aj taká tradičná oblasť automobilu, ako je hnacie ústrojenstvo, sa vďaka úsiliu o integráciu technológií ICT a umelej inteligencie mení na modernú technológiu optimalizovanú pre inteligentnú mobilitu.“


 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode