Honda predstavuje iniciatívu na využitie prenosných a vymeniteľných batérií Honda Mobile Power Pack

29.10.2021 17:23

 

 

Rozširovanie potenciálu mobility a každodenného života ľudí vďaka batérii Honda Mobile Power Pack –

 

spoločnosť Honda Motor Co., Ltd. dnes usporiadala brífing pre médiá o ďalšom využívaní prenosných a vymeniteľných batérií Honda Mobile Power Pack (MPP) a o iniciatívach zameraných na rozšírené využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Nižšie uvádzame zhrnutie tlačovej konferencie.

 

  • Iniciatívy na rozšírenie využívania obnoviteľných zdrojov energie 

– Snaha o uhlíkovú neutralitu – 

  • Dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi ponukou a dopytom po elektrickej energii inštaláciou „vyrovnávacej funkcie“ pri použití MPP a iných zariadení.
  • Zlepšenie využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov riešením kľúčového problému, ktorému takáto energia čelí, teda citlivosti na prírodné podmienky, znížením nabíjacieho zaťaženia elektrickej siete (s využitím „vyrovnávacej funkcie“). 
  • Zváženie možnosti dodávky elektrickej energie uskladnenej v MPP do elektrickej siete v prípade nedostatku energie. 

 

Spoločnosť Honda sa snaží dosiahnuť uhlíkovú neutralitu všetkých produktov a firemných aktivít, do ktorých sa zapája, do roku 2050. V rámci iniciatív na realizáciu tohto cieľa vyvinula spoločnosť Honda koncepciu „Honda eMaaS“, prostredníctvom ktorej prispeje k „slobode mobility“ a „rozšírenému využívaniu obnoviteľnej energie“ prepojením elektrifikovaných produktov mobility a energetických služieb. Na základe tejto koncepcie bude Honda zvyšovať využívanie obnoviteľnej energie rozširovaním sortimentu elektrifikovaných výrobkov prostredníctvom elektrifikácie svojich motocyklov a automobilov, ako aj vyšším využívaním MPP a podporou inteligentných energetických operácií prepojených s infraštruktúrou. 

 

Koncept Honda eMaaS 

 

Jedným z problémov pri využívaní obnoviteľnej energie ako zdroja je, že množstvo vyrobenej elektriny nemožno prispôsobiť skutočnému dopytu, pretože množstvo vyrobenej elektriny kolíše v závislosti od prírodných podmienok, ako sú počasie, podnebie a denná doba. Ak je množstvo vyrobenej energie v porovnaní s dopytom príliš malé, môže to spôsobiť výpadky v dodávke energie. Naopak, ak je množstvo vyrobenej elektrickej energie príliš veľké, môže prísť k vypnutiu napájania, aby nedochádzalo k nadmernému zaťaženiu siete, čo môže viesť k likvidácii prebytočnej elektrickej energie. 

 

Na vyriešenie týchto problémov a rozšírenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov je dôležité uplatniť „vyrovnávaciu funkciu“, ktorá pomôže dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi ponukou a dopytom po elektrickej energii. „Vyrovnávacia funkcia“ znamená schopnosť upraviť množstvo dodávanej energie dočasným uskladnením prebytočnej elektriny pomocou MPP alebo iných zariadení. 

 

S rozšíreným využívaním MPP bude jednoduchšie využívať obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú citlivé na prírodné podmienky. Napríklad, keď sa v priebehu dňa vyrobí prebytočné množstvo elektriny zo slnečnej energie, MPP bude prebytočnú elektrickú energiu uskladňovať a slúžiť ako vyrovnávacie zariadenie. Potom v neskorých popoludňajších hodinách, keď dodávka elektrickej energie nepokrýva dopyt, môže sa elektrická energia uložená v MPP cez deň použiť na posun zaťaženia v špičke (alebo zmiernenie špičky (peak shaving), ktoré znižuje a vyrovnáva zaťaženie) s cieľom znížiť nabíjacie zaťaženie elektrickej siete. 

 

Okrem toho spoločnosť Honda ďalej zvažuje možnosť dodávania elektrickej energie uloženej v MPP do elektrickej siete v prípade nedostatku energie, a to pripojením batérií Honda Mobile Power Pack Exchanger e: do elektrickej siete. Honda Mobile Power Pack Exchanger e: je stanica na výmenu batérií, ktorá sa v súčasnosti vyvíja a dokáže nabíjať viacero MPP súčasne. 

 

 

  • Budúce rozšírenie využitia MPP
  • Zváženie sekundárneho použitia MPP, ktoré sa v dôsledku degradácie stáva nevhodným na použitie v produktoch mobility.
  • Rozšírenie používania MPP nad rámec odvetví a zároveň snaha o štandardizáciu.

 

Spoločnosť Honda sa usiluje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, preto sa snaží ďalej rozširovať používanie MPP pre širokú škálu produktov. Honda zároveň pracuje na plánoch sekundárneho (opätovného) využitia MPP, keď prestane byť v dôsledku degradácie vhodné na použitie v produktoch mobility z dôvodu zníženej kapacity batérie, vrátane využitia ako akumulátora pre domácnosti či zdroja energie pre iné produkty. 

 

Navyše v súčasnosti rôzne spoločnosti zvažujú vývoj produktov, ktoré by využívali ako zdroj energie MPP. Aby sa takýto vývoj urýchlil a používanie MPP rozšírilo, spoločnosť Honda pracuje na vytvorení priemyselných noriem pre prenosné a vymeniteľné batérie. 

 

 

(Vľavo) Honda Power Storage e: Concept, koncepčný model systému, ktorý umožňuje využitie MPP ako akumulátora pre domácnosť a (vpravo) monitor zobrazujúci stav využitia energie

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode