Honda informuje o založení spoločnosti Striemo Inc. Ide o startup, ktorý sa zrodil z programu spoločnosti Honda na zakladanie nových podnikov, pod názvom IGNITION.

14.06.2022 10:01

 

– Striemo predstaví elektrický produkt mikromobility novej hodnoty, vyvinutý prostredníctvom otvorených inovácií spoločnosti Honda –   

 

Spoločnosť Honda Motor Co. Ltd. dnes oznámila založenie spoločnosti Striemo Inc. Ide o druhý obchodný podnik, ktorý vzišiel z programu Hondy na zakladanie nových podnikov, IGNITION. 

 

Spoločnosť Striemo Inc. vyvíja trojkolesové elektrické vozidlo mikromobility pre jednu osobu, rovnako pod názvom „Striemo“, vybavené originálnym mechanizmom na podporu rovnováhy, ktoré umožňuje stabilnú jazdu s menšou pravdepodobnosťou pádu v celom rozsahu rýchlosti, od pomalej chôdze až po jazdu na bicykli. Striemo by sa mal dostať na trh v Japonsku pred koncom tohto roka a v Európe v roku 2023. 

 

 

  • Komentár Yotaro Mori, spoluzakladateľ a GR Striemo Inc.

„Jedným z faktorov zábavy pri mobilite je objavovanie a prvé stretnutia. Striemo vychádza z mojej túžby umožniť väčšiemu počtu ľudí zažiť takúto zábavu a z môjho podnetu vytvoriť dopravný prostriedok, ktorý umožní každému ísť pohybovať sa vonku spontánne – rovnako ako keď si obúvame topánky a vychádzame z domu. Striemo je nový produkt mobility vyvinutý s využitím know-how v oblasti „štúdií človeka“, ktoré som získal vďaka skúsenostiam s vývojom motocyklov v spoločnosti Honda. Chcel by som dosiahnuť, aby sa Striemo stal jedným z najpoužívanejších produktov mobility v každodennom živote ľudí na celom svete a vytvoril lepší svet, v ktorom si ľudia budú užívať slobodu mobility. 

 

  • Komentár Shinji Aoyama, vedúceho porotcu programu IGNITION,  

Vedúci výkonný riaditeľ spoločnosti Honda Motor Co., Ltd.

„Honda má mnoho spolupracovníkov, ktorí majú podnetného ducha. Pán Mori je jeden z tých, ktorí majú výraznú snahu pomáhať ľuďom a prispievať do spoločnosti najviac, ako sa dá. Prostredníctvom nášho programu IGNITION bude spoločnosť Honda podporovať pána Moriho pri realizácii jeho vášne prostredníctvom novej výzvy, teda založenia vlastného obchodného podniku. Honda bude naďalej urýchľovať naše iniciatívy otvorených inovácií a prinášať čerstvý vzduch do rozvoja podnikania.“ 

 

  • Iniciatívy otvorených inovácií Honda

Spoločnosť Honda od svojho založenia vždy oceňovala originálne technológie a nápady a v rôznych prípadoch podporovala otvorené inovácie s cieľom využiť tieto technológie a nápady na riešenie spoločenských problémov a vytváranie nových hodnôt pre svojich zákazníkov a spoločnosť. 

 

  • Program otvorených inovácií Honda Xcelerator*1

Honda Xcelerator je program otvorených inovácií zameraný na uľahčenie spolupráce medzi začínajúcimi spoločnosťami a Hodnou. Program vedie spoločnosť Honda Innovations Inc. so sídlom v Silicon Valley v USA. Prostredníctvom tohto programu Honda spolupracuje s mnohými obchodnými podnikmi s pokročilými technológiami po celom svete. Spoločnosť Honda sa snaží vytvárať nové hodnoty a prispievať k riešeniu spoločenských problémov zapracovávaním externých znalostí/poznatkov a spoluprácou s inými spoločnosťami a inštitúciami. 

 

  • Čo je nový program obchodnej tvorby, IGNITION

IGNITION je nový program obchodnej tvorby spoločnosti Honda, ktorý realizuje originálne technológie, nápady a návrhy spolupracovníkov spoločnosti Honda a prispieva k riešeniu sociálnych problémov a vytváraniu nových hodnôt pre zákazníkov aj spoločnosť. Program bol spustený v roku 2017. V roku 2020 do programu pribudla možnosť založiť nový podnikateľský podnik s cieľom čo najskôr realizovať nápady v reálnom svete. V roku 2021 bola založená spoločnosť Ashirase, Inc.*2 ako prvý obchodný podnik v rámci programu IGNITION.

 

<Hlavné znaky programu IGNITION>

  • Všetci japonskí pracovníci spoločnosti Honda na plný úväzok, ktorí pracujú v prevádzkach Honda v Japonsku, majú možnosť predkladať návrhy bez ohľadu na dĺžku svojho zamestnaneckého pomeru a pridelené divízie. 
  • Nápady, ktoré prejdú procesom finálneho hodnotenia, sa budú komercializovať v rámci spoločnosti alebo prostredníctvom novozaloženej spoločnosti – startupu.
  • O komercializácii sa v zásade rozhodne do 6 mesiacov, počas ktorých je potrebné z interných špecialistov zostaviť tím pracovnej skupiny na podporu každého uchádzača. 
  • Podnik rizikového kapitálu poskytne poradenstvo a podporu každému uchádzačovi počas celého procesu hodnotenia. 
  • Na zabezpečenie nezávislosti startupu bude pomer kapitálového vkladu spoločnosti Honda obmedzený na maximálne 20 %.

Oficiálna webová stránka Striemo Inc. : URL: https://www.striemo.com/ (japonsky/anglicky)

 

<Hlavné znaky modelu Striemo> 

Striemo umožňuje stabilnú jazdu s menšou pravdepodobnosťou pádu v celom rozsahu rýchlosti, od pomalej chôdze až po jazdu na bicykli, vďaka konštrukcii, ktorá používateľovi uľahčuje spontánne udržiavať rovnováhu. Táto jedinečná konštrukcia vznikla vďaka precíznemu dizajnu, pri ktorom je ťažisko vyvážené na jednu desatinu milimetra, a originálnemu mechanizmu na podporu vyváženia vyvinutému pre Striemo. 

 

 

*1 Ďalšie informácie o programe Honda Xcelereator nájdete na adrese: https://xcelerator.hondainnovations.com (anglicky)

 

*2 Ashirase, Inc. je spoločnosť, ktorá vyvinula „Ashirase“, navigačný systém vložený v topánke, ktorý pomáha zrakovo postihnutým pri chôdzi. Cieľom spoločnosti je spustiť predaj navigačného systému Ashirase pred koncom súčasného fiškálneho roka, ktorý sa končí 31. marca 2023. 

Viac informácií nájdete na webovej stránke Ashirase: https://www.ashirase.com/(japonsky)

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode