Hliník v obehovom hospodárstve: Volkswagen Slovakia smeruje k uhlíkovej neutralite

14.07.2022 22:02

 

  • Hliníkový odpad sa vracia do výroby SUV vozidiel vo forme plechov v originálnej kvalite
  • Aluminium Closed Loop prináša úsporu energie a CO2, ako aj zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi
  • Udržateľná výroba vo Volkswagen Slovakia na prvom mieste

Volkswagen Slovakia sa zapojil ako prvý závod produkujúci vozidlá pre viacero značiek do koncernového projektu „Aluminium Closed Loop“. Ide o recykláciu hliníkového odpadu z lisovne, ktorý smeruje späť k dodávateľovi hliníkových zvitkov. Tento odpad sa v dodávateľskom podniku znova spracuje, takže sa môže opätovne vrátiť do výrobného procesu v pôvodnej kvalite. Používanie sekundárneho hliníka ušetrí až 95 % energie v porovnaní s primárnym hliníkom. Významný prínos k udržateľnosti majú aj úspora CO2 a efektívny manažment zaobchádzania so zdrojmi.

 

 

Volkswagen Slovakia sa ako súčasť koncernu a značky Volkswagen zaviazal splniť environmentálne ciele stratégie Zero Impact Factory a vydať sa na cestu k uhlíkovej neutralite. Pre dosiahnutie tých najlepších výsledkov priebežne nasádza v podniku najlepšie dostupné technológie (BAT) a aktívne sa zapája do projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Jedným z nich je aj Aluminium Closed Loop, ktorý bol spustený v roku 2017 v závode značky Audi v Neckarsulme. Aktuálne projekt beží v štyroch koncernových závodoch, v ktorých sú lokalizované lisovne s vysokým podielom dielov vyrábajúcich sa z hliníka. Okrem Audi v Neckarsulme sú to Audi v Ingolstadte, Audi Hungaria v Győri a Volkswagen Slovakia v Bratislave, pričom do budúcna budú nasledovať ďalšie výrobné závody. V roku 2021 sa podarilo v rámci Aluminium Closed Loop ušetriť emisie CO2 v sumárnom množstve viac ako 200 000 ton za všetky zapojené závody a značky na koncernovej úrovni. Od spustenia projektu v roku 2017 dosiahla celková úspora v rámci modelov značky Audi vo všetkých zapojených závodoch sumárne už viac ako 725 000 ton CO2

 

Lisovňa v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa do koncernového projektu Aluminium Closed Loop zapojila presne pred rokom, v júli 2021. Aktuálne sa tu lisuje podstatná časť dielov pre karosérie SUV modelov vyrábaných v Bratislave (Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne a Porsche Cayenne Coupé). Patria sem vonkajšie povrchové diely, strechy, bočné diely, predné a zadné kapoty, blatníky, dvere, okenné rámy dverí a pod.

 

Aluminium Closed Loop je úspešným príkladom obehového hospodárstva v praxi, pri ktorom odpadá veľká časť energeticky náročnej výroby primárneho, resp. nového hliníka. „Využívaním recyklovaných materiálov pre výrobu hliníka, z ktorého sa vyrábajú karosérie, sú minimalizované vysoké energetické nároky ešte vo fáze pred výrobou vozidla, čím prispievame k zníženiu celkovej environmentálnej bilancii našich vozidiel,“ vysvetlila Michaela Hletková Ploszeková, vedúca oddelenia životného prostredia vo Volkswagen Slovakia. 

 

 

 

Karosárske diely sa vyrábajú z hliníkových a oceľových plechov, ktoré sa strihajú zo zvitkov v neďalekom sesterskom závode Audi Hungaria v Győri a následne sa tvarujú pomocou lisovacích nástrojov v bratislavskej lisovni. Z odpadu z výroby týchto dielov sa priamo na linke vyseparuje hliník radu 6000. „Vďaka triedeniu a čistiacim procesom priamo vo výrobnom procese a v spolupráci s dodávateľom dosahuje odpad z lisovne určený na recykláciu v Aluminium Closed Loope 99,9 % čistotu. V pilotnom roku sa podniku na pozadí kolísajúcej výroby v súvislosti s mimoriadne náročnou globálnou situáciou (epidémia koronavírusu, čipová kríza, vojna na Ukrajine a pod.) podarilo dodať do cirkulárneho projektu viac ako 6 600 ton hliníkového odpadu, pričom cieľom je tento podiel postupne zvyšovať,“ objasnil Stanislav Novák, vedúci odborného tímu lisovňa. 

 

Separovaný hliníkový odpad odchádza zo závodu v spolupráci so zmluvnou firmou nákladnými kontajnerovými vozidlami do blízkeho Zohora. Tá sa zaviazala začať v najbližších rokoch využívať v bratislavskom závode vozidlá s alternatívnym ekologickým pohonom. Následne odpad smeruje zo Slovenska priamo ku koncernovému zmluvnému dodávateľovi hliníka, ktorý ho spracuje a ako sekundárny recyklovaný hliník, resp. hliníkové plechy v originálnej kvalite, sa vráti naspäť do bratislavského závodu, kde sa z neho vyrábajú diely pre karosérie SUV vozidiel.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode