GOODYEAR PREDSTAVIL PNEUMATIKY VYROBENÉ NA 90 % Z TRVALO UDRŽATEĽNÝCH MATERIÁLOV A SCHVÁLENÉ NA PREVÁDZKU NA CESTE

09.01.2023 20:00

Spoločnosť mieni už počas tohto roka vyrábať a predávať pneumatiky až so 70 % podielom udržateľných materiálov

 Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company predstavila na začiatku januára predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín. Predvádzacie pneumatiky úspešne prešli všetkými potrebnými schvaľovacími testami aj internými skúškami spoločnosti Goodyear.

Predvádzacie pneumatiky sa vyznačujú nižšou hodnotou valivého odporu ako referenčné pneumatiky vyrobené z tradičných surovín. Majú tak, navyše, aj potenciál znižovať spotrebu paliva a uhlíkovú stopu pri prevádzke.

Vlani v januári Goodyear oznámil, že zvládol vyrobiť pneumatiky s podielom  70 % z trvalo udržateľných materiálov. Tento rok už v spolupráci so svojimi subdodávateľmi plánuje praktickú výrobu obmedzenej série týchto pneumatík. Záujemcovia o ich obstaranie sa môžu zaregistrovať na odber aktuálnych informácií na stránke Goodyear.com/SustainableMaterialTire.   

Uvedenie pneumatík vyrobených na 90 % z trvalo udržateľných surovín na trh bude vyžadovať ďalšiu spoluprácu s dodávateľskou základňou spoločnosti, aby sa dohodli dodávky veľkých objemov inovatívnych materiálov potrebných na ich výrobu.

Úspešne pokračujeme na ceste k nášmu cieľu, uviesť do roku 2030 na trh prvé pneumatiky so stopercentným obsahom udržateľných materiálov," povedal Chris Helsel, senior viceprezident pre globálne operácie a technologický riaditeľ Goodyear Tire & Rubber Company. "Uplynulý rok bol pre jeho naplnenie kľúčový. Preskúmali sme nové technológie, identifikovali možnosti ďalšej spolupráce a využili odhodlanie nášho tímu, aby sme zvládli výrobu pneumatík na 90 % z udržateľných materiálov, ale aj aby sme už tento rok mohli vyrábať pneumatiky až so 70 % podielom udržateľných materiálov. Náš tím tak ďalej preukazuje svoje inovačné schopnosti a odhodlanie pracovať na lepšej budúcnosti."

Predvádzacie pneumatiky z 90 % udržateľných surovín - 17 rôznych východiskových surovín v 12 komponentoch pneumatík

Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú v svojich dvanástich súčastiach celkom 17 rôznych východiskových materiálov, vrátane týchto:

  • Sadze v pneumatikách slúžia na spevnenie zmesi a na predĺženie ich životnosti. Tradične sa vyrábajú spaľovaním rôznych druhov ropných produktov. Predvádzacie pneumatiky vyrobené na 90 % z trvalo udržateľných surovín obsahujú štyri rôzne typy sadzí, ktoré sa vyrábajú z metánu, oxidu uhličitého, rastlinného oleja a suroviny vzniknutej pyrolýzou pneumatík určených na likvidáciu. Všetky tieto technológie slúžia na zníženie objemu uhlíkových emisií cirkulárnemu hospodárstvu a využívanie uhlíka zo živej prírody pri zachovaní potrebných úžitkových vlastností.
  • Využitie sójového oleja napomáha zachovávať poddajnosť gumovej zmesi pneumatík pri rôznych zmenách teploty. Sójový olej je prírodný zdroj, ktorý obmedzuje nevyhnutnosť využívania ropných produktov. Takmer 100 % bielkovín zo sóje sa využíva v potravinárstve a pri výrobe krmív, ale olej, ktorý vzniká pri jej spracovaní, zostáva z veľkej časti nevyužitý a môže tak slúžiť na technické účely.
  • Silika (oxid kremičitý) sa v pneumatikách bežne využíva, pretože pomáha zlepšiť ich priľnavosť a znižovať spotrebu paliva. Predvádzacie pneumatiky obsahujú vysoko kvalitný oxid kremičitý vyrábaný z popola z ryžových šupiek (RHA silika). Popol vzniká spaľovaním odpadu pri spracovaní ryže a väčšinou sa len ukladá na skládky.
  • Polyester sa získava recykláciou plastových fliaš a ďalšieho plastového odpadu. Získaný materiál slúži ako jedna z východiskových surovín na výrobu technického polyesteru, ktorý je jednou zo zložiek kordovej vrstvy kostry pneumatík.
  • Živica sa využíva na zlepšenie trakčných vlastností pneumatík. V predvádzacích pneumatikách boli tradičné živice vyrobené z ropy nahradené biologicky obnoviteľnými borovicovými živicami.
  • Drôty pätky a oceľový kord zabezpečujú vystuženie konštrukcie radiálnych pneumatík. V predvádzacích pneumatikách je použitý pätkový drôt a oceľový kord z ocele s vysokým obsahom recyklovaného kovu, ktorý sa vyrába v elektrickej oblúkovej peci (EAF). Tento výrobný proces umožňuje znížiť spotrebu energie a zvýšiť obsah recyklovaného kovu v oceli. Tak isto sa vyznačuje nižším objemom emisií skleníkových plynov ako štandardná výroba ocelí vo vysokej peci.
  • Pneumatiky obsahujú aj polyméry certifikované v systéme ISCC so sledovaným podielom biologických a biologicky obnoviteľných surovín.

Prechod k trvalo udržateľným materiálom je viditeľný už aj v niektorých ponúkaných produktových radoch spoločnosti Goodyear. Osem produktových radov a niektoré pretekárske pneumatiky už obsahujú sójový olej. A od roku 2018 Goodyear v svojich produktových radoch viac ako zdvojnásobil uplatnenie RHA siliky. Uvedením pneumatík s až 70 % podielom udržateľných materiálov na trh Goodyear v praxi demonštruje svoj záväzok prispievať svojimi produktmi k lepšej budúcnosti.

*Trvalo udržateľný materiál je definovaný ako materiál na biologickej báze/obnoviteľný, recyklovaný alebo taký, ktorý môže byť vyrobený s využitím iných trvalo udržateľných postupov v záujme zachovania zdrojov a/alebo zníženia emisií.

**Pneumatiky s 90 % podielom udržateľných materiálov boli vyvinuté ako predvádzacie pneumatiky, ktoré dokazujú, že Goodyear dokáže vyrábať osobné pneumatiky s vysokým podielom udržateľných materiálov.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode