Goodyear - bezpečná škôlka

20.08.2015 21:50

Letné prázdniny sú  na konci, a tak spoločnosť Goodyear Dunlop Tires Slovakia pre Vás pripravila súťaž o užitočný balíček pre malých cestovateľov v rámci projektu Goodyear- bezpečná škôlka.
Projekt Goodyear Bezpečná škôlka sa začal v roku 2008. Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti detí z materských škôl na cestách. Projekt má za sebou už niekoľko úspešných ročníkov nielen v Slovenskej republike, ale i v Českej republike a v Maďarsku. V priebehu rokov sa z týchto krajín zapojilo do projektu viac ako 3 000 materských škôl.
Projekt Goodyear Bezpečná škôlka sa so svojimi aktivitami nezameriava iba na materské školy, ale aj na rodičov a na ďalšie osoby podieľajúce sa na výchove detí. Úlohou projektu je predovšetkým  prevencia a osveta prostredníctvom dopravnej výchovy.  Rôznymi aktivitami tak chce prispieť k formovaniu správnych vzorcov správania sa detí predškolského veku v cestnej premávke.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode