Ford predstavil kroky k uhlíkovej neutralite a stanovil si emisné ciele do roku 2035

07.04.2021 20:26

  • Spoločnosť Ford chce dosiahnúť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, pričom načrtla dva nové vedecky podložené predbežné ciele v oblasti emisií CO2

 

  • Iniciatíva pre vedecky podložené ciele (Science Based Targets - SBTi) podporuje globálne ciele spoločnosti Ford, na základe ktorých chce do roku 2035 znížiť absolútne emisie skleníkových plynov zo svojich prevádzok o 76 percent a z nových predaných vozidiel o 50 percent na kilometer

 

  • Očakáva sa, že do roku 2030 budú všetky osobné automobily v Európe plne elektrické. Ford investuje jednu miliardu dolárov do nového výrobného centra v nemeckom Kolíne and Rýnom a novým majiteľom začína dodávať elektrický model Mustang Mach-E

Spoločnosť Ford oznámila významné ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov v súhrne svojej Integrovanej finančnej správy a správy o udržateľnom rozvoji za rok 2021. Tieto míľniky jej majú pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

 

Spoločnosť Ford využila prístup iniciatívy SBTi a stanovila si dočasné emisné ciele, ktoré sú v súlade s tým, čo klimatológovia aktuálne považujú za najdôležitejšie z hľadiska plnenia cieľov Parížskej klimatickej dohody.* Ciele do roku 2035 spočívajú v znížení absolútnych emisií skleníkových plynov zo všetkých prevádzok spoločnosti Ford vo svete o 76 percent a z nových vozidiel predaných na celom svete o 50 percent na kilometer.

 

Kľúčom k zníženiu emisií je vývoj elektrifikovaných vozidiel. Stratégia spoločnosti Ford v Európe je prejsť na úplnú elektrifikáciu, pričom osobné automobily majú byť plne elektrické do roku 2030. Sortiment úžitkových vozidiel značky Ford v Európe bude obsahovať aj produkty s nulovými emisiami, pričom plne elektrické alebo plug-in hybridné modely budú v ponuke už v roku 2024.

 

Hybnou silou prechodu na elektrický pohon je investícia vo výške jednej miliardy dolárov určená na transformáciu montážneho závodu spoločnosti Ford v nemeckom Kolíne nad Rýnom na centrum výroby elektrických vozidiel, ktoré bude jej prvým takýmto zariadením v Európe. Nová generácia modelového radu Ford Transit Custom bude tiež obsahovať plne elektrické modely z produkcie spoločnosti Ford Otosan v Turecku, čím sa ešte viac posunie vpred stratégia elektrifikácie spoločnosti a jej vedúce postavenie v oblasti úžitkových vozidiel v Európe.

 

Pri dosahovaní uhlíkovej neutrality budeme prví, pretože je to správne pre našich zákazníkov, pre planétu aj pre spoločnosť Ford. Deväťdesiatpäť percent našich dnešných uhlíkových emisií pochádza z našich vozidiel, prevádzok a od dodávateľov a všetky tieto tri oblasti riešime s naliehavosťou a optimizmom,“ uviedol Bob Holycross, hlavný odborník koncernu Ford Motor Company pre životné prostredie, udržateľný rozvoj a bezpečnosť

 

Cieľ spoločnosti Ford dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 je v súlade s Parížskou klimatickou dohodou, ku ktorej sa Spojené štáty nedávno opätovne prihlásili, a ktorú spoločnosť Ford plne podporuje.

 

Rozhodnutie prejsť na vydávanie jednej Integrovanej správy zvyšuje transparentnosť spoločnosti a poskytuje celistvejší pohľad na jej úspechy.

 

Elektrifikácia budúcnosti

Spoločnosť Ford sa zameriava na investovanie do elektrických vozidiel, autonómnych vozidiel a pripojených riešení. Investície do elektrických vozidiel nedávno zdvojnásobila na 22 miliárd dolárov v horizonte do roku 2026 a priebežne pokračuje v elektrifikácii niektorých svojich značiek – napríklad vysoko očakávané SUV Mustang Mach-E, ktoré Ford uviedol na trh v Severnej Amerike koncom roka 2020. Začiatkom roka 2021 má nasledovať Európa a do Číny dorazí neskôr v tomto roku.

 

Okrem investície vo výške jednej miliardy dolárov na transformáciu závodu v Kolíne nad Rýnom na centrum výroby elektrických vozidiel, sa začala aj výstavba nového Centra pre elektrické vozidlá na rieke Rouge v americkom Dearborne, kde sa bude vyrábať plne elektrický nákladný pick-up F-150. Tieto investície, spolu s ďalšou v hodnote miliardy dolárov, ktorú spoločnosť Ford ohlásila vo februári, a ktorá má slúžiť na transformáciu jej prevádzok v juhoafrickej Pretórii, prispejú k celkovému zníženiu jej uhlíkovej stopy.

 

Staviame na úspechu a stanovujeme si nové ciele

Spoločnosť Ford má za sebou významnú históriu zvyšovania udržateľnosti svojich prevádzok. V priebehu minulého desaťročia dosiahla 40-percentné zníženie svojej uhlíkovej stopy vďaka lepšej energetickej účinnosti a ochrany prírody vo svojich zariadeniach a výrobných procesoch. Cieľom spoločnosti Ford je využívanie stopercentne obnoviteľnej elektrickej energie z miestnych zdrojov vo všetkých výrobných závodoch do roku 2035. Tento cieľ je na dobrej ceste a úzko súvisí s jej odhodlaním vyrábať elektrické vozidlá.

 

Spoločnosť sa zaviazala dosiahnuť nulový odpad na skládkach prostredníctvom modelu „redukcia, opätovné použitie a recyklácia“ a eliminovať plasty na jedno použitie. K tomuto záväzku patrí aj jej globálna stratégia v oblasti výroby vody, ktorej cieľom je 15-percentné zníženie absolútneho množstva sladkej vody do roku 2025 oproti východiskovému roku 2019, čo bude predstavovať 75-percentné zníženie od roku 2000.

 

Oba ciele pre rok 2035 sú v súlade s iniciatívou SBTi a boli vypracované s cieľom znížiť krátkodobé emisie. Rieši sa tak naliehavosť problému klimatických zmien a súčasne to pomôže spoločnosti Ford v dosahovaní jej ambiciózneho dlhodobého cieľa, ktorým je uhlíková neutralita do roku 2050:
 

  • Znížiť absolútne emisie skleníkových plynov rozsahu 1 a rozsahu 2 zo všetkých prevádzok spoločnosti Ford vo svete o 76 percent oproti východiskovému roku 2017 (rozsah 1 zahŕňa priame emisie zo zdrojov vo vlastníctve spoločnosti alebo pod jej kontrolou, rozsah 2 sa týka nepriamych emisií z výroby zakúpenej elektrickej energie, pary, tepla a chladenia, ktoré Ford využíva).
     

  • Znížiť emisie skleníkových plynov rozsahu 3 z používania všetkých nových predaných vozidiel vo svete o 50 percent na kilometer oproti východiskovému roku 2019 (rozsah 3 zahŕňa, okrem iného, prevádzkové emisie z vozidiel, ktoré predáva spoločnosť Ford, a emisie z jej dodávateľskej základne).

 

Staráme sa o ľudí

Spoločnosť Ford sa zaviazala dodržiavať ľudské práva vo všetkých aspektoch dodávateľského reťazca. Začiatkom tohto roka vypracovala Dodávateľský kódex správania, v ktorom načrtla očakávania a štandardy, ktoré vyžaduje od svojich partnerov v dodávateľskom reťazci. Zároveň sa stala prvým americkým výrobcom automobilov, ktorý sa pridal k Iniciatíve za zabezpečenie zodpovednej ťažby (IRMA) zameranej na zodpovedné získavanie zdrojov surovín používaných v automobilovom priemysle.

 

Aktivity dodávateľského reťazca spoločnosti Ford navyše kontroluje Aliancia zodpovedného podnikania (RBA) z hľadiska spoločenskej zodpovednosti obchodnej organizácie.

 

V Európe je teraz spoločnosť Ford vedúcim partnerom iniciatívy výrobcov za udržateľnosť s názvom „DRIVE Sustainability“, ktorej cieľom je riešiť etické a environmentálne otázky a problémy pracovného práva na všetkých úrovniach dodávateľského reťazca.

 

Plníme výzvy

V priebehu minulého roka v rámci reakcie na pandémiu ochorenia COVID-19 spoločnosť Ford zohrala nezastupiteľnú úlohu pri využívaní odborných znalostí v oblasti dizajnu a výroby ako aj súčasných automobilových dielov, ktorými pomohla pri výrobe tisícov kusov zdravotníckych zariadení a pomôcok, ako sú ventilátory či respirátory.

 

K dnešnému dňu spoločnosť Ford vyrobila takmer 160 miliónov rúšok, viac ako 20 miliónov štítov na ochranu tváre, 50-tisíc pľúcnych ventilátorov pre pacientov v spolupráci s výrobcom GE Healthcare a viac ako 32-tisíc elektrických respirátorov na čistenie vzduchu v spolupráci s firmou 3M. Okrem toho prispela na ochranu pred vírusmi prostredníctvom filantropickej odnože Ford Motor Company Fund, pričom súčasťou týchto príspevkov bolo 1,13 milióna dolárov na programy pomoci vo svete.

 

V Európe poskytol filantropický fond Ford Fund takmer pol milióna dolárov neziskovým organizáciám na podporu núdzových opatrení súvisiacich s dodávkami potravín, lekárskeho vybavenia, ochranných odevov, IT a virtuálnych zdrojov, poradenských služieb a ďalších potrieb. Organizácia Ford UK premenila prázdny sklad na výrobnú linku kľúčových komponentov pre 11 700 ventilátorov Penlon, ktoré sa vyrobili počas výzvy VentilatorChallengeUK.

 

 

Celú správu si môžete prečítať na stránke sustainability.ford.com.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode