Ford dosiahol európsky míľnik: nulovú produkciu odpadu z výroby určeného na skládky

13.07.2016 17:57

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2016 vyzdvihuje celosvetové úspechy

•    Výrobným závodom spoločnosti Ford of Europe sa podarilo v priebehu piatich rokov znížiť množstvo odpadu určeného na skládky z ročnej produkcie 6 000 ton na nulu.

•    Poslednými závodmi, ktoré pri výrobe dosiahli nulovú produkciu odpadu určeného na skládky, sú španielska Valencia a rumunská Craiova. Týmto je v Európe 12 výrobných závodov automobilky, ktoré buď recyklujú alebo opakovane využívajú všetok svoj vyprodukovaný odpad.

•    Nedávno zverejnená Správa spoločnosti Ford o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2016 vyzdvihuje ďalšie celosvetové úspechy automobilky v oblasti trvalo udržateľnej výroby, dodávateľského reťazca, kvality a bezpečnosti. Zároveň dokumentuje trvalé zlepšovanie v oblasti spotreby kritických zdrojov, ako je voda a energia.

Spoločnosti Ford of Europe sa podarilo dosiahnuť nulovú produkciu odpadu z výroby určeného na skládky vo všetkých jej výrobných závodoch v Európe. Tým kleslo množstvo odpadu, ktorý končil na skládkach, v porovnaní s rokom 2011 až o 6 000 ton za rok – čo sa rovná množstvu odpadu, ktorý za rok vyprodukuje mesto s 12 500 obyvateľmi, za 1,2 milióna vozidiel, ktoré každoročne vyrobí automobilka Ford v Európe.

K inovačným opatreniam, ktoré sa použili na dosiahnutie nulovej produkcie odpadu určeného na skládky, patrí briketovanie brúsneho kalu z továrne na výrobu motorov v britskom Dagenhame, vďaka čomu je možné znova použiť olej vo výrobnom procese. Vo výrobnom závode v španielskej Valencii bola spoločnosť Ford priekopníkom výroby alternatívnych palív z odpadu, ktorý nebolo možné recyklovať.

„Zaviedli sme množstvo opatrení, ktoré nielenže významne znížili závislosť našich výrobných závodov od skládok odpadu, ale úplne ju odstránili. Tento úspech je skvelým základom, z ktorého sa možno odraziť a ďalej zlepšovať v oblastiach, ako je nižšia spotreba vody a elektrickej energie, keďže ambíciou spoločnosti Ford of Europe je smerovať k trvalo udržateľnému rozvoju v celosvetovom meradle,“ uviedol Andreas Reiss, manažér európskeho úradu kvality životného prostredia spoločnosti Ford of Europe.

Poslednými závodmi, ktoré pri výrobe dosiahli nulovú produkciu odpadu určeného na skládky, sú španielska Valencia a rumunská Craiova. Pridali sa tak k ostatným európskym závodom americkej automobilky, ako je francúzsky Bordeaux, britské závody Bridgend a Dagenham, a nemecké zariadenia Saarlouis a Kolín nad Rýnom.

Spoločnosť Ford nedávno zverejnila Správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2016, v ktorej vyzdvihla celosvetové úspechy v oblastiach, ako je trvalo udržateľná výroba, dodávateľsko-odberateľský reťazec, kvalita a bezpečnosť. Automobilka je verná zodpovednému podnikaniu, v rámci ktorého sa správa k svojim zákazníkom, zamestnancom, komunitám i celej planéte s úctou a rešpektom.

V roku 2015 uviedla spoločnosť Ford na európsky trh nový operačný systém pre správu energie vo výrobnom systéme Ford, ktorý umožňuje tímom riadiť dopyt a na diaľku ovládať energetické a vykurovacie systémy výrobných závodov v záujme vyššej energetickej účinnosti. Ide o súčasť energetickej stratégie, ktorá viedla k 25-percentnému zníženiu spotreby energie v porovnaní s rokom 2011, čo zodpovedá ročnej úspore 800 gigawatthodín. V rokoch 2013 až 2015 spoločnosť Ford znížila aj svoju celosvetovú spotrebu vody na každé vyrobené vozidlo z pôvodných 4,04 na 3,81 kubických metrov a znížila aj emisie oxidu uhličitého na každé vyrobené vozidlo z 0,78 na 0,72 tony.
 

Späť

 

 

  

 

 

 

<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

 

<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>
sp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<SCRIPT TYPE="application/javascript" SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rjss/st/1043607/63130372/skeleton.js"></SCRIPT><NOSCRIPT><IMG SRC="https://pixel.adsafeprotected.com/rfw/st/1043607/63130367/skeleton.gif?gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_278}&gdpr_pd=${GDPR_PD}" BORDER=0 WIDTH=1 HEIGHT=1 ALT=""></NOSCRIPT>

 

 

 

  

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode