Testy spoločnosti Marcotran dokazujú, že pneumatiky Goodyear sú pre autopark najvýhodnejšou voľbou

15.11.2016 09:31

Dlhodobé testy španielskeho dopravcu potvrdili, že pneumatiky FUELMAX a KMAX znižujú celkové náklady na vlastníctvo vozidla (TCO)

 

Španielsky dopravca Marcotran vyčíslil úspory, ktoré mu prinášajú nákladné pneumatiky Goodyear FuelMax a KMax. Pri svojich vlastných porovnávacích testoch dospel k záveru, že na určitých trasách môže pri použití pneumatík FuelMax ušetriť ročne takmer 1000 eur na jedno vozidlo, zatiaľ čo pneumatiky KMax mu prinášajú vďaka vysokému kilometrovému výkonu úspory na iných trasách[1].

Marcotran je nákladný dopravca so sídlom v Španielsku. Jeho celoeurópsky autopark zahŕňa 700 nákladných vozidiel a 1200 návesov a je v prevádzke na rôznych trasách od všedných regionálnych prepráv až po najdlhšiu trasu medzi Španielskom a Moskvou. Celá flotila je v súčasnosti vybavená prevažne pneumatikami Goodyear FuelMax optimalizovanými na nízku hodnotu valivého odporu. Marcotran bol však rozhodnutý zistiť, ako rozdielna by bola výška úspor, keby prešiel na pneumatiky KMax optimalizované na kilometrový výkon. Cieľom testov tak bolo porovnať reálne dosiahnutú úsporu paliva a skutočné zníženie nákladov na pneumatiky vďaka dlhšiemu kilometrovému výkonu. Výsledky odhalili zaujímavé skutočnosti a jasne ukázali, že oba rady pneumatík značky Goodyear napomáhajú znižovať celkové náklady na vlastníctvo (TCO).

Odhadovaný celkový kilometrový výkon pneumatík KMax sa pohybuje medzi 240 tisícami kilometrov v prípade pneumatík na hnanú nápravu a 450 tisíckami kilometrov v prípade návesových pneumatík. Pre pneumatiky FuelMax je to medzi 220 tisíckami kilometrov pri pneumatikách na hnanú nápravu a 350 tisíckami kilometrov v prípade návesových pneumatík. Potenciálne finančná úspora vďaka vysokému kilometrovému výkonu by tak pri pneumatikách KMax predstavovala ročne 287,70 eur na vozidlo v porovnaní s kombináciou pneumatík FuelMax na všetkých nápravách.

Spotreba paliva s pneumatikami FuelMax predstavovala 30,38 litra / 100 km, zatiaľ čo pri kombinácii pneumatík KMax na všetkých nápravách to bolo 31,58 litra. Z toho pre FuelMax vyplýva v porovnaní s pneumatikami KMax ročná úspora nákladov na palivo vo výške 1252 eur. To dokazuje komparatívne výhody pneumatík KMax ohľadom kilometrového výkonu a pneumatík FuelMax zase čo do úspor paliva.

Testy tak nakoniec priniesli záver, že pri použití pneumatík FUELMAX na vybraných dopravných trasách spoločnosti Marcotran by dopravca mohol na palive ušetriť celkom 964 eur ročne na jedno vozidlo[2]. Pneumatiky KMAX však vďaka pôsobivej hodnote kilometrového výkonu naďalej predstavujú prednostnú voľbu pri prepravách, pri ktorých je hlavným výkonnostným kritériom dĺžka trasy.

Testy spoločnosti Marcotran preukázali nielen úsporu paliva, ktorú ponúkajú pneumatiky FuelMax, ale aj vysoký kilometrový výkon pneumatík KMax, ktoré pritom súčasne šetria aj palivo. Preukázali tak, že pneumatiky FuelMax a KMax významne prispievajú k znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) autoparku.

 

 [1] Na základe interných testov spoločnosti Marcotran.

[2] Výpočet vychádza z ročného najazdenia 150 tisíc kilometrov.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode