DriveNow elektrizuje Londýn. Medzi prémiové vozidlá na spoločné používanie teraz pribudne aj BMW i3.

19.05.2015 18:43

Služba DriveNow zameraná na spoločné používanie vozidiel začína svoj vozový park rozširovať o model BMW i3. Od dnes môžu zákazníci služby DriveNow v Londýne vôbec prvýkrát použiť plne elektricky poháňaný prémiový automobil BMW i. Následne sa BMW i3 začne postupne zavádzať do vozových parkov v rámci služby DriveNow vo svete – v lete 2015 v niekoľkých mestách v Nemecku a o niečo neskôr v ďalších európskych mestách. Okrem zavedenia modelu BMW i3 do služby DriveNow teraz BMW i rozbieha aj strategickú iniciatívu na propagáciu elektrickej mobility, ktorej príprava prebieha už od uvedenia elektrického automobilu BMW ActiveE.

Aktuálne majú zákazníci služby DriveNow v britskej metropole k dispozícii 30 automobilov BMW i3. „Spoločným používaním elektrických automobilov sa znižuje hustota premávky aj emisie v mestách“ vysvetľuje Peter Schwarzenbauer, člen predstavenstva BMW AG, pri príležitosti londýnskej premiéry. „Mám radosť, že prostredníctvom BMW i3 teraz môžeme svojim zákazníkom služby DriveNow ponúknuť jedinečnú radosť z jazdy v spojení s jednoduchým prístupom k elektrickej mobilite.‟

Spoločné používanie automobilov odbremeňuje centrá miest.

Na základe používateľských prieskumov a analýz premávky je už dnes možné badať pozitívny dopad flexibilných služieb spoločného používania automobilov bez parkovacích staníc na funkčnosť mobility v preťažených štvrtiach. Služby ako DriveNow sú tak do značnej miery vnímané ako optimálny doplnok k lokálnej verejnej doprave a prechod na multimodálnu mobilitu bez súkromného vozidla sa vďaka nim stáva atraktívnou alternatívou k vlastneniu automobilu. Možnosť spontánne si prenajať vozidlo bez zbytočných komplikácií a vrátiť ho kdekoľvek v rámci mesta zároveň vytvára mimoriadny potenciál na získanie ďalších cieľových skupín zákazníkov v rámci služieb spoločného používania automobilov.

Prudko narastajúca obľuba spoločného používania vozidiel má zásadný vplyv na odľahčenie preťaženej premávky. Podľa federálnej asociácie pre spoločné používanie automobilov sa k tejto forme prepravy v Nemecku hlási už viac ako milión občanov. Prieskumy ukazujú, že sa v dôsledku uplatňovania systému spoločného používania vozidiel až 38 percent zákazníkov služby DriveNow rozhodlo predať svoj osobný automobil. V mnohých prípadoch pritom šlo o staršie a menej efektívne vozidlá. Zákazníci ako hlavný dôvod uvádzajú to, že vďaka možnosti slobodného využívania spoločných vozidiel môžu automobil v prípade potreby pohotovo použiť a zároveň majú pocit, že im náležite slúži aj lokálna verejná doprava.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode