Divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH potvrdzuje ďalšiu etapu koncepcie inteligentnej spoločnosti „Smart Company“ inštaláciou systému na výrobu ekologického „zeleného“ vodíka

06.02.2023 18:51

  • Inštalácia zariadenia na výrobu ekologického „zeleného“ vodíka poháňaného prebytočnou slnečnou energiou
  • Oznámenie predstavuje ďalšiu etapu prezentácie inteligentnej spoločnosti „Smart Company“, testovacej platformy na účely vývoja technológií na maximalizáciu využitia obnoviteľnej energie.
  • Koncept inteligentnej spoločnosti „Smart Company“ umožňuje vývoj a testovanie rozsiahlej optimalizácie energetického systému
  • Honda pokračuje v investíciách do technológií, aby splnila svoj globálny cieľ nulových emisií zo svojich výrobkov a prevádzky do roku 2050

Divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) dnes potvrdila vývoj zariadenia na výrobu ekologického „zeleného“ vodíka na svojej základni v Offenbachu v Nemecku. Toto najnovšie zariadenie bude využívať prebytočnú slnečnú energiu z fotovoltaických panelov na výrobu ekologického vodíka elektrolýzou. 

Táto nová investícia predstavuje najnovšiu etapu v rámci koncepcie inteligentnej spoločnosti „Smart Company“, skúšobnej prevádzky, ktorej cieľom je vyvíjať a testovať nové technológie zamerané na maximálne využitie obnoviteľnej energie.

 

Prehľad konceptu inteligentnej spoločnosti „Smart Company“.

Divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH a inštitút pre výskum Honda Research Institute Europe GmbH v roku 2017 slávnostne otvorili koncept inteligentnej spoločnosti „Smart Company“. Cieľom tohto špeciálneho zariadenia je: 

  • Vývoj simulačných modelov a metód na optimalizáciu rozsiahlych energetických systémov.
  • Vývoj a testovanie technológie Honda v podmienkach európskeho trhu.
  • Posudzovanie nových obchodných modelov a skúmanie nových riešení inteligentnej správy energie.
  • Definovanie a vývoj integrovaných systémov riadenia energie a inteligentných aplikácií e-mobility.

Lokalita kombinuje celkovo 749 kilowattov (kWp) vlastnej solárnej energie z viacerých fotovoltaických polí, batériové úložisko druhej životnosti, pokročilú jednosmernú nabíjačku Honda Power Charger S+ (4G), obojsmerné inteligentné nabíjačky Honda Power Manager a niekoľko elektrických a vodíkových vozidiel. Všetky sú napojené na systém riadenia energie, ktorý vyvinula divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH. Inteligentná spoločnosť Smart Company umožní testovanie vyvíjaných technológií a systémov priamo na mieste.

 

„Výroba“ a „využitie“ ekologického „zeleného“ vodíka na mieste

V tomto roku divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH a inštitút pre výskum Honda Research Institute Europe GmbH ďalej zdokonalia svoj systém riadenia energie tak, aby zahŕňal aj výrobu a využívanie zeleného vodíka1 vždy, keď sa z fotovoltaických polí vyrobí prebytočná elektrická energia. Namiesto obmedzovania obnoviteľnej energie sa z prebytočnej elektriny vyrába zelený vodík elektrolýzou. 

Decentralizovaná výroba obnoviteľného vodíka z prebytku elektriny je efektívnym spôsobom priameho využívania obnoviteľnej energie v sektore dopravy. Okrem CO2-neutrálnej prevádzky vozidiel umožňuje aj nízke náklady na výrobu vodíka. Tento potenciál je však obmedzený kolísavou dostupnosťou vodíka a vysokými energetickými nákladmi na proces dopĺňania paliva. Divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH preto vyvinula koncepciu tankovania pre vodíkové vozidlá.

Dôraz sa kladie na tankovacie okná, ktoré umožňujú tankovanie vodíkovým vozidlám na základe potrieb a energeticky efektívnym spôsobom v závislosti od dostupnosti obnoviteľného vodíka. Výsledný potenciál zníženia emisií CO2 a nákladov v konečnom dôsledku predstavuje stimul pre používanie obnoviteľného vodíka vo vozových parkoch. Koncept tankovania divízie výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH je financovaný z programu elektromobility nemeckej spolkovej krajiny Hesensko (projekt HA č.: 1002/21-04) s podporou spoločnosti HA Hessen Agentur GmbH. 

Na overenie zistení a potvrdenie platnosti koncepcie tankovania vodíka divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH v súčasnosti vo svojich priestoroch inštaluje potrebný hardvér vrátane elektrolyzéra, nízkotlakového zásobníka vodíka, kompresorového zariadenia, vysokotlakového zásobníka a experimentálnej stanice na tankovanie vodíka. 

Divízia výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH na inštalácii hardvéru umožňujúceho flexibilnú výrobu a využívanie vodíka spolupracuje so spoločnosťami ARTELIA, Wenger Engineering GmbH, H-TEC Systems a Noord-tec. Spoločnosť Smart Company bude aktualizovaná v prvej polovici roka 2023.

Vodík je vďaka svojim vlastnostiam sľubným nosičom energie. Je ho možné skladovať, prepravovať a rýchlo natankovať. Celosvetovo sa uznáva, že zelený vodík bude zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní globálneho otepľovania. 

Zatiaľ čo vodík sa v priemysle využíva už desaťročia, trh s ekologickým vodíkom sa len formuje. Účinná a nákladovo efektívna koncepcia tankovania zeleného vodíka divízie výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH bude predstavovať významný pokrok vo vývoji energetického systému kombinujúceho „výrobu“ a využívanie“ zeleného vodíka s využitím prebytočnej elektrickej energie. 

Spoločnosť Honda naďalej umiestňuje svoje európske podnikanie pevne do popredia globálnych ambícií spoločnosti v oblasti elektrifikácie. Činnosť divízie výskumu a vývoja Honda R&D Europe (Nemecko) GmbH je postavená ako technická a ekonomická cesta k efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie prostredníctvom jedinečného systému riadenia energie s cieľom vybudovať novú obchodnú platformu na dosiahnutie globálnej stratégie spoločnosti Honda a prispieť k uhlíkovej neutralite.

  1. Zelený vodík je druh vodíka, ktorý sa vyrába elektrolýzou vody na vodík a kyslík pomocou obnoviteľnej energie. Tento vodík sa vyrába bez emisií skleníkových plynov.

 

 

Globálny záväzok spoločnosti Honda v oblasti udržateľnosti

Spoločnosť Honda si už dlho uvedomuje potenciál vodíka a už viac ako 30 rokov sa podieľa na výskume a vývoji vodíkovej technológie a elektrických vozidiel s palivovými článkami. Spoločnosť sa zaviazala riešiť globálne environmentálne problémy snahou o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 vo všetkých svojich produktoch a firemných aktivitách s tromi piliermi iniciatív – uhlíkovou neutralitou, čistou energiou a obehom zdrojov. Spoločnosť Honda v budúcnosti rozšíri používanie vodíka na rôzne aplikácie, čím prispeje k stimulácii dopytu po vodíku.

Viac informácií o iniciatívach spoločnosti Honda v oblasti vodíka nájdete na https://hondanews.eu/sk/sk/corporate/media/pressreleases/434019/zhrnutie-brifingu-o-podnikani-spolocnosti-honda-v-oblasti-vodika-3

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode