Detský domov Nádej v Bernolákove opäť navštívil „vianočný Sprinter“

20.12.2017 08:44

Len dva dni pred treťou adventnou ,,striebornou“ nedeľou, v piatok 15. decembra, priviezol „vianočný Sprinter“ pre deti z Detského domova NÁDEJ v Bernolákove - už druhý rok po sebe - vianočné darčeky, ktoré deťom venovali zamestnankyne a zamestnanci spoločností Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car Bratislava, ako aj obe spoločnosti.

Detskému domovu Nádej v Bernolákove, ktorý v roku 1929 pôvodne ako sirotinec založila dcéra prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka a prvá predsedníčka Československého červeného kríža - Alica Masaryková, venovali zamestnanci a obe spoločnosti pre jej 55 chovancov nielen odevy pre všetky vekové skupiny detí, knihy, hračky a rôzne veci do domácnosti, ale aj modernú výpočtovú techniku.

,,Je potešiteľné, že po minuloročnej premiére pokračuje spolupráca medzi našim domovom a spoločnosťami Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car Bratislava a ich zamestnancami aj naďalej. O to viac si vážime, že v tomto konkrétnom prípade nejde len o jednorazovú záležitosť, akt predvianočnej charity v podobe darčekov, ale o serióznu spoluprácu aj počas roka. Jej výsledkom je aj participácia spoločností Mercedes-Benz Slovakia na postupnej revitalizácii nášho ihriska, v rámci ktorej nám už zabezpečili výmenu starej ihriskovej zostavy za modernú, funkčnú a bezpečnú verziu, vhodnú na „bodywork“ pre našich teenagerov, ktorí na nej môžu cvičiť a tým si upevňovať svoje zdravie a aj sebavedomie, čo pozitívne vplýva na ich všeobecný rozvoj“ – uviedla ma margo darov privezených „vianočným Sprinterom“ riaditeľka domova Mgr. Timea Selnekovičová. Podľa jej slov darované veci neostávajú len v ich zariadení, ale s mnohými z nich sa následne podelia s inými partnerskými detskými domovmi, najmä na východnom Slovensku, čím šíria ušľachtilú myšlienku nezištnosti ďalej.

„Naše deti majú všetky základné potrebné veci. Netrpia núdzou. Všetko, čo potrebujú, im samozrejme zabezpečíme my, avšak pokiaľ existuje možnosť im dať – aj pomocou štedrosti a nezištnej ochoty darcov čosi navyše, aby sme im spríjemnili, obohatili a spestrili ich častokrát neľahký život, sme tomu len a len rady“ – poznamenala riaditeľka Detského domova Nádej, pričom na záver dodala, že v roku 2018 plánujú investovať svoju energiu a financie – aj vďaka pomoci sponzorov - do ďalšej modernizácie a revitalizácie detského ihriska a športoviska, ako aj do vymaľovania a skrášlenia vnútorných priestorov budovy domova. Je totiž presvedčená, že nielen výchova, ale aj prostredie v ktorom jej zverenci vyrastajú a žijú ich aj keď nepriamo, no o to výraznejšie formuje v ich ďalšom osobnom raste a živote.

Foto: Jakub Kotian, Peter Škorňa

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode