Desatoro dobrých praktík pri výmene pneumatík

14.03.2018 06:00

Nákup pneumatík je pre každého vodiča vážnou investíciou. Aby však pneumatiky slúžili čo najdlhšie, musia byť dodržané určité základné pravidlá ich správneho používania. Ani to však ani zďaleka nie je to jediné. Ukazuje sa totiž, že o životnosti pneumatík rovnako rozhoduje aj ich správne vykonaná sezónna výmena. Dokonca aj malé chyby, ku ktorým môže pri takejto výmene dôjsť, napr. nedostatočná kontrola ventilov alebo nesprávne vyváženie kolies, môžu mať závažné následky pokiaľ ide o našu bezpečnosť, ale i peňaženku.

Jar neprichádza tak náhle ako zimné obdobie, vďaka čomu majú vodiči čas pripraviť sa na novú sezónu a skontrolovať stav svojich pneumatík, prípadne, ak je to nutné, zakúpiť nové. Rozhodnutie o nákupe by malo byť starostlivo premyslené a nemalo by byť robené len pod vplyvom atraktívnej cenovej ponuky. Odborníci – mechanici a technici - Premio poukazujú na skutočnosť, že vodiči sa už v tejto fáze dopúšťajú závažných chýb.


"Zákazníci si často kupujú pneumatiky sami a snažia sa nájsť čo najvýhodnejšiu ponuku. Neraz sa potom ukáže, že si pre daný typ automobilu vybrali zlé pneumatiky, ktoré majú nevhodnú veľkosť, homologizáciu, rýchlostný index alebo nosnosť. To sa môže prejaviť v zlej ovládateľnosti auta a rýchlejším opotrebením pneumatík,“ hovorí Peter Gottgeisel, spolumajiteľ Premio Maxim Servis. "Výnimkou nie sú ani vodiči, ktorí chcú, aby ich auto vyzeralo čo najštýlovejšie a požadujú montáž pneumatík, ktoré nie sú homologované výrobcom vozidla. Pokiaľ má vodič pochybnosti o tom, aké pneumatiky zvoliť, bude najlepšie, keď sa obráti na odborníkov,“ dodáva.

 

Desatoro dobrých praktík pri výmene pneumatík

Možno sa to nezdá, ale výmena pneumatík je proces, ktorý nespočíva iba v odstránení starých a namontovaní nových pneumatík. Experti z Premio opisujú desať základných aspektov, na ktoré pri výmene pneumatík dávať pozor:

 

1. Montáž pneumatík v súlade s ich smerom otáčania - pri montáži pneumatík si všímajte značky označujúce správny smer ich otáčania a ich vonkajšiu stranu. Toto je obzvlášť dôležité v prípade smerových a asymetrických pneumatík. Len správne namontované pneumatiky zaručujú správne odvádzanie vody, správnu priľnavosť a dobré brzdné vlastnosti. Výrobky namontované opačne sa rýchlejšie opotrebúvajú, majú horšiu priľnavosť na ceste a počas jazdy sú hlučnejšie. Spôsob montáže nie je relevantný len v prípade symetrických pneumatík, ktorých behúň je na oboch ich stranách rovnaký.


2. Montáž pneumatík na čisté disky - pred montážou pneumatík treba povrchy diskov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s pneumatikami, vyčistiť. Akékoľvek nečistoty na týchto povrchoch môžu byť príčinou pomalého úniku vzduchu z kolesa. Okraje pneumatík treba okrem toho zabezpečiť špeciálnym mazivom, ktoré uľahčuje ich montáž a utesňuje spoj medzi nimi a diskami.


3. Výmena ventilov - ventily sú pri výmene pneumatík často zanedbávané. Je to veľká chyba, pretože ich porucha je rovnako častou príčinou unikajúceho vzduchu z pneumatiky, ako napr. jej prepichnutie. Gumové ventily by sa mali vymieňať pri každej výmene pneumatík. V prípade kovových ventilov (často používaných v hliníkových diskoch) sa oplatí meniť aj ich vložky. Nesmieme však zabúdať ani na čiapočky ventilov, ktoré chránia pneumatiky pred vnikaním nečistôt a vlhkosti.


4. Čistenie náboja - náboj treba pred nasadením vyváženého kolesa dôkladne očistiť od nečistôt a hrdze, ktoré by inak mohli zapríčiniť nerovnomerné priliehanie disku. V opačnom prípade môže počas jazdy dochádzať k vibráciám.


5. Vhodné utiahnutie kolies - kolesá sú vystavené značným preťaženiam, a preto je ich správne utiahnutie veľmi dôležité. Príliš slabo utiahnuté kolesá môžu počas jazdy jednoducho odpadnúť, na druhej strane - príliš silné utiahnutie skrutiek môže viesť k zapečeniu (zadretiu) matíc a k následným problémom pri demontáži kolies v prípade poruchy na ceste alebo po sezóne. Na utiahnutie matíc kolies používajte momentový kľúč s vhodne nastavenou silou a krútiacim momentom. Nakoniec skontrolujte, či sú všetky skrutky utiahnuté.


6. Vyváženie kolies – súčasťou každej výmeny pneumatík musí byť následné vyváženie kolies. V opačnom prípade môže dochádzať k nepríjemným vibráciám, ktoré počas jazdy zhoršujú vedenie vozidla a môžu byť príčinou oveľa rýchlejšieho opotrebovania prvkov odpruženia. „Vyvažovanie kolies nepodceňujte, dokonca ani vtedy, ak sa kolesá v predchádzajúcej sezóne správali dobre. Počas ich demontáže sa mohli niektoré z vyvažovacích závaží stratiť,“ zdôrazňuje odborník z Premio Maxim Servis.


7. Nastavenie geometrie kolies – „Servisní technici by mali vodičovi po výmene pneumatík ponúknuť kontrolu geometrie kolies, nakoľko len správne nastavenie uhlov prednej a zadnej nápravy zabraňuje nerovnomernému opotrebúvaniu pneumatík. Následkom podcenenia takejto preventívnej kontroly môže byť neočakávané správanie sa vozidla na ceste, auto sa môže napr. dostať do šmyku, prípadne môže neočakávane opustiť správny smer jazdy,“ vysvetľuje Pavol Petrech, manažér zo servisu Premio Profityres.


8. Kalibrácia systému TPMS - ak je auto vybavené senzormi monitorujúcimi tlak vzduchu v pneumatikách - systémom TPMS - po každej výmene pneumatík treba senzory resetovať a opätovne okalibrovať. „Jednotlivé senzory sú s počítačom veľmi presne synchronizované, preto v tomto prípade nie je možné kolesá vozidla navzájom ľubovoľne zamieňať. Po každej zmene pneumatík je treba celý systém resetovať a načítať do neho nové údaje. Pri pravidelnej výmene pneumatík odporúčame takisto skontrolovať jednotlivé prvky systému. V opačnom prípade nebude systém plniť svoju úlohu a nebude vodiča informovať o problémoch s tlakom vzduchu v pneumatikách. Treba však mať na pamäti, že niektoré servisy nemusia systém TPMS obsluhovať správne, nakoľko sú pre jeho obsluhu potrebné určité nástroje a príslušne kvalifikovaný personál,“ hovorí P. Petrech.


9. Správny tlak v pneumatikách - správna výmena pneumatík by sa mala končiť nastavením správneho tlaku vzduchu v kolesách. Na optimálny tlak v kolesách musí počas prevádzky vozidla dbať aj sám vodič. Pneumatiky s príliš nízkym tlakom majú vyšší valivý odpor, čo vedie k väčšej spotrebe paliva. Na druhej strane, ak je tlak príliš vysoký, stredná časť behúňa sa opotrebúva oveľa rýchlejšie, čo skracuje životnosť pneumatík. Správny tlak v pneumatikách predovšetkým zaručuje bezpečnosť počas jazdy - pneumatiky s príliš nízkym alebo príliš vysokým tlakom neposkytujú optimálnu priľnavosť a predlžujú brzdnú dráhu.


10. Údržba pneumatík - po demontáži kolies z auta, pred ich odložením na niekoľko mesiacov, treba pneumatiky dôkladne vyčistiť a skontrolovať prípadné mechanické poškodenie a opotrebovanie behúňa. Ak sú pneumatiky aj naďalej použiteľné, je potrebné ich správnym spôsobom uskladniť. Vodiči, ktorí nemajú na tieto účely vhodné podmienky, môžu využiť služby tzv. "hotelov pre pneumatiky", ktoré poskytujú niektoré pneuservisy. V takej situácii si môžeme byť istí, že pneumatiky sú uskladnené správnym spôsobom, ktorý neohrozuje ich ďalšie používanie.

 

Nesprávne vyváženie kolesa s novou pneumatikou, nedostatočne vyčistené disky alebo náboje, prípadne nedostatočné mazanie prvkov kolesa sú na prvý pohľad len drobnosti, ktoré však pri dlhšej prevádzke môžu viesť k rýchlejšiemu opotrebúvaniu pneumatík, čo sa následne môže spájať so závažnými finančnými dôsledkami. Preto sa neodporúča využívať služby malých sezónnych servisov a namiesto toho zvoliť služby profesionálnych servisov vybavených technologicky pokročilými zariadeniami obsluhovanými príslušne vyškolenými a skúsenými pracovníkmi,” vysvetľuje Tomasz Drzewiecki, riaditeľ pre rozvoj maloobchodnej siete Premio Opony-Autoserwis pre Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode