CT 200h – NAJEKOLOGICKEJŠIE VOZIDLO 2014/2015

15.08.2014 13:11

Nemecká dopravná organizácia Verkehrsclub Deutschland (VCD) dnes zverejnila každoročné výsledky programu posudzovania vozidiel z ekologického hľadiska. Jasným celkovým víťazom a víťazom kategórie kompaktných vozidiel sa stal plnohybridný Lexus CT 200h. Model CT 200h zvíťazil aj v roku 2011.

  • Nemecká dopravná organizácia Verkehrsclub Deutschland (VCD) opäť označila model Lexus CT 200h za najekologickejšie vozidlo roka 2014/2015.
  • CT 200h zvíťazil aj v kategórii kompaktných vozidiel.

      
Tohtoročné víťazstvo je opätovným dôkazom, že z pohľadu ochrany životného prostredia je hybridná technológia v automobilovom priemysle špičkovou technológiou.


Organizácia VCD zverejňuje zoznam ekologických vozidiel už 25 rokov. Tento rok organizácia hodnotila 400 aktuálnych modelov automobilov, pričom zohľadňovala vplyv produkovaných emisií a hluku na človeka a životné prostredie. Zákazníci, ktorí sa rozhodli pre kúpu nového vozidla, môžu zoznam použiť ako vedecky spoľahlivé východisko pri svojom rozhodovaní.


Tohtoročný víťaz – nový Lexus CT 200h – má vo výbave mimoriadne účinný systém Lexus Hybrid Drive, vďaka ktorému dosahuje špičkové emisie CO2 na úrovni len 82 g/km.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode