Čo do vývoja autonómneho riadenia vnáša antropológ?

16.08.2016 10:27

Navrhovanie autonómneho vozidla budúcnosti si vyžaduje širokú paletu tých najtalentovanejších odborníkov: automobilových a softvérových inžinierov, odborníkov na senzorové technológie a umelú inteligenciu, počítačových vedcov, výrobných špecialistov a mnoho ďalších.

Lenže jedna profesia, ktorú by ste za konštruktérskym stolom nečakali – antropológ –, hrá pri vývoji autonómneho vozidla spoločnosti Nissan novej generácie kľúčovú rolu. Analyzuje interakcie človeka pri riadení, aby bolo zaistené, že vozidlo sa bude na ceste správať ako „slušný človek“.


„Automobilové technológie sa stále vyvíjajú a menia,“ hovorí Melissa Cefkin, hlavná výskumná pracovníčka a konštruktérska antropologička vo výskumnom stredisku Nissanu v Silicon Valley. „A teraz… tomu dávame autonómny rozmer…, ktorý prinesie ďalšie zmeny v spoločnosti vrátane zmeny spôsobu našich každodenných interakcií a správania sa na ceste.“

  S pojmom antropológ si môžeme spájať mená, ako Claude Levi-Strauss, Margaret Mead a Gregory Bateson; Melissa Cefkin zastupuje to modernejšie odvetvie tohto odboru. Je podnikovou a konštruktérskou antropologičkou špecializovanou na etnografiu  – odbor systematicky študujúci správanie sa ľudí a kultúr z hľadiska skúmanej témy.

V prípade autonómneho riadenia si to podľa Melissy Cefkinovej vyžaduje nový pohľad na to, ako ľudia interagujú s „hlboko a bytostne kultúrnym objektom“ – automobilom – a porozumenie tomu, ako by mohli nové technológie takéto správanie interpretovať a na základe toho konať.

 

„Ak (v autonómnom vozidle) niekto sedí na sedadle vodiča, táto osoba ešte nemusí vozidlo fyzicky riadiť. A v budúcnosti môžeme ísť ešte ďalej, až k vozidlám úplne bez vodiča, takže na sedadle vodiča už nebude musieť sedieť vôbec nikto.“ 

  

Melissa Cefkin a ďalší členovia jej tímu sa sústreďujú na tretí míľnik programu autonómnych vozidiel Nissan – vývoj schopnosti vozidla zvládnuť jazdu v meste a na križovatkách bez zásahu vodiča.

 


Očakáva sa, že tento systém bude predstavený v roku 2020. V júli 2016 zatiaľ spoločnosť predstavila prvú z technológií Nissanu pre autonómne riadenie s označením „ProPILOT“, technológiu autonómneho riadenia určenú na použitie na diaľnici v premávke v jednom jazdnom pruhu. V roku 2018 sa potom očakáva uvedenie aplikácie na „samostatnú jazdu vo viacerých jazdných pruhoch“, ktorá dokáže samostatne zhodnotiť riziká a prípadne s vozidlom prejsť do iného jazdného pruhu.

 

Keď v marci 2015 začala Melissa Cefkin pracovať v spoločnosti Nissan, po svojom predchádzajúcom pôsobení v spoločnostiach IBM, Sapient Corp. a vplyvnom ústave Institute for Research on Learning v Silicon Valley začala spolu so svojím tímom dokumentovať nielen interakcie v meste týkajúce sa vodičov, ale aj interakcie medzi vozidlami a chodcami, cyklistami a ďalšími prvkami zapojenými do premávky.

 

„Snažíme sa z našej práce vyťažiť… kľúčové zistenia o tom, čo bude autonómne vozidlo musieť vedieť – ako vnímať okolitý svet a ako tomu porozumieť, vyhodnotiť a konať, aby dokázalo efektívne interagovať s týmito rozmanitými systémami,“ uviedla.

 

Melissa Cefkin opisuje križovatky „so štyrmi stopkami“ ako „problematickú a neuveriteľne zaujímavú“ situáciu, ktorú jej tím podrobne skúmal.

 

„To, čo sa deje na križovatke so štyrmi stopkami, sa dá interpretovať mnohými rôznymi spôsobmi,“ vysvetľuje. „Áno, musím zastaviť … (ale) po zastavení mi to už nehovorí, kedy sa mám znovu pohnúť, takže je na mne, aby som sa rozhodla.“

  

Prvé zistenia zo štúdie ukazujú, že vodiči, chodci a cyklisti sa v takýchto situáciách často „dorozumievajú očami“ a používajú rôzne formy priamej komunikácie, ako je mávnutie rukou, aby jednoznačne signalizovali svoj zámer, dopĺňa Melissa Cefkin.

 

„… pracujeme na samom srdci, jadre hlavnej technológie a naše zistenia a pochopenie zvykov človeka a jeho prežívanie prenášame priamo do základných princípov systému.“ 

  

Tieto poznatky viedli k predbežnému plánovaniu, ako by mohlo autonómne vozidlo dávať najavo svoj ďalší krok. Jednu takú víziu už prezentoval koncept Nissan IDS.

 

Melissa Cefkin hovorí, že niektoré prvky ukázané vo videu sa môžu v podobnej forme objaviť v autonómnych vozidlách Nissan budúcej dekády – napríklad svetlo „potvrdzujúce“, že vozidlo si je vedomé prítomnosti chodca. Tím tiež skúma, ako by bolo možné dávať najavo zámer vozidla v situáciách, v ktorých figuruje mnoho účastníkov, napríklad veľký počet chodcov alebo cyklistov. Kľúčové bude nájsť spôsob, ako komunikovať, čo vozidlo práve robí, „napr. zastavuje, čaká, dáva prednosť, chystá sa rozbehnúť, ide a podobne“, a to spôsobom, ktorý pochopia všetci rovnako.

 

Melissa Cefkin vraví, že takéto štúdie preukazujú, aké múdre je zapojiť antropológa do čo najskoršej fázy návrhu vozidla namiesto zásahov a úprav v neskorších fázach produktového cyklu, ako je to v niektorých iných automobilkách.

 

„Pre nás je to iné v tom, že pracujeme priamo so srdcom, s jadrom hlavnej technológie a naše zistenia a pochopenie zvykov človeka a jeho prežívanie prenášame priamo do základných princípov systému,“ dodáva.

 

Viac príbehov nájdete na stránkách Medium.com, https://medium.com/drive-publication

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode