Chráňme deti na cestách

28.04.2015 19:10

Deti na cestách stále zomierajú, prispieť k zmene má spoločná deklarácia

 

Za posledných päť rokov bolo na slovenských cestách zranených alebo usmrtených vyše 3 200 detí do 15 rokov. Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku sa spolu so Slovenským Červeným krížom, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom dopravy SR pri tohtoročnom Týždni bezpečnosti na cestách zamerala práve na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorými sú deti.

Na cestách sa minulý rok zranilo 579 detí

“Deti sú častými účastníkmi cestnej premávky - ako spolujazdci, cyklisti alebo chodci. Preto je nevyhnutné, aby sa im od útleho veku rodičia a učitelia venovali a vysvetľovali, ako sa na cestách správať,” hovorí MUDr. Darina Sedláková, MPH. riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

V poradí už o tretí Týždeň bezpečnosti na cestách, ktorý vyhlásila OSN v rámci Dekády OSN na zvýšenie bezpečnosti na cestách je venovaný deťom. „Je dôležité, že na Slovensku sa dokázalo spojiť viacero významných partnerov, ktorí dlhodobo pomáhajú zlepšovať prevenciu úrazov detí na cestách,” dopĺňa Darina Sedláková. Úmrtia detí v súvislosti s dopravnými nehodami alebo zanedbaním bezpečnostných opatrení tvoria stále významný podiel v tejto vekovej skupine.

Štatistiky sa zhoršili

Podľa štatistík Ministerstva vnútra bol vývoj dopravnej nehodovosti, hlavne jej následkov na živote a zdraví v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 nepriaznivý. Najnepriaznivejší vývoj bol zaznamenaný práve v počte usmrtených osôb, kde bol nárast až o 16 % z 223 usmrtených osôb v roku 2013 na 259 usmrtených osôb v roku 2014.

V roku 2014 došlo k 500 dopravným nehodám, kedy príčinou bola zrážka s cyklistom, z toho pri 73 prípadoch išlo o zrážku s dieťaťom. Deti ako chodci zapríčinili 172 nehôd a ako cyklisti 76 nehôd.

“Úrazy, hlavne pri dopravných nehodách, sú považované za epidémiu tohto storočia. Už dnes majú na svedomí asi tretinu úmrtí a zranení, denne celosvetovo na cestách zomrie v priemere okolo 3 400 ľudí. Z nich sú deti a starší ľudia najzraniteľnejší,” hovorí Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.  prezident Slovenského Červeného kríža a odborný garant projektu Krajina záchrancov.

Zúčastnené Ministerstvo dopravy a Ministerstvo školstva, Slovenský Červený kríž a WHO sa preto rozhodli formou podpisu „Detskej deklarácie pre bezpečnosť na cestách” zaviazať k vyvinutiu maximálneho úsilia pre zvýšenie bezpečnosti slovenských detí v cestnej premávke.

„Deti v cestnej premávke treba chrániť všetkými možnými prostriedkami. Prilba, autosedačka či reflexné prvky by mali byť pre rodičov samozrejmosť. Zároveň však z detí chceme vychovať zodpovedných vodičov, cyklistov a tiež chodcov. A na tom treba pracovať od skorého veku,“ uviedol Ing. Milan Troška z Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR, ktoré sa intenzívne venuje edukácii mladých ľudí.

 

Viac informácii nájdete na stránkach:

http://www.becep.sk/

http://www.dopracenabicykli.eu/

http://www.prvapomoc.sk/

http://www.minedu.sk/

http://www.redcross.sk/uvod

 

 

 

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode