Chevrolet venuje ďalších 250 000 € SOS detským dedinkám

12.10.2012 11:59

 

  • Chevrolet pokračuje v dôležitej podpore SOS Children's Villages prostredníctvom lokálnych iniciatív
  • Príspevok dealerov Chevrolet v Španielsku umožnil stavbu SOS materskej školy
  • Partnerstvo pri osadzovaní solárnych panelov v SOS detských dedinkách v Belgicku, Taliansku a Grécku
  • Chevrolet oslávil svojich 100 rokov darovaním 100 automobilom SOS detským dedinkám

 

Zürich. Chevrolet pokračuje v roku 2012 v partnerstve s SOS detskými dedinkami v Európe prostredníctvom dotácie vo výške 250 000 € tejto nezávislej organizácii podporujúcej deti.

„Chevrolet verí, že každý deň je príležitosťou urobiť niečo nezvyčajné,“ hovorí Susan Docherty, prezidentka a výkonná riaditeľka Chevrolet Europe. „Chevrolet sa snaží byť bližšie k deťom z SOS detských dediniek nielen prostredníctvom grantov, ale aj tým, že sa aktívne zúčastňuje na ich každodennom živote.“

 

Slnenie sľubov

V roku stého výročia založenia, program značky Chevrolet „Wheel for Kids“ (kolesá pre deti) znamenal darovanie 103 automobilov SOS detským dedinkám v Európe, Mongolsku, Izraeli, Uzbekistane, Južnej Afrike a Lesothe. Cieľom bolo zlepšiť mobilitu detí, ktoré v dedinkách žijú, ako aj pracovníkov dediniek. Tieto autá pomáhajú rodinám vo vyše 80 SOS detských dedinkách, v ktorých je mobilita nevyhnutná pre podporu detí.

 

Pracovníci značky Chevrolet prijali partnerstvo s SOS detskými dedinkami a program mobility za svoje a v roku 2012 v nich pokračovali mnohými aktivitami:

 

  • V Strednej a východnej Európe vznikol v 11 krajinách program sponzoringu v celkovej výške 110 000 € na podporu každodenných potrieb a aktivít detí.   V spolupráci s SOS detskými dedinkami v 11 štátoch pozval Chevrolet Central and Eastern Europe v septembri deti a mladých ľudí z SOS detských dediniek z týchto krajín do 3- dňového letného tábora na morskom pobreží v chorvátskej Opatiji.   .
  • V Belgicku, Taliansku a Grécku sponzoroval Chevrolet inštaláciu solárnych panelov na domoch v SOS detských dedinkách, čím sa dlhodobo znižujú náklady na energiu. V Belgicku dealeri a Chevrolet Belgium tiež venovali 10 € z každého predaného auta. Ak auto bolo financované, ďalších 5 € pridala spoločnosť GMAC Inc. V Taliansku inštaláciu solárnych panelov spoločne podporili Chevrolet a jeho dealeri.
  • Chevrolet Španielsko podporoval stavbu SOS materskej školy na Kanárskych ostrovoch prostredníctvom podpory z každého predaného auta.                                                                                      
  • Iniciatíva podporovaná Chevroletom Italy zúčastniť sa na hudobných predstaveniach v rámci Tiziano Ferro Tour v Miláne and Verone.

 

SOS detské dedinky

 

SOS detské dedinky sú jednou z najväčších organizácií na podporu detí na svete. Podporujú rodiny a pomáhajú ohrozeným deťom vyrastať v láskyplných domovoch.  SOS detské dedinky spolupracujú vo všetkých komunitách s partnermi buď formou pomoci rodinám v starostlivosti o ich deti, alebo ponúkajúc deťom inú možnosť, napríklad SOS rodinu. SOS rodinu vedie SOS matka alebo rodič: profesionálne trénovaný opatrovateľ, vytvárajúci emocionálne stabilizovaný vzťah pokiaľ ide o výchovu a starostlivosť a bezpečný domov.

 

„Tým, že každému dieťaťu poskytneme láskyplný domov a podporujeme stabilné rodinné prostredie, SOS detské dedinky pomáhajú poskytnúť deťom lepšie životné príležitosti, než by mali ako nezávislí mladí ľudia,“ vysvetľuje Richard Pichler, generálny sekretár SOS Children's Villages International.

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode