Bratislava sa prihlásila k podpore elektromobility

24.09.2013 19:59

Pilotný projekt elektromobility ušetril hlavnému mestu 7,2 ton emisií CO2. Primátor Milan Ftáčnik podpísal memorandum o rozvoji elektromobility v hlavnom meste.

Aj keď mnohí stále zaraďujú elektromobily do kategórie science fiction, za ostatné roky sa tieto ekologické a na prevádzku nenáročné dopravné prostriedky stávajú stále viac realitou. Prispelo k tomu najmä zhoršujúce sa životné prostredie v mestách. Elektromobily sú tiché, nezapáchajú a sú praktické do mestských ulíc. Životaschopnosť elektromobility dokázal aj cezhraničný projekt VIBRATe, vďaka ktorému sa počas dvoch rokov v hlavnom meste ušetrilo 7,2 ton emisií CO2. K rozvoju elektromobility sa dnes Bratislava prihlásila podpisom memoranda o podpore tohto spôsobu dopravy v meste. Spoločne tak dnes spravili primátor Milan Ftáčnik a zástupca Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Peter Badík.
V spoločnom memorande sa obidve strany prihlásili k týmto bodom:
Odvetvie elektromobility dosiahlo za posledné obdobie významný technologický pokrok. Ten sa prejave v čoraz väčšej ponuke elektromobilov, ktoré sa stávajú dostupnou a ekologickou alternatívou prepravy.
Podmienkou širšieho využívania elektrickej dopravy je systematická koordinácia vlády, samosprávy, ale aj súkromného sektora.
Dôležité je rozšíriť potrebnú infraštruktúru, ale aj vytvoriť vhodné podporné mechanizmy pre rozvoj elektromobility.
Mesto Bratislava a SEVA sa dohodli na strategickej podpore elektromobility, ktorá by mala pozitívny dopad na život obyvateľov mesta. Mesto Bratislava by v súvislosti s memorandom malo navrhnúť opatrenia, ktoré by bolo možné čo v najkratšom čase zrealizovať.

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode