BMW Group podporuje vo svojej logistike trvalo udržateľné balenie

11.08.2022 22:01

Zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v obaloch

Nikolaides, riaditeľ logistiky: „Využívame rôzne možnosti na úsporu surovín a zníženie emisií uhlíka.“ 

Ďalšie pilotné projekty prebiehajú

 Spoločnosť BMW Group spustila vo svojej obalovej logistike niekoľko projektov, aby ešte intenzívnejšie šetrila zdroje. Prostredníctvom týchto projektov sa spoločnosť snaží úzko spolupracovať s dodávateľmi na znižovaní emisií uhlíka a čo najlepšie realizovať princípy obehového hospodárstva. V rámci tejto iniciatívy budú európske závody používať vo svojich obaloch viac recyklovaného materiálu. To bude znamenať, že v prípade novo zadaných zákaziek sa podiel recyklovaného materiálu v opätovne použiteľných obaloch na logistické účely tento rok takmer zdvojnásobí z približne 20 percent na viac ako 35 percent. K zníženiu emisií uhlíka však prispeje aj používanie alternatívnych trvalo udržateľných materiálov, znižovanie množstva jednorazových obalov, zavádzanie ľahkých obalov v určitých oblastiach a znižovanie objemov prepravy. Spoločnosť BMW Group monitoruje vplyv jednotlivých opatrení prostredníctvom softvéru na vypočítanie CO2 pre obaly. Celkovým cieľom skupiny je znížiť emisie CO2 na vozidlo vylúčené v dodávateľskom reťazci o 20 percent (v porovnaní s rokom 2019).

Michael Nikolaides, riaditeľ oddelenia BMW Group Production Network and Logistics: „Náš prístup re:think, re:duce, re:use, re:cycle dôsledne implementujeme aj v obalovej logistike. Používame inovatívne stratégie na dôsledné znižovanie objemu využívaných zdrojov, a tak znižujeme našu uhlíkovú stopu. Aj my v logistike odvádzame svoju časť na realizácii zámeru BMW iFACTORY s osobitným zameraním na zelenú stránku vecí.“ BMW iFACTORY. LEAN. GREEN. DIGITAL. je strategická vízia pre globálnu výrobnú sieť s dôrazom na flexibilitu a efektivitu, trvalú udržateľnosť a digitalizáciu. Poskytuje odpoveď na výzvy spojené s transformáciou na e-mobilitu a má globálny prístup. Časť Green znamená využitie najnovších technológií na vytvorenie výrobného procesu, ktorý využíva minimálne zdroje.

 

Plast v obalových materiáloch nahradí recyklovaný materiál

Jedným z príkladov toho, ako spoločnosť BMW Group spĺňa kritériá obehového hospodárstva, je použitie recyklovaného materiálu v obaloch z EPP (EPP = expandovaný polypropylén). Naše novo vyvinuté obaly EPP v súčasnosti už obsahujú 25 percent recyklovaného materiálu. EPP sa používa v špeciálnych kontajneroch, pretože jeho tvar sa dá prispôsobiť baleným komponentom, čo umožňuje ich bezpečnú prepravu. Každý rok potrebujeme okolo 360 000 týchto kontajnerov. Použitie 25 percent recyklovaného materiálu nám umožňuje ušetriť takmer 280 ton CO2 ročne. Existujú plány na ďalšie zvýšenie tohto podielu recyklovaného materiálu, pričom v súčasnosti prebiehajú prvé pilotné projekty so 100 percentami recyklovaného materiálu. Ak budú testy úspešné, tento materiál sa stane štandardom pre nové zmluvy od roku 2024.

Ďalších 680 ton emisií uhlíka možno ročne ušetriť použitím krytov a takzvaných malých prepraviek s 50 percentami recyklovaného obsahu. Vzhľadom na súčasnú situáciu v odpadovom hospodárstve a na dostupnú recyklačnú infraštruktúru sa tieto opatrenia zameriavajú najmä na európske trhy. V súčasnosti pracujeme na expanzii do našich pobočiek v Mexiku, USA a v Číne.

Zníženie objemov dopravy

Spoločnosť BMW Group ďalej predstavuje niečo, čo bude mať ešte väčší vplyv na emisie: skladacie veľké paletové prepravníky. Od tohto roku budeme namiesto paletových klietok vyrobených z ocele používať skladacie plastové alternatívy vyrobené na viac ako 90 percent z recyklovaného materiálu. Fungujú podobne ako skladacie nákupné tašky, ktoré väčšina ľudí pozná: keď sú prázdne, dajú sa zložiť, čo uľahčuje ich prepravu. Použitie 15 000 týchto nových kontajnerov znižuje emisie CO2 o približne 3 000 ton ročne.

Alternatívne materiály s veľkým potenciálom do budúcnosti

Možnosti baliacej a obalovej techniky nepoznajú obmedzenia. Opätovne spúšťame pilotné projekty využívajúce biomateriály, ktorými nahradíme ropné látky polyetylén a polypropylén (PE a PP). Zároveň skúmame či a akým spôsobom môžeme v našich obaloch použiť recyklované materiály z domácností. Z dlhodobého hľadiska je naším cieľom celoplošne využívať alternatívy k základným surovinám.

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode