Autobusová doprava oslavuje v tomto roku už svoje 70. výročie

16.09.2019 08:02

Pred 70 rokmi vznikol národný podnik Československá štátna automobilová doprava (ČSAD). Pri príležitosti tohto úctyhodného výročia predchodcu dnešných poskytovateľov autobusovej prepravy, pripravil Zväz autobusovej dopravy, v ktorom sú združení, v Bratislave náležité oslavy. Okrem historických faktov a zaujímavých súvislostí boli odprezentované aj aktuálne trendy vo verejnej doprave, technológie a inovácie.

História verejnej dopravy sa na našom území začala oficiálne datovať dňom, kedy bol prijatý Zákon o národných dopravných podnikoch, teda 22. 12. 1948. Pred samostatnou existenciu národného podniku ČSAD bola verejná cestná doprava súčasťou Československých štátnych dráh. ČSAD bola národným podnikom, ktorý sa historicky zásadným spôsobom podieľal na rozvoji autobusovej dopravy na Slovensku. Pri tejto príležitosti pripravil Zväz autobusovej dopravy súťažno-vzdelávací program v areáli bratislavského výstaviska Incheba, v rámci ktorého sa predstavili:

 

  • moderné aj historické autobusy

  • súťaž v šoférskych zručnostiach

  • ukážky prvej pomoci a simuláciu dopravnej nehody

  • simulácia situácií spojených s autobusovou prepravou a vodiacimi psami

  • zbierka modelov autobusov a autíčok

  • výstava exponátov zo zbierky Múzea dopravy

Riadenie autobusovej dopravy bolo spočiatku centralistické, keďže účelom bolo podchytiť štátny majetok a organizačne usporiadať predtým roztrieštenú živnostenskú dopravu. Takto to fungovalo do roku 1952, následne, počas ďalších 10 rokov, organizačné jednotky verejnej cestnej dopravy prešli viacerými zmenami.

V roku 1953 štátna automobilová doprava rozdelená na 19 krajských podnikov ČSAD. Z nich bolo na Slovensku 6 podnikov verejnej cestnej dopravy, a to: ČSAD n. p. Bratislava, ČSAD n. p. Nitra, ČSAD n. p. Banská Bystrica, ČSAD n. p. Žilina, ČSAD n. p. Košice a ČSAD n. p. Prešov.

Na jar roku 1963 došlo opätovne k určitej forme centralizácie. Boli vytvorené tri územné celky a podľa nich vznikli tri podniky verejnej cestnej dopravy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

 

 

Po rozdelení Československa v roku 1993 prišlo opäť k organizačným zmenám. Vytvorili sa samostatné okresné podniky pod hlavičkou Slovenská autobusová doprava š. p. (SAD) a oddelila sa Nákladná doprava š. p. (NAD). V roku 1994 došlo k odčleneniu verejnej osobnej dopravy od všetkých ostatných činností. Vo väčšine okresných miest teda vznikli dva samostatné odštepné závody: autobusová doprava a nákladná doprava.

V roku 1995 vzniklo z odštepných závodov 52 samostatných podnikov, ktoré do roku 1999 pôsobili samostatne. V polovici toho istého roku vydal minister dopravy rozhodnutie o príprave nového organizačného usporiadania štátnych podnikov SAD. Podniky SAD sa zlúčili do 17 štátnych podnikov.

O pár rokov neskôr, v roku 2001 došlo k transformácii štátnych podnikov na akciové spoločnosti s plnou účasťou štátu. Koncom roku 2002 vypísala Vláda SR tender na privatizáciu spoločností.

Vtedy sa začala písať nová história súkromných autobusových spoločností premenených do dnešnej podoby, väčších či menších vykonávateľov verejnej autobusovej dopravy. Väčšina z nich si až do súčasnosti ponechala v názve aj označenie Slovenská autobusová doprava alebo skratku SAD, iní postupne svoje názvy zmenili,“ uviedol prezident Zväzu autobusovej dopravy Peter Sádovský.

Ako dodal aktuálnymi otázkami, ktoré dopravcovia v súčasnosti riešia sú ekologizácia a technologické inovácie, ktoré môžu byť významnou konkurenčnou výhodou. Aj preto sa pri príležitosti tohto výročia predstavili okrem historických aj najmodernejšie autobusy značky Mercedes, či Crossway Line Natural Power od Iveco Bus.

 

 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode