Ako získať autonovinku najvýhodnejšie?

04.04.2018 11:04

Zaujala vás autonovinka a radi by ste ju mali vo firemnom vozidlovom parku, no strážite si náklady? Skúste znovu spočítať všetky výdavky a najmä porovnať plusy a mínusy jednotlivých foriem obstarania. Obstarať vozidlo si totiž nemusíte len do majetku, alebo v hotovosti či na úver.

 

„Veľa firiem si stále vyberá vozidlo podľa jeho obstarávacej ceny, a nie z hľadiska jeho celkových nákladov - TCO (total cost of ownership),“ upozorňuje Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej starostlivosti a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Napríklad nákup autonovinky do majetku síce umožňuje firme vlastniť vozidlo bez záväzkov voči tretím stranám, no je tu zaťaženie cash flow a povinnosť viacročných odpisov nákladov, pričom popri ekonomickom riziku rastie aj riziko obetovanej príležitosti. „Výnosnosť biznisu firiem sa na Slovensku pohybuje v priemere 8 až 15 percent, pri firmách z IT, telekomunikácií a farmaceutického sektora dokonca 100 %. Ak si zoberieme, že by do kúpy auta mali investovať 25 tisíc eur, už po štyroch rokoch, kedy by auto aj vo vlastníctve museli obmeniť, prináša stratu na výnosnosti biznisu niekoľko tisíc eur,“ upozorňuje Lucia Čišková. Firmy podľa nej už nemajú dôvod vozidlo vlastniť, najmä ak sa chcú úspešne zamerať na vlastný biznis a neustále inovovať. Čo sa teda pri obstaraní vozidla oplatí viac - hotovosť, úver, finančný či operatívny lízing?

 

Hotovosť

Nespornou výhodou obstarania si vozidla do firmy na hotovosť je nezadlžovanie sa a neviazanie sa záväzkami voči tretím stranám. Priame vlastníctvo tiež umožňuje mať vozidlá okamžite v súvahe. „Ešte veľa firiem na Slovensku preferuje tento spôsob obstarania si vozidla, čo vyplýva z dlhoročnej tradície auto vlastniť. To je rozdiel v porovnaní so západnou Európou, kde je vozidlo pre firmy predovšetkým nástrojom mobility, prostriedkom premiestňovania sa,“ konštatuje Lucia Čišková. Ako však dodáva, mení sa to už aj na Slovensku, čoho dôkazom je kontinuálny nárast najmä operatívneho lízingu. „V roku 2017 zaznamenal operatívny leasing medziročný nárast o 15% v osobných a úžitkových autách, čo je jasným signálom, že už aj slovenské firmy nemajú potrebu autá vlastniť,“ hovorí Čišková. Mať totiž vozidlo v majetku znamená tiež spomínané zaťaženie cash flow, rozpúšťanie nákladov do viac rokov vo forme odpisov, náklady obetovanej príležitosti a riziko spojené s odpredajom a možným poklesom trhovej ceny vozidla v čase odpredaja.

 

Úver

Podobne ako v prípade hotovosti, aj pri kúpe auta na úver (najčastejšie spotrebný) ide o obstaranie vozidla do majetku. Vozidlo je teda okamžite v súvahe, no v porovnaní s hotovosťou nepotrebuje firma voľné finančné prostriedky a cash flow je tak rovnomerne rozložené do celej doby trvania zmluvy. Obvykle si firma môže vybrať aj výšku splátok a dobu splácania. „Na konci sa však i tak nevyhne zaplateniu celej kúpnej ceny vrátane prípadných úrokov,“ upozorňuje s tým, že hradené úroky sú daňovo uznateľným nákladom. Finančné domy poväčšine ponúkajú aj možnosti poistenia. No tým, že sa auto dostane hneď do majetku firmy, celá starostlivosť o vozidlový park, nepredvídateľné náklady a administratívna záťaž pripadá na firmu. „Práve pri kúpe či už v hotovosti alebo na úver je však dôležité porovnať celkové náklady. Firma často počíta okrem obstarávacej ceny len s nákladmi na pohonné látky, poistenie, garančné prehliadky či výmenu pneumatík. Nedokáže predvídať náklady spojené s pozáručným servisom, rovnako nedokáže predvídať odpredajnú zostatkovú cenu vozidla. A málokedy dokáže oceniť vlastný čas strávený nad správou vozidiel,“ upozorňuje Čišková.

 

Finančný lízing   

V prípade finančného lízingu si s výnimkou akontácie firma outsourcuje financovanie obstarania auta. Keďže ho však nakupuje do majetku, musí podobne ako v prípade obstarania na úver prefinancovať celú obstarávaciu hodnotu vozidla, vrátane prípadných úrokov. No kým z účtovného a daňového hľadiska sa dostáva vozidlo do majetku firmy ihneď pri začatí finančného lízingu, technicky je to až po splatení. Zároveň má povinnosť vozidlo na konci lízingu odkúpiť. Lízingové splátky sú síce daňovo uznateľným nákladom, no odpisovanie nemôže skrátiť na dobu lízingu. Odpisovať musí rovnomerne podľa odpisovej skupiny 1. „Okrem toho, pri finančnom lízingu sa do nákladov premietajú odpisy vozidla a nie finančná časť splátky nájmu, ako je to v prípade operatívneho lízingu,“ upozorňuje Lucia Čišková. Lízingové spoločnosti už síce poskytujú poistenie, ale napríklad neposkytujú riadenie poistnej agendy či riešenie poistných udalostí. Všetky ďalšie prevádzkové riziká a administratívna záťaž je na firme, ako aj zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich s vozidlom.

 

Operatívny lízing

Operatívny lízing áut je v západnej Európe už bežný spôsob, ako firmy riešia financovanie a správu vozidlového parku bez investovania vlastných finančných zdrojov. Uvoľnené finančné prostriedky tak využívajú na rozvoj vlastného podnikania a inovácie. „Jednou z hlavných výhod operatívneho lízingu najmä v porovnaní s finančným lízingom je možnosť outsourcovať nielen financovanie, ale naraz aj správu a riziko spojené s vlastníctvom vozidiel,“ hovorí Lucia Čišková. Na rozdiel od kúpy vozidla v hotovosti nie je pri obstaraní auta na operatívny lízing potrebný vstupný kapitál. Firma platí pravidelné mesačné platby, v ktorých je zahrnutý nájom aj komplexné služby, servis aj pneuservis, čím si fixuje prevádzkové náklady na celý vozidlový park a na celé obdobie nájmu. Na rozdiel od ostatných foriem financovania prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla. „Spoločnosť nikdy neprefinancuje celú hodnotu vozidla, čím docieli prehľadný cash flow a tým aj kontrolu nad prevádzkovými nákladmi. Riziko neočakávaných servisných nákladov či zmenu zostatkovej hodnoty vozidla nesie lízingová spoločnosť,“ podotýka Lucia Čišková. Obdobne z daňového hľadiska, keďže firma nie je vlastníkom, nemá ani povinnosť odpisovať vozidlo z majetku, ani starosť s krátením daňovo uznateľných nákladov a odpisov, ako napríklad pri finančnom lízingu. Výhodou je tiež aj fakt, že po ukončení nájmu nemá firma povinn

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode