100 % elektrické: organizácia výroby elektrických pohonov Mercedes-Benz bola stanovená

31.01.2023 17:40

  • Sieť na výrobu akumulátorov: závody na výrobu akumulátorov v Kamenzi a Brühli, ako aj v Pekingu (Čína) začnú od roku 2024 vyrábať akumulátory pre nové modely EQ. Výroba akumulátorov v závode v Köllede závisí od podpory krajinskej vlády Durínska
  • Elektrické pohonné jednotky: závody v lokalitách Untertürkheim, Sebes (Rumunsko) a Peking začnú od roku 2024 s nábehom výroby vysokoúčinných elektrických agregátov
  • Elektrické nápravy: Hamburg a Untertürkheim/Mettingen preberajú výrobu a montáž náprav pre budúce modely Mercedes-EQ
  • Transformácia vďaka kvalifikácii: nová organizácia výroby je dôležitým míľnikom na zabezpečenie budúcnosti výrobných závodov

Výrobca vozidiel Mercedes-Benz pokračuje v orientovaní svojej globálnej výrobnej siete na elektrické vozidlá. Najhodnotnejšia značka luxusných automobilov na svete sa pripravuje na to, že do konca desaťročia prejde na plnoelektrický pohon – všade tam, kde to podmienky na trhu umožnia. Spoločnosť už v lete tohto 2022 oznámila organizáciu výroby v automobilkách s ohľadom na budúce architektúry vozidiel (ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Start.xhtml?oid=53631676). V súčasnosti sú už určené aj miesta výroby elektrických pohonných systémov – akumulátorov, elektrických pohonných jednotiek a náprav, ktoré sa majú vyrábať od roku 2024. Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz takto definuje dôležité podmienky na zabezpečenie budúcnosti svojich závodov. Nová organizácia výroby je okrem iného aj výsledkom konštruktívnych diskusií so zástupcami nemeckých zamestnancov. V priebehu diskusií boli dohodnuté aj opatrenia na ďalšie zvýšenie flexibility a efektívnosti v týchto závodoch. V rámci realizácie podnikateľského plánu značky Mercedes-Benz bude spoločnosť do svojich európskych závodov na výrobu pohonných jednotiek investovať sumu vo výške takmer piatich miliárd eur.

Jörg Burzer, člen predstavenstva Mercedes-Benz Group AG, zodpovedný za riadenie výroby a dodávateľského reťazca: „Úspešné uvedenie modelov Mercedes-EQ do prevádzky v rámci posledných mesiacov ukazuje, že naša globálna výrobná sieť už dávno vstúpila do elektrického veku. Naše globálne združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva už dnes dodáva do závodov na výrobu modelov Mercedes-EQ tie najmodernejšie akumulátory a elektrifikované nápravy. Vďaka novej organizácii výroby sú naše závody na výrobu pohonných jednotiek optimálne pripravené na nové architektúry vozidiel od roku 2024. Naši vysokokvalifikovaní a motivovaní kolegovia na celom svete sa v súčasnosti udržateľnou, digitálnou a flexibilnou formou pripravujú na rýchle rozširovanie výroby elektrických pohonov."
V závodoch na výrobu akumulátorov v mestách Kamenz a Brühl (závod v Untertürkheime) a v Pekingu (Čína) sa budú vyrábať akumulátory pre nové modely platforiem MMA a MB.EA. Ak to podporí krajinská vláda v Durínsku, plánuje sa aj spustenie montáže akumulátorov v závode v Köllede. V súčasnosti je prevádzka zodpovedná za konvenčné a hybridné motory a teraz pristupuje k dôležitému kroku transformácie na výrobu elektrických pohonov. Krajinská vláda vo svojom vyhlásení o zámere uistila spoločnosť o adekvátnej podpore. V závodoch v Untertürkheime, Sebesi (Rumunsko) a Pekingu sa od roku 2024 budú vyrábať elektrické pohonné jednotky pre nové modely platforiem MMA a MB.EA. V závode Untertürkheim dôjde k zdvojnásobeniu už skôr oznámenej cieľovej výrobnej kapacity elektrických pohonných jednotiek na jeden milión jednotiek (ďalšie informácie: https://group-media.mercedes-benz.com/marsMediaSite/en/instance/ko/One-million-e-drives-Mercedes-Benz-doubles-production-capacity-at-the-Untertuerkheim-plant.xhtml?oid=54709944). Závody Mercedes-Benz v Hamburgu a Untertürkheime (prevádzka Mettingen) zostávajú aj do budúcnosti hlavnými nemeckými závodmi na montáž elektrických náprav a komponentov. Tieto závody sú dodávateľom pre združenie výrobcov nadstavieb Mercedes-Benz, ktorých zásobujú systémami najnovšej generácie. Ako bolo oznámené v roku 2021, v závode Mercedes-Benz v Berlíne sa od polovice dekády budú vyrábať vysokovýkonné elektromotory pre budúcu platformu AMG.EA.

Ergun Lümali, podpredseda dozornej rady a predseda zamestnaneckej rady spoločnosti Mercedes-Benz Group AG:
„Cesta smerom k udržateľnej, plnoelektrickej mobilite sa začala. My z pozície združenej zamestnaneckej rady sa budeme angažovať pri férovom a sociálne spravodlivom formovaní tejto zmeny, ktorá je výzvou a súčasne aj príležitosťou. Pri prispôsobovaní globálnej organizácie výroby s ohľadom na architektúru plnoelektrických vozidiel sme od začiatku požadovali, aby nemecké závody naďalej zohrávali zásadnú úlohu. Už v lete sme sa dokázali dohodnúť na víziách budúcnosti automobilových závodov. Vždy nám bolo jasné, že to isté chceme dosiahnuť aj pre závody na výrobu hnacieho ústrojenstva. Naša vytrvalosť sa vyplatila. Teší ma, že pre našich kolegov zo združenia výrobcov hnacieho ústrojenstva sa nám podarilo dosiahnuť pocit istoty a jasnú perspektívu.“

Transformácia na elektrickú energiu
Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz práve prechádza transformáciou. Očakáva sa, že hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete a plnoelektrické vozidlá budú už v roku 2025 predstavovať približne polovicu odbytu. Preto platí, že v strednodobom horizonte budú konvenčné pohonné agregáty stále predstavovať dôležitú súčasť portfólia pohonných jednotiek Mercedes-Benz. S rastúcou mierou elektrifikácie sa dopyt bude presúvať smerom ku komponentom e-mobility, akumulátorových systémov a elektrických pohonných systémov. Trvalo udržateľná orientácia spoločnosti na ponuku čisto elektrických vozidiel predpokladá rozsiahle úpravy štruktúr a procesov a vyžaduje vysokú mieru flexibility – aj v združení výrobcov hnacieho ústrojenstva. Základom transformácie je obsiahly program kvalifikácie a preškolenia zamestnancov vo výrobných závodoch. Spoločnosť už v roku 2020 vytvorila novú organizačnú jednotku Mercedes-Benz Drive Systems, čím reorganizovala svoje odvetvie výroby pohonných jednotiek. Organizačné prepojenie všetkých poznatkov koncernu týkajúcich sa pohonných jednotiek a zahŕňajúcich oblasti vývoja, výroby, nákupu, kontrolingu, personalistiky, plánovania, logistiky a kvality ukazuje dôslednosť, s akou spoločnosť pristupuje k orientácii odvetvia výroby pohonných jednotiek na uhlíkovo neutrálnu mobilitu.

Prehľad: združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz
Združenie výrobcov hnacieho ústrojenstva Mercedes-Benz má 14 závodov na troch kontinentoch a svojimi pohonnými systémami, agregátmi a komponentmi pokrýva celé portfólio hnacích ústrojenstiev Mercedes-Benz. To znamená, že zásobuje výrobcov nadstavieb Mercedes-Benz po celom svete. K združeniu bude patriť aj plánovaná továreň na recykláciu akumulátorov v Kuppenheime. Vo všetkých závodoch Mercedes-Benz na celom svete sa od roku 2022 vyrábajú len uhlíkovo neutrálne produkty a súčasne sa nakupuje elektrická energia výlučne z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa spoločnosť vo svojich prevádzkach snaží dosiahnuť zvýšenie výroby obnoviteľnej energie. 

Späť

Kontakt

Alena Chorvátová

+421905 992 998

© Alena Chorvátová 2011 Všetky práva vyhradené.

Webnode